Xem lịch âm dương 2028

 

Theo các chuyên gia phong thủy, nghiên cứu thời gian cho biết lịch âm dương 2028 sẽ vận hành theo 4 loại lịch chính là lịch vạn niên 2028, lịch vạn sự 2028, lịch âm 2028 và lịch dương 2028. Đến với Xemvanmenh.net, quý bạn có thể tích hợp xem lịch âm dương, xem lịch vạn sự năm 2028, xem lịch vạn niên năm 2028 trên cùng một bảng lịch duy nhất. Dựa vào lịch vạn niên 2028 hay lịch âm dương năm 2028 quý bạn hoàn toàn có thể tra cứu mọi thông tin về thời gian từ ngày theo âm lịch năm 2028, ngày tháng theo dương lịch 2028, ngày tháng theo lục thập hoa giáp,...

Dưới đây là bảng lịch năm 2028 đầy đủ và chính xác nhất đến từng ngày, tháng cụ thể trong năm.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
15
 • 1/1/2028(Thứ bảy)
 • 5/12/2027
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
26
 • 2/1/2028(Chủ nhật)
 • 6/12/2027
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
37
 • 3/1/2028(Thứ hai)
 • 7/12/2027
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
48
 • 4/1/2028(Thứ ba)
 • 8/12/2027
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
59
 • 5/1/2028(Thứ tư)
 • 9/12/2027
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
610
 • 6/1/2028(Thứ năm)
 • 10/12/2027
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
711
 • 7/1/2028(Thứ sáu)
 • 11/12/2027
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
812
 • 8/1/2028(Thứ bảy)
 • 12/12/2027
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
913
 • 9/1/2028(Chủ nhật)
 • 13/12/2027
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
1014
 • 10/1/2028(Thứ hai)
 • 14/12/2027
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
1115
 • 11/1/2028(Thứ ba)
 • 15/12/2027
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
1216
 • 12/1/2028(Thứ tư)
 • 16/12/2027
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
1317
 • 13/1/2028(Thứ năm)
 • 17/12/2027
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
1418
 • 14/1/2028(Thứ sáu)
 • 18/12/2027
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
1519
 • 15/1/2028(Thứ bảy)
 • 19/12/2027
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
1620
 • 16/1/2028(Chủ nhật)
 • 20/12/2027
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
1721
 • 17/1/2028(Thứ hai)
 • 21/12/2027
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
1822
 • 18/1/2028(Thứ ba)
 • 22/12/2027
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
1923
 • 19/1/2028(Thứ tư)
 • 23/12/2027
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
2024
 • 20/1/2028(Thứ năm)
 • 24/12/2027
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
2125
 • 21/1/2028(Thứ sáu)
 • 25/12/2027
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
2226
 • 22/1/2028(Thứ bảy)
 • 26/12/2027
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
2327
 • 23/1/2028(Chủ nhật)
 • 27/12/2027
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
2428
 • 24/1/2028(Thứ hai)
 • 28/12/2027
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hoàng đạo
2529
 • 25/1/2028(Thứ ba)
 • 29/12/2027
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Quý Sửu Năm:Đinh Mùi
 • Hắc đạo
261/1
 • 26/1/2028(Thứ tư)
 • 1/1/2028
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
272/1
 • 27/1/2028(Thứ năm)
 • 2/1/2028
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
283/1
 • 28/1/2028(Thứ sáu)
 • 3/1/2028
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
294
 • 29/1/2028(Thứ bảy)
 • 4/1/2028
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
305
 • 30/1/2028(Chủ nhật)
 • 5/1/2028
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
316
 • 31/1/2028(Thứ hai)
 • 6/1/2028
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo

January

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 2 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
17
 • 1/2/2028(Thứ ba)
 • 7/1/2028
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
28
 • 2/2/2028(Thứ tư)
 • 8/1/2028
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
39
 • 3/2/2028(Thứ năm)
 • 9/1/2028
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
410
 • 4/2/2028(Thứ sáu)
 • 10/1/2028
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
511
 • 5/2/2028(Thứ bảy)
 • 11/1/2028
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
612
 • 6/2/2028(Chủ nhật)
 • 12/1/2028
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
713
 • 7/2/2028(Thứ hai)
 • 13/1/2028
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
814
 • 8/2/2028(Thứ ba)
 • 14/1/2028
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
915
 • 9/2/2028(Thứ tư)
 • 15/1/2028
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1016
 • 10/2/2028(Thứ năm)
 • 16/1/2028
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1117
 • 11/2/2028(Thứ sáu)
 • 17/1/2028
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1218
 • 12/2/2028(Thứ bảy)
 • 18/1/2028
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1319
 • 13/2/2028(Chủ nhật)
 • 19/1/2028
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1420
 • 14/2/2028(Thứ hai)
 • 20/1/2028
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1521
 • 15/2/2028(Thứ ba)
 • 21/1/2028
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1622
 • 16/2/2028(Thứ tư)
 • 22/1/2028
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1723
 • 17/2/2028(Thứ năm)
 • 23/1/2028
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1824
 • 18/2/2028(Thứ sáu)
 • 24/1/2028
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1925
 • 19/2/2028(Thứ bảy)
 • 25/1/2028
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2026
 • 20/2/2028(Chủ nhật)
 • 26/1/2028
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2127
 • 21/2/2028(Thứ hai)
 • 27/1/2028
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2228
 • 22/2/2028(Thứ ba)
 • 28/1/2028
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2329
 • 23/2/2028(Thứ tư)
 • 29/1/2028
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2430
 • 24/2/2028(Thứ năm)
 • 30/1/2028
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Giáp Dần Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
251/2
 • 25/2/2028(Thứ sáu)
 • 1/2/2028
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
262/2
 • 26/2/2028(Thứ bảy)
 • 2/2/2028
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
273/2
 • 27/2/2028(Chủ nhật)
 • 3/2/2028
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
284
 • 28/2/2028(Thứ hai)
 • 4/2/2028
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
295
 • 29/2/2028(Thứ ba)
 • 5/2/2028
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo

February

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 3 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
16
 • 1/3/2028(Thứ tư)
 • 6/2/2028
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
27
 • 2/3/2028(Thứ năm)
 • 7/2/2028
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
38
 • 3/3/2028(Thứ sáu)
 • 8/2/2028
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
49
 • 4/3/2028(Thứ bảy)
 • 9/2/2028
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
510
 • 5/3/2028(Chủ nhật)
 • 10/2/2028
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
611
 • 6/3/2028(Thứ hai)
 • 11/2/2028
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
712
 • 7/3/2028(Thứ ba)
 • 12/2/2028
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
813
 • 8/3/2028(Thứ tư)
 • 13/2/2028
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
914
 • 9/3/2028(Thứ năm)
 • 14/2/2028
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1015
 • 10/3/2028(Thứ sáu)
 • 15/2/2028
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1116
 • 11/3/2028(Thứ bảy)
 • 16/2/2028
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1217
 • 12/3/2028(Chủ nhật)
 • 17/2/2028
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1318
 • 13/3/2028(Thứ hai)
 • 18/2/2028
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1419
 • 14/3/2028(Thứ ba)
 • 19/2/2028
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1520
 • 15/3/2028(Thứ tư)
 • 20/2/2028
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1621
 • 16/3/2028(Thứ năm)
 • 21/2/2028
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1722
 • 17/3/2028(Thứ sáu)
 • 22/2/2028
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1823
 • 18/3/2028(Thứ bảy)
 • 23/2/2028
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1924
 • 19/3/2028(Chủ nhật)
 • 24/2/2028
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2025
 • 20/3/2028(Thứ hai)
 • 25/2/2028
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2126
 • 21/3/2028(Thứ ba)
 • 26/2/2028
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2227
 • 22/3/2028(Thứ tư)
 • 27/2/2028
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2328
 • 23/3/2028(Thứ năm)
 • 28/2/2028
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2429
 • 24/3/2028(Thứ sáu)
 • 29/2/2028
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2530
 • 25/3/2028(Thứ bảy)
 • 30/2/2028
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Ất Mão Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
261/3
 • 26/3/2028(Chủ nhật)
 • 1/3/2028
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
272/3
 • 27/3/2028(Thứ hai)
 • 2/3/2028
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
283/3
 • 28/3/2028(Thứ ba)
 • 3/3/2028
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
294
 • 29/3/2028(Thứ tư)
 • 4/3/2028
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
305
 • 30/3/2028(Thứ năm)
 • 5/3/2028
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
316
 • 31/3/2028(Thứ sáu)
 • 6/3/2028
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo

March

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 4 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
17
 • 1/4/2028(Thứ bảy)
 • 7/3/2028
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
28
 • 2/4/2028(Chủ nhật)
 • 8/3/2028
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
39
 • 3/4/2028(Thứ hai)
 • 9/3/2028
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
410
 • 4/4/2028(Thứ ba)
 • 10/3/2028
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
511
 • 5/4/2028(Thứ tư)
 • 11/3/2028
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
612
 • 6/4/2028(Thứ năm)
 • 12/3/2028
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
713
 • 7/4/2028(Thứ sáu)
 • 13/3/2028
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
814
 • 8/4/2028(Thứ bảy)
 • 14/3/2028
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
915
 • 9/4/2028(Chủ nhật)
 • 15/3/2028
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1016
 • 10/4/2028(Thứ hai)
 • 16/3/2028
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1117
 • 11/4/2028(Thứ ba)
 • 17/3/2028
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1218
 • 12/4/2028(Thứ tư)
 • 18/3/2028
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1319
 • 13/4/2028(Thứ năm)
 • 19/3/2028
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1420
 • 14/4/2028(Thứ sáu)
 • 20/3/2028
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1521
 • 15/4/2028(Thứ bảy)
 • 21/3/2028
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1622
 • 16/4/2028(Chủ nhật)
 • 22/3/2028
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1723
 • 17/4/2028(Thứ hai)
 • 23/3/2028
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1824
 • 18/4/2028(Thứ ba)
 • 24/3/2028
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1925
 • 19/4/2028(Thứ tư)
 • 25/3/2028
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2026
 • 20/4/2028(Thứ năm)
 • 26/3/2028
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2127
 • 21/4/2028(Thứ sáu)
 • 27/3/2028
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2228
 • 22/4/2028(Thứ bảy)
 • 28/3/2028
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2329
 • 23/4/2028(Chủ nhật)
 • 29/3/2028
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2430
 • 24/4/2028(Thứ hai)
 • 30/3/2028
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Bính Thìn Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
251/4
 • 25/4/2028(Thứ ba)
 • 1/4/2028
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
262/4
 • 26/4/2028(Thứ tư)
 • 2/4/2028
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
273/4
 • 27/4/2028(Thứ năm)
 • 3/4/2028
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
284
 • 28/4/2028(Thứ sáu)
 • 4/4/2028
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
295
 • 29/4/2028(Thứ bảy)
 • 5/4/2028
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
306
 • 30/4/2028(Chủ nhật)
 • 6/4/2028
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo

April

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 5 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
17
 • 1/5/2028(Thứ hai)
 • 7/4/2028
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
28
 • 2/5/2028(Thứ ba)
 • 8/4/2028
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
39
 • 3/5/2028(Thứ tư)
 • 9/4/2028
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
410
 • 4/5/2028(Thứ năm)
 • 10/4/2028
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
511
 • 5/5/2028(Thứ sáu)
 • 11/4/2028
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
612
 • 6/5/2028(Thứ bảy)
 • 12/4/2028
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
713
 • 7/5/2028(Chủ nhật)
 • 13/4/2028
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
814
 • 8/5/2028(Thứ hai)
 • 14/4/2028
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
915
 • 9/5/2028(Thứ ba)
 • 15/4/2028
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1016
 • 10/5/2028(Thứ tư)
 • 16/4/2028
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1117
 • 11/5/2028(Thứ năm)
 • 17/4/2028
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1218
 • 12/5/2028(Thứ sáu)
 • 18/4/2028
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1319
 • 13/5/2028(Thứ bảy)
 • 19/4/2028
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1420
 • 14/5/2028(Chủ nhật)
 • 20/4/2028
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1521
 • 15/5/2028(Thứ hai)
 • 21/4/2028
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1622
 • 16/5/2028(Thứ ba)
 • 22/4/2028
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1723
 • 17/5/2028(Thứ tư)
 • 23/4/2028
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1824
 • 18/5/2028(Thứ năm)
 • 24/4/2028
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1925
 • 19/5/2028(Thứ sáu)
 • 25/4/2028
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2026
 • 20/5/2028(Thứ bảy)
 • 26/4/2028
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2127
 • 21/5/2028(Chủ nhật)
 • 27/4/2028
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2228
 • 22/5/2028(Thứ hai)
 • 28/4/2028
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2329
 • 23/5/2028(Thứ ba)
 • 29/4/2028
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Đinh Tỵ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
241/5
 • 24/5/2028(Thứ tư)
 • 1/5/2028
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
252/5
 • 25/5/2028(Thứ năm)
 • 2/5/2028
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
263/5
 • 26/5/2028(Thứ sáu)
 • 3/5/2028
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
274
 • 27/5/2028(Thứ bảy)
 • 4/5/2028
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
285
 • 28/5/2028(Chủ nhật)
 • 5/5/2028
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
296
 • 29/5/2028(Thứ hai)
 • 6/5/2028
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
307
 • 30/5/2028(Thứ ba)
 • 7/5/2028
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
318
 • 31/5/2028(Thứ tư)
 • 8/5/2028
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo

May

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 6 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
19
 • 1/6/2028(Thứ năm)
 • 9/5/2028
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
210
 • 2/6/2028(Thứ sáu)
 • 10/5/2028
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
311
 • 3/6/2028(Thứ bảy)
 • 11/5/2028
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
412
 • 4/6/2028(Chủ nhật)
 • 12/5/2028
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
513
 • 5/6/2028(Thứ hai)
 • 13/5/2028
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
614
 • 6/6/2028(Thứ ba)
 • 14/5/2028
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
715
 • 7/6/2028(Thứ tư)
 • 15/5/2028
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
816
 • 8/6/2028(Thứ năm)
 • 16/5/2028
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
917
 • 9/6/2028(Thứ sáu)
 • 17/5/2028
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1018
 • 10/6/2028(Thứ bảy)
 • 18/5/2028
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1119
 • 11/6/2028(Chủ nhật)
 • 19/5/2028
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1220
 • 12/6/2028(Thứ hai)
 • 20/5/2028
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1321
 • 13/6/2028(Thứ ba)
 • 21/5/2028
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1422
 • 14/6/2028(Thứ tư)
 • 22/5/2028
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1523
 • 15/6/2028(Thứ năm)
 • 23/5/2028
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1624
 • 16/6/2028(Thứ sáu)
 • 24/5/2028
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1725
 • 17/6/2028(Thứ bảy)
 • 25/5/2028
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1826
 • 18/6/2028(Chủ nhật)
 • 26/5/2028
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1927
 • 19/6/2028(Thứ hai)
 • 27/5/2028
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2028
 • 20/6/2028(Thứ ba)
 • 28/5/2028
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2129
 • 21/6/2028(Thứ tư)
 • 29/5/2028
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2230
 • 22/6/2028(Thứ năm)
 • 30/5/2028
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
231/5
 • 23/6/2028(Thứ sáu)
 • 1/5/2028
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
242/5
 • 24/6/2028(Thứ bảy)
 • 2/5/2028
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
253/5
 • 25/6/2028(Chủ nhật)
 • 3/5/2028
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
264
 • 26/6/2028(Thứ hai)
 • 4/5/2028
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
275
 • 27/6/2028(Thứ ba)
 • 5/5/2028
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
286
 • 28/6/2028(Thứ tư)
 • 6/5/2028
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
297
 • 29/6/2028(Thứ năm)
 • 7/5/2028
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
308
 • 30/6/2028(Thứ sáu)
 • 8/5/2028
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo

June

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Xem ngày tốt xấu

Lịch âm dương tháng 7 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
19
 • 1/7/2028(Thứ bảy)
 • 9/5/2028
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
210
 • 2/7/2028(Chủ nhật)
 • 10/5/2028
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
311
 • 3/7/2028(Thứ hai)
 • 11/5/2028
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
412
 • 4/7/2028(Thứ ba)
 • 12/5/2028
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
513
 • 5/7/2028(Thứ tư)
 • 13/5/2028
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
614
 • 6/7/2028(Thứ năm)
 • 14/5/2028
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
715
 • 7/7/2028(Thứ sáu)
 • 15/5/2028
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
816
 • 8/7/2028(Thứ bảy)
 • 16/5/2028
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
917
 • 9/7/2028(Chủ nhật)
 • 17/5/2028
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1018
 • 10/7/2028(Thứ hai)
 • 18/5/2028
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1119
 • 11/7/2028(Thứ ba)
 • 19/5/2028
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1220
 • 12/7/2028(Thứ tư)
 • 20/5/2028
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1321
 • 13/7/2028(Thứ năm)
 • 21/5/2028
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1422
 • 14/7/2028(Thứ sáu)
 • 22/5/2028
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1523
 • 15/7/2028(Thứ bảy)
 • 23/5/2028
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1624
 • 16/7/2028(Chủ nhật)
 • 24/5/2028
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1725
 • 17/7/2028(Thứ hai)
 • 25/5/2028
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1826
 • 18/7/2028(Thứ ba)
 • 26/5/2028
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1927
 • 19/7/2028(Thứ tư)
 • 27/5/2028
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2028
 • 20/7/2028(Thứ năm)
 • 28/5/2028
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2129
 • 21/7/2028(Thứ sáu)
 • 29/5/2028
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Mậu Ngọ Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
221/6
 • 22/7/2028(Thứ bảy)
 • 1/6/2028
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
232/6
 • 23/7/2028(Chủ nhật)
 • 2/6/2028
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
243/6
 • 24/7/2028(Thứ hai)
 • 3/6/2028
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
254
 • 25/7/2028(Thứ ba)
 • 4/6/2028
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
265
 • 26/7/2028(Thứ tư)
 • 5/6/2028
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
276
 • 27/7/2028(Thứ năm)
 • 6/6/2028
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
287
 • 28/7/2028(Thứ sáu)
 • 7/6/2028
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
298
 • 29/7/2028(Thứ bảy)
 • 8/6/2028
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
309
 • 30/7/2028(Chủ nhật)
 • 9/6/2028
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
3110
 • 31/7/2028(Thứ hai)
 • 10/6/2028
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo

July

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 8 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
111
 • 1/8/2028(Thứ ba)
 • 11/6/2028
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
212
 • 2/8/2028(Thứ tư)
 • 12/6/2028
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
313
 • 3/8/2028(Thứ năm)
 • 13/6/2028
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
414
 • 4/8/2028(Thứ sáu)
 • 14/6/2028
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
515
 • 5/8/2028(Thứ bảy)
 • 15/6/2028
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
616
 • 6/8/2028(Chủ nhật)
 • 16/6/2028
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
717
 • 7/8/2028(Thứ hai)
 • 17/6/2028
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
818
 • 8/8/2028(Thứ ba)
 • 18/6/2028
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
919
 • 9/8/2028(Thứ tư)
 • 19/6/2028
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1020
 • 10/8/2028(Thứ năm)
 • 20/6/2028
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1121
 • 11/8/2028(Thứ sáu)
 • 21/6/2028
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1222
 • 12/8/2028(Thứ bảy)
 • 22/6/2028
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1323
 • 13/8/2028(Chủ nhật)
 • 23/6/2028
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1424
 • 14/8/2028(Thứ hai)
 • 24/6/2028
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1525
 • 15/8/2028(Thứ ba)
 • 25/6/2028
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1626
 • 16/8/2028(Thứ tư)
 • 26/6/2028
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1727
 • 17/8/2028(Thứ năm)
 • 27/6/2028
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1828
 • 18/8/2028(Thứ sáu)
 • 28/6/2028
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1929
 • 19/8/2028(Thứ bảy)
 • 29/6/2028
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Kỷ Mùi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
201/7
 • 20/8/2028(Chủ nhật)
 • 1/7/2028
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
212/7
 • 21/8/2028(Thứ hai)
 • 2/7/2028
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
223/7
 • 22/8/2028(Thứ ba)
 • 3/7/2028
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
234
 • 23/8/2028(Thứ tư)
 • 4/7/2028
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
245
 • 24/8/2028(Thứ năm)
 • 5/7/2028
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
256
 • 25/8/2028(Thứ sáu)
 • 6/7/2028
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
267
 • 26/8/2028(Thứ bảy)
 • 7/7/2028
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
278
 • 27/8/2028(Chủ nhật)
 • 8/7/2028
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
289
 • 28/8/2028(Thứ hai)
 • 9/7/2028
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2910
 • 29/8/2028(Thứ ba)
 • 10/7/2028
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
3011
 • 30/8/2028(Thứ tư)
 • 11/7/2028
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
3112
 • 31/8/2028(Thứ năm)
 • 12/7/2028
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo

August

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 9 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
113
 • 1/9/2028(Thứ sáu)
 • 13/7/2028
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
214
 • 2/9/2028(Thứ bảy)
 • 14/7/2028
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
315
 • 3/9/2028(Chủ nhật)
 • 15/7/2028
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
416
 • 4/9/2028(Thứ hai)
 • 16/7/2028
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
517
 • 5/9/2028(Thứ ba)
 • 17/7/2028
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
618
 • 6/9/2028(Thứ tư)
 • 18/7/2028
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
719
 • 7/9/2028(Thứ năm)
 • 19/7/2028
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
820
 • 8/9/2028(Thứ sáu)
 • 20/7/2028
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
921
 • 9/9/2028(Thứ bảy)
 • 21/7/2028
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1022
 • 10/9/2028(Chủ nhật)
 • 22/7/2028
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1123
 • 11/9/2028(Thứ hai)
 • 23/7/2028
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1224
 • 12/9/2028(Thứ ba)
 • 24/7/2028
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1325
 • 13/9/2028(Thứ tư)
 • 25/7/2028
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1426
 • 14/9/2028(Thứ năm)
 • 26/7/2028
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1527
 • 15/9/2028(Thứ sáu)
 • 27/7/2028
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1628
 • 16/9/2028(Thứ bảy)
 • 28/7/2028
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1729
 • 17/9/2028(Chủ nhật)
 • 29/7/2028
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1830
 • 18/9/2028(Thứ hai)
 • 30/7/2028
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Canh Thân Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
191/8
 • 19/9/2028(Thứ ba)
 • 1/8/2028
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
202/8
 • 20/9/2028(Thứ tư)
 • 2/8/2028
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
213/8
 • 21/9/2028(Thứ năm)
 • 3/8/2028
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
224
 • 22/9/2028(Thứ sáu)
 • 4/8/2028
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
235
 • 23/9/2028(Thứ bảy)
 • 5/8/2028
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
246
 • 24/9/2028(Chủ nhật)
 • 6/8/2028
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
257
 • 25/9/2028(Thứ hai)
 • 7/8/2028
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
268
 • 26/9/2028(Thứ ba)
 • 8/8/2028
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
279
 • 27/9/2028(Thứ tư)
 • 9/8/2028
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2810
 • 28/9/2028(Thứ năm)
 • 10/8/2028
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2911
 • 29/9/2028(Thứ sáu)
 • 11/8/2028
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
3012
 • 30/9/2028(Thứ bảy)
 • 12/8/2028
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo

September

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 10 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
113
 • 1/10/2028(Chủ nhật)
 • 13/8/2028
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
214
 • 2/10/2028(Thứ hai)
 • 14/8/2028
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
315
 • 3/10/2028(Thứ ba)
 • 15/8/2028
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
416
 • 4/10/2028(Thứ tư)
 • 16/8/2028
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
517
 • 5/10/2028(Thứ năm)
 • 17/8/2028
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
618
 • 6/10/2028(Thứ sáu)
 • 18/8/2028
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
719
 • 7/10/2028(Thứ bảy)
 • 19/8/2028
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
820
 • 8/10/2028(Chủ nhật)
 • 20/8/2028
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
921
 • 9/10/2028(Thứ hai)
 • 21/8/2028
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1022
 • 10/10/2028(Thứ ba)
 • 22/8/2028
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1123
 • 11/10/2028(Thứ tư)
 • 23/8/2028
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1224
 • 12/10/2028(Thứ năm)
 • 24/8/2028
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1325
 • 13/10/2028(Thứ sáu)
 • 25/8/2028
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1426
 • 14/10/2028(Thứ bảy)
 • 26/8/2028
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1527
 • 15/10/2028(Chủ nhật)
 • 27/8/2028
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1628
 • 16/10/2028(Thứ hai)
 • 28/8/2028
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1729
 • 17/10/2028(Thứ ba)
 • 29/8/2028
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Tân Dậu Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
181/9
 • 18/10/2028(Thứ tư)
 • 1/9/2028
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
192/9
 • 19/10/2028(Thứ năm)
 • 2/9/2028
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
203/9
 • 20/10/2028(Thứ sáu)
 • 3/9/2028
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
214
 • 21/10/2028(Thứ bảy)
 • 4/9/2028
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
225
 • 22/10/2028(Chủ nhật)
 • 5/9/2028
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
236
 • 23/10/2028(Thứ hai)
 • 6/9/2028
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
247
 • 24/10/2028(Thứ ba)
 • 7/9/2028
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
258
 • 25/10/2028(Thứ tư)
 • 8/9/2028
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
269
 • 26/10/2028(Thứ năm)
 • 9/9/2028
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2710
 • 27/10/2028(Thứ sáu)
 • 10/9/2028
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2811
 • 28/10/2028(Thứ bảy)
 • 11/9/2028
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2912
 • 29/10/2028(Chủ nhật)
 • 12/9/2028
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
3013
 • 30/10/2028(Thứ hai)
 • 13/9/2028
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
3114
 • 31/10/2028(Thứ ba)
 • 14/9/2028
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo

October

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 11 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
115
 • 1/11/2028(Thứ tư)
 • 15/9/2028
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
216
 • 2/11/2028(Thứ năm)
 • 16/9/2028
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
317
 • 3/11/2028(Thứ sáu)
 • 17/9/2028
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
418
 • 4/11/2028(Thứ bảy)
 • 18/9/2028
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
519
 • 5/11/2028(Chủ nhật)
 • 19/9/2028
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
620
 • 6/11/2028(Thứ hai)
 • 20/9/2028
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
721
 • 7/11/2028(Thứ ba)
 • 21/9/2028
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
822
 • 8/11/2028(Thứ tư)
 • 22/9/2028
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
923
 • 9/11/2028(Thứ năm)
 • 23/9/2028
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1024
 • 10/11/2028(Thứ sáu)
 • 24/9/2028
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1125
 • 11/11/2028(Thứ bảy)
 • 25/9/2028
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1226
 • 12/11/2028(Chủ nhật)
 • 26/9/2028
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1327
 • 13/11/2028(Thứ hai)
 • 27/9/2028
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1428
 • 14/11/2028(Thứ ba)
 • 28/9/2028
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1529
 • 15/11/2028(Thứ tư)
 • 29/9/2028
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Nhâm Tuất Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
161/10
 • 16/11/2028(Thứ năm)
 • 1/10/2028
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
172/10
 • 17/11/2028(Thứ sáu)
 • 2/10/2028
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
183/10
 • 18/11/2028(Thứ bảy)
 • 3/10/2028
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
194
 • 19/11/2028(Chủ nhật)
 • 4/10/2028
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
205
 • 20/11/2028(Thứ hai)
 • 5/10/2028
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
216
 • 21/11/2028(Thứ ba)
 • 6/10/2028
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
227
 • 22/11/2028(Thứ tư)
 • 7/10/2028
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
238
 • 23/11/2028(Thứ năm)
 • 8/10/2028
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
249
 • 24/11/2028(Thứ sáu)
 • 9/10/2028
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2510
 • 25/11/2028(Thứ bảy)
 • 10/10/2028
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2611
 • 26/11/2028(Chủ nhật)
 • 11/10/2028
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2712
 • 27/11/2028(Thứ hai)
 • 12/10/2028
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2813
 • 28/11/2028(Thứ ba)
 • 13/10/2028
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2914
 • 29/11/2028(Thứ tư)
 • 14/10/2028
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
3015
 • 30/11/2028(Thứ năm)
 • 15/10/2028
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo

November

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 12 năm 2028

T2T3T4T5T6T7CN
116
 • 1/12/2028(Thứ sáu)
 • 16/10/2028
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
217
 • 2/12/2028(Thứ bảy)
 • 17/10/2028
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
318
 • 3/12/2028(Chủ nhật)
 • 18/10/2028
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
419
 • 4/12/2028(Thứ hai)
 • 19/10/2028
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
520
 • 5/12/2028(Thứ ba)
 • 20/10/2028
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
621
 • 6/12/2028(Thứ tư)
 • 21/10/2028
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
722
 • 7/12/2028(Thứ năm)
 • 22/10/2028
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
823
 • 8/12/2028(Thứ sáu)
 • 23/10/2028
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
924
 • 9/12/2028(Thứ bảy)
 • 24/10/2028
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1025
 • 10/12/2028(Chủ nhật)
 • 25/10/2028
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1126
 • 11/12/2028(Thứ hai)
 • 26/10/2028
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1227
 • 12/12/2028(Thứ ba)
 • 27/10/2028
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
1328
 • 13/12/2028(Thứ tư)
 • 28/10/2028
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1429
 • 14/12/2028(Thứ năm)
 • 29/10/2028
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
1530
 • 15/12/2028(Thứ sáu)
 • 30/10/2028
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Quý Hợi Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
161/11
 • 16/12/2028(Thứ bảy)
 • 1/11/2028
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
172/11
 • 17/12/2028(Chủ nhật)
 • 2/11/2028
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
183/11
 • 18/12/2028(Thứ hai)
 • 3/11/2028
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
194
 • 19/12/2028(Thứ ba)
 • 4/11/2028
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
205
 • 20/12/2028(Thứ tư)
 • 5/11/2028
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
216
 • 21/12/2028(Thứ năm)
 • 6/11/2028
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
227
 • 22/12/2028(Thứ sáu)
 • 7/11/2028
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
238
 • 23/12/2028(Thứ bảy)
 • 8/11/2028
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
249
 • 24/12/2028(Chủ nhật)
 • 9/11/2028
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2510
 • 25/12/2028(Thứ hai)
 • 10/11/2028
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2611
 • 26/12/2028(Thứ ba)
 • 11/11/2028
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
2712
 • 27/12/2028(Thứ tư)
 • 12/11/2028
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2813
 • 28/12/2028(Thứ năm)
 • 13/11/2028
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo
2914
 • 29/12/2028(Thứ sáu)
 • 14/11/2028
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
3015
 • 30/12/2028(Thứ bảy)
 • 15/11/2028
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hoàng đạo
3116
 • 31/12/2028(Chủ nhật)
 • 16/11/2028
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Giáp Tý Năm:Mậu Thân
 • Hắc đạo

December

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Phân biết các loại lịch năm 2028 hiện có

Lịch vạn niên 2028

Lịch vạn niên hay còn được gọi là Tuyển trạch nhật, Hiệp kỷ biện phương thư, Ngọc hạp, Hoàng lịch thông thư,... Lịch vạn niên năm 2028 là thành quả nghiên cứu, vận dụng những phép soi chiếu, biện chứng, phân tích logic mang đến những giá trị tinh thần trong phong tục cổ truyền không thể bỏ qua. Xem lịch vạn niên 2028 căn cứ  theo chu kỳ của năm - tháng - ngày - giờ - hàng chi can trong đó có năm 2028.

enlightened Xem lịch âm hôm nay ngày bao nhiêu? 

Lịch vạn sự 2028

Lịch vạn sự dựa theo mỗi tinh đẩu trong âm lịch mang tính chất âm dương ngũ hành. Trong thuyết âm dương thì trong Dương có Âm và trong Âm có Dương, Âm Dương hòa hợp từ Thái Cực sinh ra và cũng tự hủy diệt đi bởi chính Thái Cực đó. Ngũ hành có sinh, có khắc chính vì thế mỗi năm có ngũ hành âm dương cố định. Ví dụ như: Theo lịch vạn sự năm 2028, thì năm này (năm Mậu Tuất) sinh ra thuộc tính Dương, Mậu thuộc Dương, Tuất thuộc Dương, ngũ hành là Mộc (Bình Địa Mộc), vì vậy khi xem lịch vạn sự 2028 cần lưu ý: “khi gặp các sao thuộc Dương sẽ bị tương khắc” bởi Dương sẽ khắc Dương, ngũ hành năm hiện hành sẽ tương khắc với hành của bản mệnh.

Lịch âm 2028 hay còn gọi là Âm lịch năm 2028

Lịch âm nói chung và âm lịch năm 2028 nói riêng là loại lịch dùng phổ biến ở các nước phương Đông. Lịch dương 2028 dùng phổ biến ở các nước phương Tây. Cũng giống như một số nước Á Đông, hiện nay ở Việt Nam sử dụng đan xen cả lịch Âm và lịch Dương tạo ra lịch âm dương 2028 (lịch Việt Nam 2028). Trong đó, lịch Âm lịch 2028 là lại lịch ăn sâu vào trong thói quen và nếp sống của người Việt trong việc tra cứu ngày giờ năm 2028.

THÔNG BÁO:

enlightenedDựa theo quy luật sự biến hóa của lịch vạn sự 2028 kết hợp với lịch vạn niên 2028 và lịch âm dương năm 2028, đội ngũ chuyên gia phong thủy của chúng tôi đã phát triển ứng dụng "Xem ngày tốt xấu" hỗ trợ quý bạn trong việc lựa chọn ngày tốt để tiến hành vạn sự.

enlightenedDựa theo lịch âm dương 2024 đối chiếu với từng tuổi và kết hợp các phương pháp luận tử vi, đội ngũ chuyên gia tại Xem Vận Mệnh đã cập nhật trọn bộ Tử Vi 2024 cho 12 con giáp.

Đổi ngày âm dương

Xem âm lịch ngày hôm nay

Tra lịch vạn niên theo tháng

Xem lịch âm dương theo năm

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection
Endpoint protection, commonly known as EPP, goes beyond traditional antivirus solutions by providing enhanced security features and functionalities.
Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle
Welcome to the world of luxury living, where elegance and sophistication reign supreme. A luxury lige lifestyle is all about indulging in…
Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life
From high-end fashion and exquisite travel destinations to fine dining and upscale living spaces, we will unlock the secrets to living a…
Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed
These exclusive addiction treatment facilities provide a premier experience for individuals seeking high-end drug and alcohol treatment programs.
Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates
Welcome to the world of luxury companionship, where refined gentlemen can experience the warmth and meaningful connections they truly deserve.
Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive
Our luxury companion agency specializes in providing discrete and exclusive companionship, with a focus on warm, authentic connections that go beyond the…
Elevate Your Style with Bally Luxury Brand Elevate Your Style with Bally Luxury Brand
Experience the epitome of sophistication and style with Bally, the premium luxury brand that has been synonymous with elegance for decades.
Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials
Welcome to Elevate 114 Apartments, where luxury living meets sophistication. Experience the epitome of opulent lifestyle in our high-end residential community located…
Earn Your Bachelor of Psychology Online Today Earn Your Bachelor of Psychology Online Today
Online psychology degree programs offer flexibility and convenience, allowing you to study at your own pace. Accredited online psychology programs ensure that…
Discover Luxury Rehabs in Malibu Today Discover Luxury Rehabs in Malibu Today
Located in the beautiful coastal setting of Malibu, these luxury rehabs provide a peaceful sanctuary where individuals can heal and rejuvenate. The…