Xem lịch âm dương 2032

 

Theo các chuyên gia phong thủy, nghiên cứu thời gian cho biết lịch âm dương 2032 sẽ vận hành theo 4 loại lịch chính là lịch vạn niên 2032, lịch vạn sự 2032, lịch âm 2032 và lịch dương 2032. Đến với Xemvanmenh.net, quý bạn có thể tích hợp xem lịch âm dương, xem lịch vạn sự năm 2032, xem lịch vạn niên năm 2032 trên cùng một bảng lịch duy nhất. Dựa vào lịch vạn niên 2032 hay lịch âm dương năm 2032 quý bạn hoàn toàn có thể tra cứu mọi thông tin về thời gian từ ngày theo âm lịch năm 2032, ngày tháng theo dương lịch 2032, ngày tháng theo lục thập hoa giáp,...

Dưới đây là bảng lịch năm 2032 đầy đủ và chính xác nhất đến từng ngày, tháng cụ thể trong năm.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
119
 • 1/1/2032(Thứ năm)
 • 19/11/2031
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
220
 • 2/1/2032(Thứ sáu)
 • 20/11/2031
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
321
 • 3/1/2032(Thứ bảy)
 • 21/11/2031
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
422
 • 4/1/2032(Chủ nhật)
 • 22/11/2031
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
523
 • 5/1/2032(Thứ hai)
 • 23/11/2031
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
624
 • 6/1/2032(Thứ ba)
 • 24/11/2031
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
725
 • 7/1/2032(Thứ tư)
 • 25/11/2031
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
826
 • 8/1/2032(Thứ năm)
 • 26/11/2031
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
927
 • 9/1/2032(Thứ sáu)
 • 27/11/2031
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
1028
 • 10/1/2032(Thứ bảy)
 • 28/11/2031
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
1129
 • 11/1/2032(Chủ nhật)
 • 29/11/2031
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
1230
 • 12/1/2032(Thứ hai)
 • 30/11/2031
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Canh Tý Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
131/12
 • 13/1/2032(Thứ ba)
 • 1/12/2031
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
142/12
 • 14/1/2032(Thứ tư)
 • 2/12/2031
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
153/12
 • 15/1/2032(Thứ năm)
 • 3/12/2031
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
164
 • 16/1/2032(Thứ sáu)
 • 4/12/2031
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
175
 • 17/1/2032(Thứ bảy)
 • 5/12/2031
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
186
 • 18/1/2032(Chủ nhật)
 • 6/12/2031
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
197
 • 19/1/2032(Thứ hai)
 • 7/12/2031
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
208
 • 20/1/2032(Thứ ba)
 • 8/12/2031
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
219
 • 21/1/2032(Thứ tư)
 • 9/12/2031
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
2210
 • 22/1/2032(Thứ năm)
 • 10/12/2031
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
2311
 • 23/1/2032(Thứ sáu)
 • 11/12/2031
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
2412
 • 24/1/2032(Thứ bảy)
 • 12/12/2031
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
2513
 • 25/1/2032(Chủ nhật)
 • 13/12/2031
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
2614
 • 26/1/2032(Thứ hai)
 • 14/12/2031
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
2715
 • 27/1/2032(Thứ ba)
 • 15/12/2031
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
2816
 • 28/1/2032(Thứ tư)
 • 16/12/2031
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
2917
 • 29/1/2032(Thứ năm)
 • 17/12/2031
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
3018
 • 30/1/2032(Thứ sáu)
 • 18/12/2031
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
3119
 • 31/1/2032(Thứ bảy)
 • 19/12/2031
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo

January

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 2 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
120
 • 1/2/2032(Chủ nhật)
 • 20/12/2031
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
221
 • 2/2/2032(Thứ hai)
 • 21/12/2031
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
322
 • 3/2/2032(Thứ ba)
 • 22/12/2031
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
423
 • 4/2/2032(Thứ tư)
 • 23/12/2031
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
524
 • 5/2/2032(Thứ năm)
 • 24/12/2031
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
625
 • 6/2/2032(Thứ sáu)
 • 25/12/2031
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
726
 • 7/2/2032(Thứ bảy)
 • 26/12/2031
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
827
 • 8/2/2032(Chủ nhật)
 • 27/12/2031
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
928
 • 9/2/2032(Thứ hai)
 • 28/12/2031
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hắc đạo
1029
 • 10/2/2032(Thứ ba)
 • 29/12/2031
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Hợi
 • Hoàng đạo
111/1
 • 11/2/2032(Thứ tư)
 • 1/1/2032
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
122/1
 • 12/2/2032(Thứ năm)
 • 2/1/2032
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
133/1
 • 13/2/2032(Thứ sáu)
 • 3/1/2032
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
144
 • 14/2/2032(Thứ bảy)
 • 4/1/2032
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
155
 • 15/2/2032(Chủ nhật)
 • 5/1/2032
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
166
 • 16/2/2032(Thứ hai)
 • 6/1/2032
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
177
 • 17/2/2032(Thứ ba)
 • 7/1/2032
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
188
 • 18/2/2032(Thứ tư)
 • 8/1/2032
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
199
 • 19/2/2032(Thứ năm)
 • 9/1/2032
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2010
 • 20/2/2032(Thứ sáu)
 • 10/1/2032
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2111
 • 21/2/2032(Thứ bảy)
 • 11/1/2032
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2212
 • 22/2/2032(Chủ nhật)
 • 12/1/2032
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2313
 • 23/2/2032(Thứ hai)
 • 13/1/2032
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2414
 • 24/2/2032(Thứ ba)
 • 14/1/2032
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2515
 • 25/2/2032(Thứ tư)
 • 15/1/2032
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2616
 • 26/2/2032(Thứ năm)
 • 16/1/2032
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2717
 • 27/2/2032(Thứ sáu)
 • 17/1/2032
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2818
 • 28/2/2032(Thứ bảy)
 • 18/1/2032
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2919
 • 29/2/2032(Chủ nhật)
 • 19/1/2032
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo

February

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 3 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
120
 • 1/3/2032(Thứ hai)
 • 20/1/2032
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
221
 • 2/3/2032(Thứ ba)
 • 21/1/2032
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
322
 • 3/3/2032(Thứ tư)
 • 22/1/2032
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
423
 • 4/3/2032(Thứ năm)
 • 23/1/2032
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
524
 • 5/3/2032(Thứ sáu)
 • 24/1/2032
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
625
 • 6/3/2032(Thứ bảy)
 • 25/1/2032
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
726
 • 7/3/2032(Chủ nhật)
 • 26/1/2032
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
827
 • 8/3/2032(Thứ hai)
 • 27/1/2032
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
928
 • 9/3/2032(Thứ ba)
 • 28/1/2032
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1029
 • 10/3/2032(Thứ tư)
 • 29/1/2032
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
111/2
 • 11/3/2032(Thứ năm)
 • 1/2/2032
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
122/2
 • 12/3/2032(Thứ sáu)
 • 2/2/2032
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
133/2
 • 13/3/2032(Thứ bảy)
 • 3/2/2032
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
144
 • 14/3/2032(Chủ nhật)
 • 4/2/2032
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
155
 • 15/3/2032(Thứ hai)
 • 5/2/2032
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
166
 • 16/3/2032(Thứ ba)
 • 6/2/2032
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
177
 • 17/3/2032(Thứ tư)
 • 7/2/2032
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
188
 • 18/3/2032(Thứ năm)
 • 8/2/2032
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
199
 • 19/3/2032(Thứ sáu)
 • 9/2/2032
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2010
 • 20/3/2032(Thứ bảy)
 • 10/2/2032
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2111
 • 21/3/2032(Chủ nhật)
 • 11/2/2032
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2212
 • 22/3/2032(Thứ hai)
 • 12/2/2032
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2313
 • 23/3/2032(Thứ ba)
 • 13/2/2032
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2414
 • 24/3/2032(Thứ tư)
 • 14/2/2032
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2515
 • 25/3/2032(Thứ năm)
 • 15/2/2032
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2616
 • 26/3/2032(Thứ sáu)
 • 16/2/2032
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2717
 • 27/3/2032(Thứ bảy)
 • 17/2/2032
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2818
 • 28/3/2032(Chủ nhật)
 • 18/2/2032
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2919
 • 29/3/2032(Thứ hai)
 • 19/2/2032
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
3020
 • 30/3/2032(Thứ ba)
 • 20/2/2032
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
3121
 • 31/3/2032(Thứ tư)
 • 21/2/2032
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo

March

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 4 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
122
 • 1/4/2032(Thứ năm)
 • 22/2/2032
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
223
 • 2/4/2032(Thứ sáu)
 • 23/2/2032
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
324
 • 3/4/2032(Thứ bảy)
 • 24/2/2032
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
425
 • 4/4/2032(Chủ nhật)
 • 25/2/2032
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
526
 • 5/4/2032(Thứ hai)
 • 26/2/2032
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
627
 • 6/4/2032(Thứ ba)
 • 27/2/2032
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
728
 • 7/4/2032(Thứ tư)
 • 28/2/2032
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
829
 • 8/4/2032(Thứ năm)
 • 29/2/2032
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
930
 • 9/4/2032(Thứ sáu)
 • 30/2/2032
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
101/3
 • 10/4/2032(Thứ bảy)
 • 1/3/2032
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
112/3
 • 11/4/2032(Chủ nhật)
 • 2/3/2032
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
123/3
 • 12/4/2032(Thứ hai)
 • 3/3/2032
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
134
 • 13/4/2032(Thứ ba)
 • 4/3/2032
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
145
 • 14/4/2032(Thứ tư)
 • 5/3/2032
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
156
 • 15/4/2032(Thứ năm)
 • 6/3/2032
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
167
 • 16/4/2032(Thứ sáu)
 • 7/3/2032
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
178
 • 17/4/2032(Thứ bảy)
 • 8/3/2032
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
189
 • 18/4/2032(Chủ nhật)
 • 9/3/2032
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1910
 • 19/4/2032(Thứ hai)
 • 10/3/2032
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2011
 • 20/4/2032(Thứ ba)
 • 11/3/2032
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2112
 • 21/4/2032(Thứ tư)
 • 12/3/2032
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2213
 • 22/4/2032(Thứ năm)
 • 13/3/2032
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2314
 • 23/4/2032(Thứ sáu)
 • 14/3/2032
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2415
 • 24/4/2032(Thứ bảy)
 • 15/3/2032
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2516
 • 25/4/2032(Chủ nhật)
 • 16/3/2032
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2617
 • 26/4/2032(Thứ hai)
 • 17/3/2032
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2718
 • 27/4/2032(Thứ ba)
 • 18/3/2032
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2819
 • 28/4/2032(Thứ tư)
 • 19/3/2032
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2920
 • 29/4/2032(Thứ năm)
 • 20/3/2032
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
3021
 • 30/4/2032(Thứ sáu)
 • 21/3/2032
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo

April

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 5 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
122
 • 1/5/2032(Thứ bảy)
 • 22/3/2032
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
223
 • 2/5/2032(Chủ nhật)
 • 23/3/2032
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
324
 • 3/5/2032(Thứ hai)
 • 24/3/2032
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
425
 • 4/5/2032(Thứ ba)
 • 25/3/2032
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
526
 • 5/5/2032(Thứ tư)
 • 26/3/2032
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
627
 • 6/5/2032(Thứ năm)
 • 27/3/2032
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
728
 • 7/5/2032(Thứ sáu)
 • 28/3/2032
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
829
 • 8/5/2032(Thứ bảy)
 • 29/3/2032
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
91/4
 • 9/5/2032(Chủ nhật)
 • 1/4/2032
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
102/4
 • 10/5/2032(Thứ hai)
 • 2/4/2032
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
113/4
 • 11/5/2032(Thứ ba)
 • 3/4/2032
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
124
 • 12/5/2032(Thứ tư)
 • 4/4/2032
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
135
 • 13/5/2032(Thứ năm)
 • 5/4/2032
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
146
 • 14/5/2032(Thứ sáu)
 • 6/4/2032
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
157
 • 15/5/2032(Thứ bảy)
 • 7/4/2032
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
168
 • 16/5/2032(Chủ nhật)
 • 8/4/2032
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
179
 • 17/5/2032(Thứ hai)
 • 9/4/2032
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1810
 • 18/5/2032(Thứ ba)
 • 10/4/2032
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1911
 • 19/5/2032(Thứ tư)
 • 11/4/2032
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2012
 • 20/5/2032(Thứ năm)
 • 12/4/2032
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2113
 • 21/5/2032(Thứ sáu)
 • 13/4/2032
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2214
 • 22/5/2032(Thứ bảy)
 • 14/4/2032
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2315
 • 23/5/2032(Chủ nhật)
 • 15/4/2032
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2416
 • 24/5/2032(Thứ hai)
 • 16/4/2032
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2517
 • 25/5/2032(Thứ ba)
 • 17/4/2032
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2618
 • 26/5/2032(Thứ tư)
 • 18/4/2032
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2719
 • 27/5/2032(Thứ năm)
 • 19/4/2032
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2820
 • 28/5/2032(Thứ sáu)
 • 20/4/2032
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2921
 • 29/5/2032(Thứ bảy)
 • 21/4/2032
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
3022
 • 30/5/2032(Chủ nhật)
 • 22/4/2032
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
3123
 • 31/5/2032(Thứ hai)
 • 23/4/2032
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo

May

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 6 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
124
 • 1/6/2032(Thứ ba)
 • 24/4/2032
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
225
 • 2/6/2032(Thứ tư)
 • 25/4/2032
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
326
 • 3/6/2032(Thứ năm)
 • 26/4/2032
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
427
 • 4/6/2032(Thứ sáu)
 • 27/4/2032
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
528
 • 5/6/2032(Thứ bảy)
 • 28/4/2032
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
629
 • 6/6/2032(Chủ nhật)
 • 29/4/2032
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
730
 • 7/6/2032(Thứ hai)
 • 30/4/2032
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
81/5
 • 8/6/2032(Thứ ba)
 • 1/5/2032
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
92/5
 • 9/6/2032(Thứ tư)
 • 2/5/2032
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
103/5
 • 10/6/2032(Thứ năm)
 • 3/5/2032
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
114
 • 11/6/2032(Thứ sáu)
 • 4/5/2032
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
125
 • 12/6/2032(Thứ bảy)
 • 5/5/2032
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
136
 • 13/6/2032(Chủ nhật)
 • 6/5/2032
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
147
 • 14/6/2032(Thứ hai)
 • 7/5/2032
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
158
 • 15/6/2032(Thứ ba)
 • 8/5/2032
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
169
 • 16/6/2032(Thứ tư)
 • 9/5/2032
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1710
 • 17/6/2032(Thứ năm)
 • 10/5/2032
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1811
 • 18/6/2032(Thứ sáu)
 • 11/5/2032
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1912
 • 19/6/2032(Thứ bảy)
 • 12/5/2032
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2013
 • 20/6/2032(Chủ nhật)
 • 13/5/2032
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2114
 • 21/6/2032(Thứ hai)
 • 14/5/2032
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2215
 • 22/6/2032(Thứ ba)
 • 15/5/2032
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2316
 • 23/6/2032(Thứ tư)
 • 16/5/2032
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2417
 • 24/6/2032(Thứ năm)
 • 17/5/2032
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2518
 • 25/6/2032(Thứ sáu)
 • 18/5/2032
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2619
 • 26/6/2032(Thứ bảy)
 • 19/5/2032
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2720
 • 27/6/2032(Chủ nhật)
 • 20/5/2032
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2821
 • 28/6/2032(Thứ hai)
 • 21/5/2032
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2922
 • 29/6/2032(Thứ ba)
 • 22/5/2032
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
3023
 • 30/6/2032(Thứ tư)
 • 23/5/2032
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo

June

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 7 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
124
 • 1/7/2032(Thứ năm)
 • 24/5/2032
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
225
 • 2/7/2032(Thứ sáu)
 • 25/5/2032
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
326
 • 3/7/2032(Thứ bảy)
 • 26/5/2032
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
427
 • 4/7/2032(Chủ nhật)
 • 27/5/2032
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
528
 • 5/7/2032(Thứ hai)
 • 28/5/2032
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
629
 • 6/7/2032(Thứ ba)
 • 29/5/2032
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
71/6
 • 7/7/2032(Thứ tư)
 • 1/6/2032
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
82/6
 • 8/7/2032(Thứ năm)
 • 2/6/2032
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
93/6
 • 9/7/2032(Thứ sáu)
 • 3/6/2032
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
104
 • 10/7/2032(Thứ bảy)
 • 4/6/2032
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
115
 • 11/7/2032(Chủ nhật)
 • 5/6/2032
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
126
 • 12/7/2032(Thứ hai)
 • 6/6/2032
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
137
 • 13/7/2032(Thứ ba)
 • 7/6/2032
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
148
 • 14/7/2032(Thứ tư)
 • 8/6/2032
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
159
 • 15/7/2032(Thứ năm)
 • 9/6/2032
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1610
 • 16/7/2032(Thứ sáu)
 • 10/6/2032
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1711
 • 17/7/2032(Thứ bảy)
 • 11/6/2032
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1812
 • 18/7/2032(Chủ nhật)
 • 12/6/2032
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1913
 • 19/7/2032(Thứ hai)
 • 13/6/2032
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2014
 • 20/7/2032(Thứ ba)
 • 14/6/2032
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2115
 • 21/7/2032(Thứ tư)
 • 15/6/2032
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2216
 • 22/7/2032(Thứ năm)
 • 16/6/2032
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2317
 • 23/7/2032(Thứ sáu)
 • 17/6/2032
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2418
 • 24/7/2032(Thứ bảy)
 • 18/6/2032
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2519
 • 25/7/2032(Chủ nhật)
 • 19/6/2032
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2620
 • 26/7/2032(Thứ hai)
 • 20/6/2032
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2721
 • 27/7/2032(Thứ ba)
 • 21/6/2032
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2822
 • 28/7/2032(Thứ tư)
 • 22/6/2032
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2923
 • 29/7/2032(Thứ năm)
 • 23/6/2032
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
3024
 • 30/7/2032(Thứ sáu)
 • 24/6/2032
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
3125
 • 31/7/2032(Thứ bảy)
 • 25/6/2032
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo

July

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 8 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
126
 • 1/8/2032(Chủ nhật)
 • 26/6/2032
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
227
 • 2/8/2032(Thứ hai)
 • 27/6/2032
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
328
 • 3/8/2032(Thứ ba)
 • 28/6/2032
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
429
 • 4/8/2032(Thứ tư)
 • 29/6/2032
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
530
 • 5/8/2032(Thứ năm)
 • 30/6/2032
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
61/7
 • 6/8/2032(Thứ sáu)
 • 1/7/2032
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
72/7
 • 7/8/2032(Thứ bảy)
 • 2/7/2032
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
83/7
 • 8/8/2032(Chủ nhật)
 • 3/7/2032
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
94
 • 9/8/2032(Thứ hai)
 • 4/7/2032
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
105
 • 10/8/2032(Thứ ba)
 • 5/7/2032
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
116
 • 11/8/2032(Thứ tư)
 • 6/7/2032
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
127
 • 12/8/2032(Thứ năm)
 • 7/7/2032
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
138
 • 13/8/2032(Thứ sáu)
 • 8/7/2032
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
149
 • 14/8/2032(Thứ bảy)
 • 9/7/2032
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1510
 • 15/8/2032(Chủ nhật)
 • 10/7/2032
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1611
 • 16/8/2032(Thứ hai)
 • 11/7/2032
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1712
 • 17/8/2032(Thứ ba)
 • 12/7/2032
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1813
 • 18/8/2032(Thứ tư)
 • 13/7/2032
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1914
 • 19/8/2032(Thứ năm)
 • 14/7/2032
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2015
 • 20/8/2032(Thứ sáu)
 • 15/7/2032
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2116
 • 21/8/2032(Thứ bảy)
 • 16/7/2032
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2217
 • 22/8/2032(Chủ nhật)
 • 17/7/2032
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2318
 • 23/8/2032(Thứ hai)
 • 18/7/2032
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2419
 • 24/8/2032(Thứ ba)
 • 19/7/2032
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2520
 • 25/8/2032(Thứ tư)
 • 20/7/2032
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2621
 • 26/8/2032(Thứ năm)
 • 21/7/2032
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2722
 • 27/8/2032(Thứ sáu)
 • 22/7/2032
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2823
 • 28/8/2032(Thứ bảy)
 • 23/7/2032
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2924
 • 29/8/2032(Chủ nhật)
 • 24/7/2032
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
3025
 • 30/8/2032(Thứ hai)
 • 25/7/2032
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
3126
 • 31/8/2032(Thứ ba)
 • 26/7/2032
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo

August

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Xem ngày tốt xấu

Lịch âm dương tháng 9 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
127
 • 1/9/2032(Thứ tư)
 • 27/7/2032
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
228
 • 2/9/2032(Thứ năm)
 • 28/7/2032
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
329
 • 3/9/2032(Thứ sáu)
 • 29/7/2032
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
430
 • 4/9/2032(Thứ bảy)
 • 30/7/2032
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
51/8
 • 5/9/2032(Chủ nhật)
 • 1/8/2032
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
62/8
 • 6/9/2032(Thứ hai)
 • 2/8/2032
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
73/8
 • 7/9/2032(Thứ ba)
 • 3/8/2032
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
84
 • 8/9/2032(Thứ tư)
 • 4/8/2032
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
95
 • 9/9/2032(Thứ năm)
 • 5/8/2032
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
106
 • 10/9/2032(Thứ sáu)
 • 6/8/2032
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
117
 • 11/9/2032(Thứ bảy)
 • 7/8/2032
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
128
 • 12/9/2032(Chủ nhật)
 • 8/8/2032
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
139
 • 13/9/2032(Thứ hai)
 • 9/8/2032
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1410
 • 14/9/2032(Thứ ba)
 • 10/8/2032
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1511
 • 15/9/2032(Thứ tư)
 • 11/8/2032
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1612
 • 16/9/2032(Thứ năm)
 • 12/8/2032
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1713
 • 17/9/2032(Thứ sáu)
 • 13/8/2032
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1814
 • 18/9/2032(Thứ bảy)
 • 14/8/2032
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1915
 • 19/9/2032(Chủ nhật)
 • 15/8/2032
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2016
 • 20/9/2032(Thứ hai)
 • 16/8/2032
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2117
 • 21/9/2032(Thứ ba)
 • 17/8/2032
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2218
 • 22/9/2032(Thứ tư)
 • 18/8/2032
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2319
 • 23/9/2032(Thứ năm)
 • 19/8/2032
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2420
 • 24/9/2032(Thứ sáu)
 • 20/8/2032
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2521
 • 25/9/2032(Thứ bảy)
 • 21/8/2032
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2622
 • 26/9/2032(Chủ nhật)
 • 22/8/2032
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2723
 • 27/9/2032(Thứ hai)
 • 23/8/2032
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2824
 • 28/9/2032(Thứ ba)
 • 24/8/2032
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2925
 • 29/9/2032(Thứ tư)
 • 25/8/2032
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
3026
 • 30/9/2032(Thứ năm)
 • 26/8/2032
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo

September

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 10 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
127
 • 1/10/2032(Thứ sáu)
 • 27/8/2032
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
228
 • 2/10/2032(Thứ bảy)
 • 28/8/2032
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
329
 • 3/10/2032(Chủ nhật)
 • 29/8/2032
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
41/9
 • 4/10/2032(Thứ hai)
 • 1/9/2032
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
52/9
 • 5/10/2032(Thứ ba)
 • 2/9/2032
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
63/9
 • 6/10/2032(Thứ tư)
 • 3/9/2032
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
74
 • 7/10/2032(Thứ năm)
 • 4/9/2032
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
85
 • 8/10/2032(Thứ sáu)
 • 5/9/2032
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
96
 • 9/10/2032(Thứ bảy)
 • 6/9/2032
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
107
 • 10/10/2032(Chủ nhật)
 • 7/9/2032
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
118
 • 11/10/2032(Thứ hai)
 • 8/9/2032
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
129
 • 12/10/2032(Thứ ba)
 • 9/9/2032
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1310
 • 13/10/2032(Thứ tư)
 • 10/9/2032
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1411
 • 14/10/2032(Thứ năm)
 • 11/9/2032
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1512
 • 15/10/2032(Thứ sáu)
 • 12/9/2032
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1613
 • 16/10/2032(Thứ bảy)
 • 13/9/2032
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1714
 • 17/10/2032(Chủ nhật)
 • 14/9/2032
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1815
 • 18/10/2032(Thứ hai)
 • 15/9/2032
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1916
 • 19/10/2032(Thứ ba)
 • 16/9/2032
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2017
 • 20/10/2032(Thứ tư)
 • 17/9/2032
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2118
 • 21/10/2032(Thứ năm)
 • 18/9/2032
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2219
 • 22/10/2032(Thứ sáu)
 • 19/9/2032
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2320
 • 23/10/2032(Thứ bảy)
 • 20/9/2032
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2421
 • 24/10/2032(Chủ nhật)
 • 21/9/2032
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2522
 • 25/10/2032(Thứ hai)
 • 22/9/2032
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2623
 • 26/10/2032(Thứ ba)
 • 23/9/2032
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2724
 • 27/10/2032(Thứ tư)
 • 24/9/2032
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2825
 • 28/10/2032(Thứ năm)
 • 25/9/2032
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2926
 • 29/10/2032(Thứ sáu)
 • 26/9/2032
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
3027
 • 30/10/2032(Thứ bảy)
 • 27/9/2032
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
3128
 • 31/10/2032(Chủ nhật)
 • 28/9/2032
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo

October

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 11 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
129
 • 1/11/2032(Thứ hai)
 • 29/9/2032
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
230
 • 2/11/2032(Thứ ba)
 • 30/9/2032
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
31/10
 • 3/11/2032(Thứ tư)
 • 1/10/2032
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
42/10
 • 4/11/2032(Thứ năm)
 • 2/10/2032
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
53/10
 • 5/11/2032(Thứ sáu)
 • 3/10/2032
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
64
 • 6/11/2032(Thứ bảy)
 • 4/10/2032
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
75
 • 7/11/2032(Chủ nhật)
 • 5/10/2032
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
86
 • 8/11/2032(Thứ hai)
 • 6/10/2032
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
97
 • 9/11/2032(Thứ ba)
 • 7/10/2032
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
108
 • 10/11/2032(Thứ tư)
 • 8/10/2032
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
119
 • 11/11/2032(Thứ năm)
 • 9/10/2032
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1210
 • 12/11/2032(Thứ sáu)
 • 10/10/2032
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1311
 • 13/11/2032(Thứ bảy)
 • 11/10/2032
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1412
 • 14/11/2032(Chủ nhật)
 • 12/10/2032
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1513
 • 15/11/2032(Thứ hai)
 • 13/10/2032
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1614
 • 16/11/2032(Thứ ba)
 • 14/10/2032
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1715
 • 17/11/2032(Thứ tư)
 • 15/10/2032
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1816
 • 18/11/2032(Thứ năm)
 • 16/10/2032
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1917
 • 19/11/2032(Thứ sáu)
 • 17/10/2032
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2018
 • 20/11/2032(Thứ bảy)
 • 18/10/2032
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2119
 • 21/11/2032(Chủ nhật)
 • 19/10/2032
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2220
 • 22/11/2032(Thứ hai)
 • 20/10/2032
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2321
 • 23/11/2032(Thứ ba)
 • 21/10/2032
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2422
 • 24/11/2032(Thứ tư)
 • 22/10/2032
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2523
 • 25/11/2032(Thứ năm)
 • 23/10/2032
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2624
 • 26/11/2032(Thứ sáu)
 • 24/10/2032
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2725
 • 27/11/2032(Thứ bảy)
 • 25/10/2032
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2826
 • 28/11/2032(Chủ nhật)
 • 26/10/2032
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2927
 • 29/11/2032(Thứ hai)
 • 27/10/2032
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
3028
 • 30/11/2032(Thứ ba)
 • 28/10/2032
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo

November

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 12 năm 2032

T2T3T4T5T6T7CN
129
 • 1/12/2032(Thứ tư)
 • 29/10/2032
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
230
 • 2/12/2032(Thứ năm)
 • 30/10/2032
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
31/11
 • 3/12/2032(Thứ sáu)
 • 1/11/2032
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
42/11
 • 4/12/2032(Thứ bảy)
 • 2/11/2032
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
53/11
 • 5/12/2032(Chủ nhật)
 • 3/11/2032
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
64
 • 6/12/2032(Thứ hai)
 • 4/11/2032
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
75
 • 7/12/2032(Thứ ba)
 • 5/11/2032
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
86
 • 8/12/2032(Thứ tư)
 • 6/11/2032
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
97
 • 9/12/2032(Thứ năm)
 • 7/11/2032
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
108
 • 10/12/2032(Thứ sáu)
 • 8/11/2032
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
119
 • 11/12/2032(Thứ bảy)
 • 9/11/2032
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1210
 • 12/12/2032(Chủ nhật)
 • 10/11/2032
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1311
 • 13/12/2032(Thứ hai)
 • 11/11/2032
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1412
 • 14/12/2032(Thứ ba)
 • 12/11/2032
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1513
 • 15/12/2032(Thứ tư)
 • 13/11/2032
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1614
 • 16/12/2032(Thứ năm)
 • 14/11/2032
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1715
 • 17/12/2032(Thứ sáu)
 • 15/11/2032
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
1816
 • 18/12/2032(Thứ bảy)
 • 16/11/2032
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
1917
 • 19/12/2032(Chủ nhật)
 • 17/11/2032
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2018
 • 20/12/2032(Thứ hai)
 • 18/11/2032
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2119
 • 21/12/2032(Thứ ba)
 • 19/11/2032
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2220
 • 22/12/2032(Thứ tư)
 • 20/11/2032
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2321
 • 23/12/2032(Thứ năm)
 • 21/11/2032
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2422
 • 24/12/2032(Thứ sáu)
 • 22/11/2032
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2523
 • 25/12/2032(Thứ bảy)
 • 23/11/2032
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2624
 • 26/12/2032(Chủ nhật)
 • 24/11/2032
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2725
 • 27/12/2032(Thứ hai)
 • 25/11/2032
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
2826
 • 28/12/2032(Thứ ba)
 • 26/11/2032
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
2927
 • 29/12/2032(Thứ tư)
 • 27/11/2032
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hoàng đạo
3028
 • 30/12/2032(Thứ năm)
 • 28/11/2032
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo
3129
 • 31/12/2032(Thứ sáu)
 • 29/11/2032
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Tý
 • Hắc đạo

December

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Phân biết các loại lịch năm 2032 hiện có

Lịch vạn niên 2032

Lịch vạn niên hay còn được gọi là Tuyển trạch nhật, Hiệp kỷ biện phương thư, Ngọc hạp, Hoàng lịch thông thư,... Lịch vạn niên năm 2032 là thành quả nghiên cứu, vận dụng những phép soi chiếu, biện chứng, phân tích logic mang đến những giá trị tinh thần trong phong tục cổ truyền không thể bỏ qua. Xem lịch vạn niên 2032 căn cứ  theo chu kỳ của năm - tháng - ngày - giờ - hàng chi can trong đó có năm 2032.

enlightened Xem lịch âm hôm nay ngày bao nhiêu? 

Lịch vạn sự 2032

Lịch vạn sự dựa theo mỗi tinh đẩu trong âm lịch mang tính chất âm dương ngũ hành. Trong thuyết âm dương thì trong Dương có Âm và trong Âm có Dương, Âm Dương hòa hợp từ Thái Cực sinh ra và cũng tự hủy diệt đi bởi chính Thái Cực đó. Ngũ hành có sinh, có khắc chính vì thế mỗi năm có ngũ hành âm dương cố định. Ví dụ như: Theo lịch vạn sự năm 2032, thì năm này (năm Mậu Tuất) sinh ra thuộc tính Dương, Mậu thuộc Dương, Tuất thuộc Dương, ngũ hành là Mộc (Bình Địa Mộc), vì vậy khi xem lịch vạn sự 2032 cần lưu ý: “khi gặp các sao thuộc Dương sẽ bị tương khắc” bởi Dương sẽ khắc Dương, ngũ hành năm hiện hành sẽ tương khắc với hành của bản mệnh.

Lịch âm 2032 hay còn gọi là Âm lịch năm 2032

Lịch âm nói chung và âm lịch năm 2032 nói riêng là loại lịch dùng phổ biến ở các nước phương Đông. Lịch dương 2032 dùng phổ biến ở các nước phương Tây. Cũng giống như một số nước Á Đông, hiện nay ở Việt Nam sử dụng đan xen cả lịch Âm và lịch Dương tạo ra lịch âm dương 2032 (lịch Việt Nam 2032). Trong đó, lịch Âm lịch 2032 là lại lịch ăn sâu vào trong thói quen và nếp sống của người Việt trong việc tra cứu ngày giờ năm 2032.

THÔNG BÁO:

enlightenedDựa theo quy luật sự biến hóa của lịch vạn sự 2032 kết hợp với lịch vạn niên 2032 và lịch âm dương năm 2032, đội ngũ chuyên gia phong thủy của chúng tôi đã phát triển ứng dụng "Xem ngày tốt xấu" hỗ trợ quý bạn trong việc lựa chọn ngày tốt để tiến hành vạn sự.

enlightenedDựa theo lịch âm dương 2024 đối chiếu với từng tuổi và kết hợp các phương pháp luận tử vi, đội ngũ chuyên gia tại Xem Vận Mệnh đã cập nhật trọn bộ Tử Vi 2024 cho 12 con giáp.

Đổi ngày âm dương

Xem âm lịch ngày hôm nay

Tra lịch vạn niên theo tháng

Xem lịch âm dương theo năm

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection
Endpoint protection, commonly known as EPP, goes beyond traditional antivirus solutions by providing enhanced security features and functionalities.
Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle
Welcome to the world of luxury living, where elegance and sophistication reign supreme. A luxury lige lifestyle is all about indulging in…
Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life
From high-end fashion and exquisite travel destinations to fine dining and upscale living spaces, we will unlock the secrets to living a…
Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed
These exclusive addiction treatment facilities provide a premier experience for individuals seeking high-end drug and alcohol treatment programs.
Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates
Welcome to the world of luxury companionship, where refined gentlemen can experience the warmth and meaningful connections they truly deserve.
Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive
Our luxury companion agency specializes in providing discrete and exclusive companionship, with a focus on warm, authentic connections that go beyond the…
Elevate Your Style with Bally Luxury Brand Elevate Your Style with Bally Luxury Brand
Experience the epitome of sophistication and style with Bally, the premium luxury brand that has been synonymous with elegance for decades.
Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials
Welcome to Elevate 114 Apartments, where luxury living meets sophistication. Experience the epitome of opulent lifestyle in our high-end residential community located…
Earn Your Bachelor of Psychology Online Today Earn Your Bachelor of Psychology Online Today
Online psychology degree programs offer flexibility and convenience, allowing you to study at your own pace. Accredited online psychology programs ensure that…
Discover Luxury Rehabs in Malibu Today Discover Luxury Rehabs in Malibu Today
Located in the beautiful coastal setting of Malibu, these luxury rehabs provide a peaceful sanctuary where individuals can heal and rejuvenate. The…