Xem lịch âm dương 2022

 

Theo các chuyên gia phong thủy, nghiên cứu thời gian cho biết lịch âm dương 2022 sẽ vận hành theo 4 loại lịch chính là lịch vạn niên 2022, lịch vạn sự 2022, lịch âm 2022 và lịch dương 2022. Đến với Xemvanmenh.net, quý bạn có thể tích hợp xem lịch âm dương, xem lịch vạn sự năm 2022, xem lịch vạn niên năm 2022 trên cùng một bảng lịch duy nhất. Dựa vào lịch vạn niên 2022 hay lịch âm dương năm 2022 quý bạn hoàn toàn có thể tra cứu mọi thông tin về thời gian từ ngày theo âm lịch năm 2022, ngày tháng theo dương lịch 2022, ngày tháng theo lục thập hoa giáp,...

Dưới đây là bảng lịch năm 2022 đầy đủ và chính xác nhất đến từng ngày, tháng cụ thể trong năm.

Lịch âm dương tháng 1 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
129
 • 1/1/2022(Thứ bảy)
 • 29/11/2021
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Canh Tý Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
230
 • 2/1/2022(Chủ nhật)
 • 30/11/2021
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Canh Tý Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
31/12
 • 3/1/2022(Thứ hai)
 • 1/12/2021
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
42/12
 • 4/1/2022(Thứ ba)
 • 2/12/2021
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
53/12
 • 5/1/2022(Thứ tư)
 • 3/12/2021
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
64
 • 6/1/2022(Thứ năm)
 • 4/12/2021
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
75
 • 7/1/2022(Thứ sáu)
 • 5/12/2021
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
86
 • 8/1/2022(Thứ bảy)
 • 6/12/2021
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
97
 • 9/1/2022(Chủ nhật)
 • 7/12/2021
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
108
 • 10/1/2022(Thứ hai)
 • 8/12/2021
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
119
 • 11/1/2022(Thứ ba)
 • 9/12/2021
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
1210
 • 12/1/2022(Thứ tư)
 • 10/12/2021
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
1311
 • 13/1/2022(Thứ năm)
 • 11/12/2021
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
1412
 • 14/1/2022(Thứ sáu)
 • 12/12/2021
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
1513
 • 15/1/2022(Thứ bảy)
 • 13/12/2021
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
1614
 • 16/1/2022(Chủ nhật)
 • 14/12/2021
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
1715
 • 17/1/2022(Thứ hai)
 • 15/12/2021
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
1816
 • 18/1/2022(Thứ ba)
 • 16/12/2021
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
1917
 • 19/1/2022(Thứ tư)
 • 17/12/2021
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
2018
 • 20/1/2022(Thứ năm)
 • 18/12/2021
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
2119
 • 21/1/2022(Thứ sáu)
 • 19/12/2021
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
2220
 • 22/1/2022(Thứ bảy)
 • 20/12/2021
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
2321
 • 23/1/2022(Chủ nhật)
 • 21/12/2021
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
2422
 • 24/1/2022(Thứ hai)
 • 22/12/2021
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
2523
 • 25/1/2022(Thứ ba)
 • 23/12/2021
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
2624
 • 26/1/2022(Thứ tư)
 • 24/12/2021
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
2725
 • 27/1/2022(Thứ năm)
 • 25/12/2021
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
2826
 • 28/1/2022(Thứ sáu)
 • 26/12/2021
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo
2927
 • 29/1/2022(Thứ bảy)
 • 27/12/2021
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
3028
 • 30/1/2022(Chủ nhật)
 • 28/12/2021
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hắc đạo
3129
 • 31/1/2022(Thứ hai)
 • 29/12/2021
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Tân Sửu Năm:Tân Sửu
 • Hoàng đạo

January

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 2 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
11/1
 • 1/2/2022(Thứ ba)
 • 1/1/2022
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
22/1
 • 2/2/2022(Thứ tư)
 • 2/1/2022
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
33/1
 • 3/2/2022(Thứ năm)
 • 3/1/2022
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
44
 • 4/2/2022(Thứ sáu)
 • 4/1/2022
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
55
 • 5/2/2022(Thứ bảy)
 • 5/1/2022
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
66
 • 6/2/2022(Chủ nhật)
 • 6/1/2022
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
77
 • 7/2/2022(Thứ hai)
 • 7/1/2022
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
88
 • 8/2/2022(Thứ ba)
 • 8/1/2022
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
99
 • 9/2/2022(Thứ tư)
 • 9/1/2022
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1010
 • 10/2/2022(Thứ năm)
 • 10/1/2022
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1111
 • 11/2/2022(Thứ sáu)
 • 11/1/2022
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1212
 • 12/2/2022(Thứ bảy)
 • 12/1/2022
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1313
 • 13/2/2022(Chủ nhật)
 • 13/1/2022
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1414
 • 14/2/2022(Thứ hai)
 • 14/1/2022
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1515
 • 15/2/2022(Thứ ba)
 • 15/1/2022
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1616
 • 16/2/2022(Thứ tư)
 • 16/1/2022
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1717
 • 17/2/2022(Thứ năm)
 • 17/1/2022
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1818
 • 18/2/2022(Thứ sáu)
 • 18/1/2022
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1919
 • 19/2/2022(Thứ bảy)
 • 19/1/2022
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2020
 • 20/2/2022(Chủ nhật)
 • 20/1/2022
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2121
 • 21/2/2022(Thứ hai)
 • 21/1/2022
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2222
 • 22/2/2022(Thứ ba)
 • 22/1/2022
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2323
 • 23/2/2022(Thứ tư)
 • 23/1/2022
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2424
 • 24/2/2022(Thứ năm)
 • 24/1/2022
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2525
 • 25/2/2022(Thứ sáu)
 • 25/1/2022
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2626
 • 26/2/2022(Thứ bảy)
 • 26/1/2022
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2727
 • 27/2/2022(Chủ nhật)
 • 27/1/2022
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2828
 • 28/2/2022(Thứ hai)
 • 28/1/2022
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo

February

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 3 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
129
 • 1/3/2022(Thứ ba)
 • 29/1/2022
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
230
 • 2/3/2022(Thứ tư)
 • 30/1/2022
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Nhâm Dần Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
31/2
 • 3/3/2022(Thứ năm)
 • 1/2/2022
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
42/2
 • 4/3/2022(Thứ sáu)
 • 2/2/2022
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
53/2
 • 5/3/2022(Thứ bảy)
 • 3/2/2022
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
64
 • 6/3/2022(Chủ nhật)
 • 4/2/2022
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
75
 • 7/3/2022(Thứ hai)
 • 5/2/2022
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
86
 • 8/3/2022(Thứ ba)
 • 6/2/2022
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
97
 • 9/3/2022(Thứ tư)
 • 7/2/2022
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
108
 • 10/3/2022(Thứ năm)
 • 8/2/2022
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
119
 • 11/3/2022(Thứ sáu)
 • 9/2/2022
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1210
 • 12/3/2022(Thứ bảy)
 • 10/2/2022
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1311
 • 13/3/2022(Chủ nhật)
 • 11/2/2022
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1412
 • 14/3/2022(Thứ hai)
 • 12/2/2022
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1513
 • 15/3/2022(Thứ ba)
 • 13/2/2022
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1614
 • 16/3/2022(Thứ tư)
 • 14/2/2022
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1715
 • 17/3/2022(Thứ năm)
 • 15/2/2022
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1816
 • 18/3/2022(Thứ sáu)
 • 16/2/2022
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1917
 • 19/3/2022(Thứ bảy)
 • 17/2/2022
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2018
 • 20/3/2022(Chủ nhật)
 • 18/2/2022
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2119
 • 21/3/2022(Thứ hai)
 • 19/2/2022
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2220
 • 22/3/2022(Thứ ba)
 • 20/2/2022
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2321
 • 23/3/2022(Thứ tư)
 • 21/2/2022
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2422
 • 24/3/2022(Thứ năm)
 • 22/2/2022
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2523
 • 25/3/2022(Thứ sáu)
 • 23/2/2022
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2624
 • 26/3/2022(Thứ bảy)
 • 24/2/2022
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2725
 • 27/3/2022(Chủ nhật)
 • 25/2/2022
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2826
 • 28/3/2022(Thứ hai)
 • 26/2/2022
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2927
 • 29/3/2022(Thứ ba)
 • 27/2/2022
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
3028
 • 30/3/2022(Thứ tư)
 • 28/2/2022
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
3129
 • 31/3/2022(Thứ năm)
 • 29/2/2022
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Quý Mão Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo

March

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 4 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
11/3
 • 1/4/2022(Thứ sáu)
 • 1/3/2022
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
22/3
 • 2/4/2022(Thứ bảy)
 • 2/3/2022
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
33/3
 • 3/4/2022(Chủ nhật)
 • 3/3/2022
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
44
 • 4/4/2022(Thứ hai)
 • 4/3/2022
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
55
 • 5/4/2022(Thứ ba)
 • 5/3/2022
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
66
 • 6/4/2022(Thứ tư)
 • 6/3/2022
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
77
 • 7/4/2022(Thứ năm)
 • 7/3/2022
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
88
 • 8/4/2022(Thứ sáu)
 • 8/3/2022
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
99
 • 9/4/2022(Thứ bảy)
 • 9/3/2022
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1010
 • 10/4/2022(Chủ nhật)
 • 10/3/2022
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1111
 • 11/4/2022(Thứ hai)
 • 11/3/2022
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1212
 • 12/4/2022(Thứ ba)
 • 12/3/2022
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1313
 • 13/4/2022(Thứ tư)
 • 13/3/2022
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1414
 • 14/4/2022(Thứ năm)
 • 14/3/2022
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1515
 • 15/4/2022(Thứ sáu)
 • 15/3/2022
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1616
 • 16/4/2022(Thứ bảy)
 • 16/3/2022
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1717
 • 17/4/2022(Chủ nhật)
 • 17/3/2022
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1818
 • 18/4/2022(Thứ hai)
 • 18/3/2022
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1919
 • 19/4/2022(Thứ ba)
 • 19/3/2022
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2020
 • 20/4/2022(Thứ tư)
 • 20/3/2022
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2121
 • 21/4/2022(Thứ năm)
 • 21/3/2022
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2222
 • 22/4/2022(Thứ sáu)
 • 22/3/2022
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2323
 • 23/4/2022(Thứ bảy)
 • 23/3/2022
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2424
 • 24/4/2022(Chủ nhật)
 • 24/3/2022
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2525
 • 25/4/2022(Thứ hai)
 • 25/3/2022
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2626
 • 26/4/2022(Thứ ba)
 • 26/3/2022
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2727
 • 27/4/2022(Thứ tư)
 • 27/3/2022
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2828
 • 28/4/2022(Thứ năm)
 • 28/3/2022
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2929
 • 29/4/2022(Thứ sáu)
 • 29/3/2022
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
3030
 • 30/4/2022(Thứ bảy)
 • 30/3/2022
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Giáp Thìn Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo

April

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 5 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
11/4
 • 1/5/2022(Chủ nhật)
 • 1/4/2022
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
22/4
 • 2/5/2022(Thứ hai)
 • 2/4/2022
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
33/4
 • 3/5/2022(Thứ ba)
 • 3/4/2022
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
44
 • 4/5/2022(Thứ tư)
 • 4/4/2022
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
55
 • 5/5/2022(Thứ năm)
 • 5/4/2022
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
66
 • 6/5/2022(Thứ sáu)
 • 6/4/2022
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
77
 • 7/5/2022(Thứ bảy)
 • 7/4/2022
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
88
 • 8/5/2022(Chủ nhật)
 • 8/4/2022
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
99
 • 9/5/2022(Thứ hai)
 • 9/4/2022
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1010
 • 10/5/2022(Thứ ba)
 • 10/4/2022
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1111
 • 11/5/2022(Thứ tư)
 • 11/4/2022
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1212
 • 12/5/2022(Thứ năm)
 • 12/4/2022
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1313
 • 13/5/2022(Thứ sáu)
 • 13/4/2022
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1414
 • 14/5/2022(Thứ bảy)
 • 14/4/2022
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1515
 • 15/5/2022(Chủ nhật)
 • 15/4/2022
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1616
 • 16/5/2022(Thứ hai)
 • 16/4/2022
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1717
 • 17/5/2022(Thứ ba)
 • 17/4/2022
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1818
 • 18/5/2022(Thứ tư)
 • 18/4/2022
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1919
 • 19/5/2022(Thứ năm)
 • 19/4/2022
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2020
 • 20/5/2022(Thứ sáu)
 • 20/4/2022
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2121
 • 21/5/2022(Thứ bảy)
 • 21/4/2022
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2222
 • 22/5/2022(Chủ nhật)
 • 22/4/2022
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2323
 • 23/5/2022(Thứ hai)
 • 23/4/2022
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2424
 • 24/5/2022(Thứ ba)
 • 24/4/2022
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2525
 • 25/5/2022(Thứ tư)
 • 25/4/2022
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2626
 • 26/5/2022(Thứ năm)
 • 26/4/2022
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2727
 • 27/5/2022(Thứ sáu)
 • 27/4/2022
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2828
 • 28/5/2022(Thứ bảy)
 • 28/4/2022
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2929
 • 29/5/2022(Chủ nhật)
 • 29/4/2022
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Ất Tỵ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
301/5
 • 30/5/2022(Thứ hai)
 • 1/5/2022
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
312/5
 • 31/5/2022(Thứ ba)
 • 2/5/2022
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo

May

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Xem ngày tốt xấu

Lịch âm dương tháng 6 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
13/5
 • 1/6/2022(Thứ tư)
 • 3/5/2022
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
24
 • 2/6/2022(Thứ năm)
 • 4/5/2022
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
35
 • 3/6/2022(Thứ sáu)
 • 5/5/2022
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
46
 • 4/6/2022(Thứ bảy)
 • 6/5/2022
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
57
 • 5/6/2022(Chủ nhật)
 • 7/5/2022
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
68
 • 6/6/2022(Thứ hai)
 • 8/5/2022
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
79
 • 7/6/2022(Thứ ba)
 • 9/5/2022
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
810
 • 8/6/2022(Thứ tư)
 • 10/5/2022
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
911
 • 9/6/2022(Thứ năm)
 • 11/5/2022
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1012
 • 10/6/2022(Thứ sáu)
 • 12/5/2022
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1113
 • 11/6/2022(Thứ bảy)
 • 13/5/2022
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1214
 • 12/6/2022(Chủ nhật)
 • 14/5/2022
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1315
 • 13/6/2022(Thứ hai)
 • 15/5/2022
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1416
 • 14/6/2022(Thứ ba)
 • 16/5/2022
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1517
 • 15/6/2022(Thứ tư)
 • 17/5/2022
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1618
 • 16/6/2022(Thứ năm)
 • 18/5/2022
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1719
 • 17/6/2022(Thứ sáu)
 • 19/5/2022
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1820
 • 18/6/2022(Thứ bảy)
 • 20/5/2022
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1921
 • 19/6/2022(Chủ nhật)
 • 21/5/2022
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2022
 • 20/6/2022(Thứ hai)
 • 22/5/2022
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2123
 • 21/6/2022(Thứ ba)
 • 23/5/2022
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2224
 • 22/6/2022(Thứ tư)
 • 24/5/2022
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2325
 • 23/6/2022(Thứ năm)
 • 25/5/2022
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2426
 • 24/6/2022(Thứ sáu)
 • 26/5/2022
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2527
 • 25/6/2022(Thứ bảy)
 • 27/5/2022
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2628
 • 26/6/2022(Chủ nhật)
 • 28/5/2022
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2729
 • 27/6/2022(Thứ hai)
 • 29/5/2022
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2830
 • 28/6/2022(Thứ ba)
 • 30/5/2022
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Bính Ngọ Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
291/6
 • 29/6/2022(Thứ tư)
 • 1/6/2022
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
302/6
 • 30/6/2022(Thứ năm)
 • 2/6/2022
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo

June

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 7 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
13/6
 • 1/7/2022(Thứ sáu)
 • 3/6/2022
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
24
 • 2/7/2022(Thứ bảy)
 • 4/6/2022
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
35
 • 3/7/2022(Chủ nhật)
 • 5/6/2022
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
46
 • 4/7/2022(Thứ hai)
 • 6/6/2022
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
57
 • 5/7/2022(Thứ ba)
 • 7/6/2022
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
68
 • 6/7/2022(Thứ tư)
 • 8/6/2022
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
79
 • 7/7/2022(Thứ năm)
 • 9/6/2022
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
810
 • 8/7/2022(Thứ sáu)
 • 10/6/2022
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
911
 • 9/7/2022(Thứ bảy)
 • 11/6/2022
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1012
 • 10/7/2022(Chủ nhật)
 • 12/6/2022
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1113
 • 11/7/2022(Thứ hai)
 • 13/6/2022
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1214
 • 12/7/2022(Thứ ba)
 • 14/6/2022
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1315
 • 13/7/2022(Thứ tư)
 • 15/6/2022
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1416
 • 14/7/2022(Thứ năm)
 • 16/6/2022
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1517
 • 15/7/2022(Thứ sáu)
 • 17/6/2022
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1618
 • 16/7/2022(Thứ bảy)
 • 18/6/2022
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1719
 • 17/7/2022(Chủ nhật)
 • 19/6/2022
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1820
 • 18/7/2022(Thứ hai)
 • 20/6/2022
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1921
 • 19/7/2022(Thứ ba)
 • 21/6/2022
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2022
 • 20/7/2022(Thứ tư)
 • 22/6/2022
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2123
 • 21/7/2022(Thứ năm)
 • 23/6/2022
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2224
 • 22/7/2022(Thứ sáu)
 • 24/6/2022
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2325
 • 23/7/2022(Thứ bảy)
 • 25/6/2022
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2426
 • 24/7/2022(Chủ nhật)
 • 26/6/2022
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2527
 • 25/7/2022(Thứ hai)
 • 27/6/2022
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2628
 • 26/7/2022(Thứ ba)
 • 28/6/2022
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2729
 • 27/7/2022(Thứ tư)
 • 29/6/2022
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2830
 • 28/7/2022(Thứ năm)
 • 30/6/2022
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Đinh Mùi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
291/7
 • 29/7/2022(Thứ sáu)
 • 1/7/2022
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
302/7
 • 30/7/2022(Thứ bảy)
 • 2/7/2022
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
313/7
 • 31/7/2022(Chủ nhật)
 • 3/7/2022
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo

July

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 8 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
14
 • 1/8/2022(Thứ hai)
 • 4/7/2022
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
25
 • 2/8/2022(Thứ ba)
 • 5/7/2022
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
36
 • 3/8/2022(Thứ tư)
 • 6/7/2022
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
47
 • 4/8/2022(Thứ năm)
 • 7/7/2022
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
58
 • 5/8/2022(Thứ sáu)
 • 8/7/2022
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
69
 • 6/8/2022(Thứ bảy)
 • 9/7/2022
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
710
 • 7/8/2022(Chủ nhật)
 • 10/7/2022
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
811
 • 8/8/2022(Thứ hai)
 • 11/7/2022
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
912
 • 9/8/2022(Thứ ba)
 • 12/7/2022
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1013
 • 10/8/2022(Thứ tư)
 • 13/7/2022
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1114
 • 11/8/2022(Thứ năm)
 • 14/7/2022
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1215
 • 12/8/2022(Thứ sáu)
 • 15/7/2022
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1316
 • 13/8/2022(Thứ bảy)
 • 16/7/2022
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1417
 • 14/8/2022(Chủ nhật)
 • 17/7/2022
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1518
 • 15/8/2022(Thứ hai)
 • 18/7/2022
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1619
 • 16/8/2022(Thứ ba)
 • 19/7/2022
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1720
 • 17/8/2022(Thứ tư)
 • 20/7/2022
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1821
 • 18/8/2022(Thứ năm)
 • 21/7/2022
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1922
 • 19/8/2022(Thứ sáu)
 • 22/7/2022
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2023
 • 20/8/2022(Thứ bảy)
 • 23/7/2022
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2124
 • 21/8/2022(Chủ nhật)
 • 24/7/2022
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2225
 • 22/8/2022(Thứ hai)
 • 25/7/2022
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2326
 • 23/8/2022(Thứ ba)
 • 26/7/2022
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2427
 • 24/8/2022(Thứ tư)
 • 27/7/2022
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2528
 • 25/8/2022(Thứ năm)
 • 28/7/2022
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2629
 • 26/8/2022(Thứ sáu)
 • 29/7/2022
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Mậu Thân Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
271/8
 • 27/8/2022(Thứ bảy)
 • 1/8/2022
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
282/8
 • 28/8/2022(Chủ nhật)
 • 2/8/2022
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
293/8
 • 29/8/2022(Thứ hai)
 • 3/8/2022
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
304
 • 30/8/2022(Thứ ba)
 • 4/8/2022
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
315
 • 31/8/2022(Thứ tư)
 • 5/8/2022
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo

August

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 9 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
16
 • 1/9/2022(Thứ năm)
 • 6/8/2022
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
27
 • 2/9/2022(Thứ sáu)
 • 7/8/2022
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
38
 • 3/9/2022(Thứ bảy)
 • 8/8/2022
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
49
 • 4/9/2022(Chủ nhật)
 • 9/8/2022
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
510
 • 5/9/2022(Thứ hai)
 • 10/8/2022
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
611
 • 6/9/2022(Thứ ba)
 • 11/8/2022
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
712
 • 7/9/2022(Thứ tư)
 • 12/8/2022
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
813
 • 8/9/2022(Thứ năm)
 • 13/8/2022
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
914
 • 9/9/2022(Thứ sáu)
 • 14/8/2022
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1015
 • 10/9/2022(Thứ bảy)
 • 15/8/2022
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1116
 • 11/9/2022(Chủ nhật)
 • 16/8/2022
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1217
 • 12/9/2022(Thứ hai)
 • 17/8/2022
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1318
 • 13/9/2022(Thứ ba)
 • 18/8/2022
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1419
 • 14/9/2022(Thứ tư)
 • 19/8/2022
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1520
 • 15/9/2022(Thứ năm)
 • 20/8/2022
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1621
 • 16/9/2022(Thứ sáu)
 • 21/8/2022
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1722
 • 17/9/2022(Thứ bảy)
 • 22/8/2022
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1823
 • 18/9/2022(Chủ nhật)
 • 23/8/2022
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1924
 • 19/9/2022(Thứ hai)
 • 24/8/2022
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2025
 • 20/9/2022(Thứ ba)
 • 25/8/2022
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2126
 • 21/9/2022(Thứ tư)
 • 26/8/2022
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2227
 • 22/9/2022(Thứ năm)
 • 27/8/2022
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2328
 • 23/9/2022(Thứ sáu)
 • 28/8/2022
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2429
 • 24/9/2022(Thứ bảy)
 • 29/8/2022
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2530
 • 25/9/2022(Chủ nhật)
 • 30/8/2022
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Kỷ Dậu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
261/9
 • 26/9/2022(Thứ hai)
 • 1/9/2022
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
272/9
 • 27/9/2022(Thứ ba)
 • 2/9/2022
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
283/9
 • 28/9/2022(Thứ tư)
 • 3/9/2022
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
294
 • 29/9/2022(Thứ năm)
 • 4/9/2022
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
305
 • 30/9/2022(Thứ sáu)
 • 5/9/2022
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo

September

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 10 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
16
 • 1/10/2022(Thứ bảy)
 • 6/9/2022
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
27
 • 2/10/2022(Chủ nhật)
 • 7/9/2022
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
38
 • 3/10/2022(Thứ hai)
 • 8/9/2022
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
49
 • 4/10/2022(Thứ ba)
 • 9/9/2022
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
510
 • 5/10/2022(Thứ tư)
 • 10/9/2022
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
611
 • 6/10/2022(Thứ năm)
 • 11/9/2022
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
712
 • 7/10/2022(Thứ sáu)
 • 12/9/2022
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
813
 • 8/10/2022(Thứ bảy)
 • 13/9/2022
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
914
 • 9/10/2022(Chủ nhật)
 • 14/9/2022
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1015
 • 10/10/2022(Thứ hai)
 • 15/9/2022
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1116
 • 11/10/2022(Thứ ba)
 • 16/9/2022
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1217
 • 12/10/2022(Thứ tư)
 • 17/9/2022
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1318
 • 13/10/2022(Thứ năm)
 • 18/9/2022
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1419
 • 14/10/2022(Thứ sáu)
 • 19/9/2022
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1520
 • 15/10/2022(Thứ bảy)
 • 20/9/2022
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1621
 • 16/10/2022(Chủ nhật)
 • 21/9/2022
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1722
 • 17/10/2022(Thứ hai)
 • 22/9/2022
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1823
 • 18/10/2022(Thứ ba)
 • 23/9/2022
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1924
 • 19/10/2022(Thứ tư)
 • 24/9/2022
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2025
 • 20/10/2022(Thứ năm)
 • 25/9/2022
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2126
 • 21/10/2022(Thứ sáu)
 • 26/9/2022
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2227
 • 22/10/2022(Thứ bảy)
 • 27/9/2022
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2328
 • 23/10/2022(Chủ nhật)
 • 28/9/2022
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2429
 • 24/10/2022(Thứ hai)
 • 29/9/2022
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Canh Tuất Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
251/10
 • 25/10/2022(Thứ ba)
 • 1/10/2022
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
262/10
 • 26/10/2022(Thứ tư)
 • 2/10/2022
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
273/10
 • 27/10/2022(Thứ năm)
 • 3/10/2022
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
284
 • 28/10/2022(Thứ sáu)
 • 4/10/2022
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
295
 • 29/10/2022(Thứ bảy)
 • 5/10/2022
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
306
 • 30/10/2022(Chủ nhật)
 • 6/10/2022
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
317
 • 31/10/2022(Thứ hai)
 • 7/10/2022
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo

October

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 11 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
18
 • 1/11/2022(Thứ ba)
 • 8/10/2022
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
29
 • 2/11/2022(Thứ tư)
 • 9/10/2022
 • Ngày:Kỷ Mùi Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
310
 • 3/11/2022(Thứ năm)
 • 10/10/2022
 • Ngày:Canh Thân Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
411
 • 4/11/2022(Thứ sáu)
 • 11/10/2022
 • Ngày:Tân Dậu Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
512
 • 5/11/2022(Thứ bảy)
 • 12/10/2022
 • Ngày:Nhâm Tuất Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
613
 • 6/11/2022(Chủ nhật)
 • 13/10/2022
 • Ngày:Quý Hợi Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
714
 • 7/11/2022(Thứ hai)
 • 14/10/2022
 • Ngày:Giáp Tý Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
815
 • 8/11/2022(Thứ ba)
 • 15/10/2022
 • Ngày:Ất Sửu Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
916
 • 9/11/2022(Thứ tư)
 • 16/10/2022
 • Ngày:Bính Dần Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1017
 • 10/11/2022(Thứ năm)
 • 17/10/2022
 • Ngày:Đinh Mão Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1118
 • 11/11/2022(Thứ sáu)
 • 18/10/2022
 • Ngày:Mậu Thìn Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1219
 • 12/11/2022(Thứ bảy)
 • 19/10/2022
 • Ngày:Kỷ Tỵ Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1320
 • 13/11/2022(Chủ nhật)
 • 20/10/2022
 • Ngày:Canh Ngọ Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1421
 • 14/11/2022(Thứ hai)
 • 21/10/2022
 • Ngày:Tân Mùi Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1522
 • 15/11/2022(Thứ ba)
 • 22/10/2022
 • Ngày:Nhâm Thân Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1623
 • 16/11/2022(Thứ tư)
 • 23/10/2022
 • Ngày:Quý Dậu Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1724
 • 17/11/2022(Thứ năm)
 • 24/10/2022
 • Ngày:Giáp Tuất Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1825
 • 18/11/2022(Thứ sáu)
 • 25/10/2022
 • Ngày:Ất Hợi Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1926
 • 19/11/2022(Thứ bảy)
 • 26/10/2022
 • Ngày:Bính Tý Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2027
 • 20/11/2022(Chủ nhật)
 • 27/10/2022
 • Ngày:Đinh Sửu Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2128
 • 21/11/2022(Thứ hai)
 • 28/10/2022
 • Ngày:Mậu Dần Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2229
 • 22/11/2022(Thứ ba)
 • 29/10/2022
 • Ngày:Kỷ Mão Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2330
 • 23/11/2022(Thứ tư)
 • 30/10/2022
 • Ngày:Canh Thìn Tháng: Tân Hợi Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
241/11
 • 24/11/2022(Thứ năm)
 • 1/11/2022
 • Ngày:Tân Tỵ Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
252/11
 • 25/11/2022(Thứ sáu)
 • 2/11/2022
 • Ngày:Nhâm Ngọ Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
263/11
 • 26/11/2022(Thứ bảy)
 • 3/11/2022
 • Ngày:Quý Mùi Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
274
 • 27/11/2022(Chủ nhật)
 • 4/11/2022
 • Ngày:Giáp Thân Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
285
 • 28/11/2022(Thứ hai)
 • 5/11/2022
 • Ngày:Ất Dậu Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
296
 • 29/11/2022(Thứ ba)
 • 6/11/2022
 • Ngày:Bính Tuất Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
307
 • 30/11/2022(Thứ tư)
 • 7/11/2022
 • Ngày:Đinh Hợi Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo

November

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Lịch âm dương tháng 12 năm 2022

T2T3T4T5T6T7CN
18
 • 1/12/2022(Thứ năm)
 • 8/11/2022
 • Ngày:Mậu Tý Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
29
 • 2/12/2022(Thứ sáu)
 • 9/11/2022
 • Ngày:Kỷ Sửu Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
310
 • 3/12/2022(Thứ bảy)
 • 10/11/2022
 • Ngày:Canh Dần Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
411
 • 4/12/2022(Chủ nhật)
 • 11/11/2022
 • Ngày:Tân Mão Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
512
 • 5/12/2022(Thứ hai)
 • 12/11/2022
 • Ngày:Nhâm Thìn Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
613
 • 6/12/2022(Thứ ba)
 • 13/11/2022
 • Ngày:Quý Tỵ Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
714
 • 7/12/2022(Thứ tư)
 • 14/11/2022
 • Ngày:Giáp Ngọ Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
815
 • 8/12/2022(Thứ năm)
 • 15/11/2022
 • Ngày:Ất Mùi Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
916
 • 9/12/2022(Thứ sáu)
 • 16/11/2022
 • Ngày:Bính Thân Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1017
 • 10/12/2022(Thứ bảy)
 • 17/11/2022
 • Ngày:Đinh Dậu Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1118
 • 11/12/2022(Chủ nhật)
 • 18/11/2022
 • Ngày:Mậu Tuất Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1219
 • 12/12/2022(Thứ hai)
 • 19/11/2022
 • Ngày:Kỷ Hợi Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1320
 • 13/12/2022(Thứ ba)
 • 20/11/2022
 • Ngày:Canh Tý Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1421
 • 14/12/2022(Thứ tư)
 • 21/11/2022
 • Ngày:Tân Sửu Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1522
 • 15/12/2022(Thứ năm)
 • 22/11/2022
 • Ngày:Nhâm Dần Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1623
 • 16/12/2022(Thứ sáu)
 • 23/11/2022
 • Ngày:Quý Mão Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
1724
 • 17/12/2022(Thứ bảy)
 • 24/11/2022
 • Ngày:Giáp Thìn Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1825
 • 18/12/2022(Chủ nhật)
 • 25/11/2022
 • Ngày:Ất Tỵ Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
1926
 • 19/12/2022(Thứ hai)
 • 26/11/2022
 • Ngày:Bính Ngọ Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2027
 • 20/12/2022(Thứ ba)
 • 27/11/2022
 • Ngày:Đinh Mùi Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
2128
 • 21/12/2022(Thứ tư)
 • 28/11/2022
 • Ngày:Mậu Thân Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
2229
 • 22/12/2022(Thứ năm)
 • 29/11/2022
 • Ngày:Kỷ Dậu Tháng: Nhâm Tý Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
231/12
 • 23/12/2022(Thứ sáu)
 • 1/12/2022
 • Ngày:Canh Tuất Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
242/12
 • 24/12/2022(Thứ bảy)
 • 2/12/2022
 • Ngày:Tân Hợi Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
253/12
 • 25/12/2022(Chủ nhật)
 • 3/12/2022
 • Ngày:Nhâm Tý Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
264
 • 26/12/2022(Thứ hai)
 • 4/12/2022
 • Ngày:Quý Sửu Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
275
 • 27/12/2022(Thứ ba)
 • 5/12/2022
 • Ngày:Giáp Dần Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
286
 • 28/12/2022(Thứ tư)
 • 6/12/2022
 • Ngày:Ất Mão Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
297
 • 29/12/2022(Thứ năm)
 • 7/12/2022
 • Ngày:Bính Thìn Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo
308
 • 30/12/2022(Thứ sáu)
 • 8/12/2022
 • Ngày:Đinh Tỵ Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hoàng đạo
319
 • 31/12/2022(Thứ bảy)
 • 9/12/2022
 • Ngày:Mậu Ngọ Tháng: Quý Sửu Năm:Nhâm Dần
 • Hắc đạo

December

 :Ngày hoàng đạo   :Ngày hắc đạo

img

Phân biết các loại lịch năm 2022 hiện có

Lịch vạn niên 2022

Lịch vạn niên hay còn được gọi là Tuyển trạch nhật, Hiệp kỷ biện phương thư, Ngọc hạp, Hoàng lịch thông thư,... Lịch vạn niên năm 2022 là thành quả nghiên cứu, vận dụng những phép soi chiếu, biện chứng, phân tích logic mang đến những giá trị tinh thần trong phong tục cổ truyền không thể bỏ qua. Xem lịch vạn niên 2022 căn cứ  theo chu kỳ của năm - tháng - ngày - giờ - hàng chi can trong đó có năm 2022.

enlightened Xem lịch âm hôm nay ngày bao nhiêu? 

Lịch vạn sự 2022

Lịch vạn sự dựa theo mỗi tinh đẩu trong âm lịch mang tính chất âm dương ngũ hành. Trong thuyết âm dương thì trong Dương có Âm và trong Âm có Dương, Âm Dương hòa hợp từ Thái Cực sinh ra và cũng tự hủy diệt đi bởi chính Thái Cực đó. Ngũ hành có sinh, có khắc chính vì thế mỗi năm có ngũ hành âm dương cố định. Ví dụ như: Theo lịch vạn sự năm 2022, thì năm này (năm Mậu Tuất) sinh ra thuộc tính Dương, Mậu thuộc Dương, Tuất thuộc Dương, ngũ hành là Mộc (Bình Địa Mộc), vì vậy khi xem lịch vạn sự 2022 cần lưu ý: “khi gặp các sao thuộc Dương sẽ bị tương khắc” bởi Dương sẽ khắc Dương, ngũ hành năm hiện hành sẽ tương khắc với hành của bản mệnh.

Lịch âm 2022 hay còn gọi là Âm lịch năm 2022

Lịch âm nói chung và âm lịch năm 2022 nói riêng là loại lịch dùng phổ biến ở các nước phương Đông. Lịch dương 2022 dùng phổ biến ở các nước phương Tây. Cũng giống như một số nước Á Đông, hiện nay ở Việt Nam sử dụng đan xen cả lịch Âm và lịch Dương tạo ra lịch âm dương 2022 (lịch Việt Nam 2022). Trong đó, lịch Âm lịch 2022 là lại lịch ăn sâu vào trong thói quen và nếp sống của người Việt trong việc tra cứu ngày giờ năm 2022.

THÔNG BÁO:

enlightenedDựa theo quy luật sự biến hóa của lịch vạn sự 2022 kết hợp với lịch vạn niên 2022 và lịch âm dương năm 2022, đội ngũ chuyên gia phong thủy của chúng tôi đã phát triển ứng dụng "Xem ngày tốt xấu" hỗ trợ quý bạn trong việc lựa chọn ngày tốt để tiến hành vạn sự.

enlightenedDựa theo lịch âm dương 2024 đối chiếu với từng tuổi và kết hợp các phương pháp luận tử vi, đội ngũ chuyên gia tại Xem Vận Mệnh đã cập nhật trọn bộ Tử Vi 2024 cho 12 con giáp.

Đổi ngày âm dương

Xem âm lịch ngày hôm nay

Tra lịch vạn niên theo tháng

Xem lịch âm dương theo năm

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection
Endpoint protection, commonly known as EPP, goes beyond traditional antivirus solutions by providing enhanced security features and functionalities.
Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle
Welcome to the world of luxury living, where elegance and sophistication reign supreme. A luxury lige lifestyle is all about indulging in…
Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life
From high-end fashion and exquisite travel destinations to fine dining and upscale living spaces, we will unlock the secrets to living a…
Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed
These exclusive addiction treatment facilities provide a premier experience for individuals seeking high-end drug and alcohol treatment programs.
Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates
Welcome to the world of luxury companionship, where refined gentlemen can experience the warmth and meaningful connections they truly deserve.
Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive
Our luxury companion agency specializes in providing discrete and exclusive companionship, with a focus on warm, authentic connections that go beyond the…
Elevate Your Style with Bally Luxury Brand Elevate Your Style with Bally Luxury Brand
Experience the epitome of sophistication and style with Bally, the premium luxury brand that has been synonymous with elegance for decades.
Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials
Welcome to Elevate 114 Apartments, where luxury living meets sophistication. Experience the epitome of opulent lifestyle in our high-end residential community located…
Earn Your Bachelor of Psychology Online Today Earn Your Bachelor of Psychology Online Today
Online psychology degree programs offer flexibility and convenience, allowing you to study at your own pace. Accredited online psychology programs ensure that…
Discover Luxury Rehabs in Malibu Today Discover Luxury Rehabs in Malibu Today
Located in the beautiful coastal setting of Malibu, these luxury rehabs provide a peaceful sanctuary where individuals can heal and rejuvenate. The…