Nội dung

Thứ 2, 31/10/2022 - 16:26

Ngày không vong là ngày gì? Năm 2022 rơi vào những ngày nào?

Mục lục
 
Mục lục

Trong Tử vi có nhiều tài liệu nói về ngày và giờ Không Vong đặc biệt chú ý tránh xuất hành và làm các công việc trọng đại kẻo rước họa vào thân. Quan niệm này liệu có đúng không, chúng ta hãy cùng Xemvanmenh.net tìm hiểu ngay ý nghĩa về Không Vong và cách tính ngày giờ Vãng Vong nhé!

Để biết thông tin vận hạn năm 2023 của 12 CON GIÁP ra sao mời truy cập vào website Xemvanmenh.net để được giải đáp ngay!

1. Tổng quan về ngày không vong là ngày gì?

  • Ngày không vong là gì?

Theo chiết tự từ thì Không có nghĩa là phủ định, hư không, vô sản, thành quả thấp. Vong có nghĩa là hao tốn, mất mát, thua lỗ, thiệt mạng. Hiểu sâu xa hơn thì Không Vong hay còn gọi là Vãng Vong là trạng thái chuyển tiếp, trung gian với trường khí phức tạp, hỗn độn. 

Khi rơi vào trạng thái Không Vong, con người cũng như sự vật dễ bị khó khăn, bế tắc, kìm hãm không thể phát triển, thậm chí là mất trắng, hao tốn và thiệt hại nhiều. Chính vì vậy, đây là một ngày xấu, ám chỉ sự mất mát, thiệt hại nặng nề.

  • Giờ không vong là gì?

Các chuyên gia tử vi phong thủy cho biết giờ Vãng Vong là giờ không may mắn. Do đó, nếu xuất hành hay tiến hành làm các việc lớn vào giờ này sẽ không đem lại sự tốt lành mà ngược lại còn tiềm ẩn nhiều xui rủi, tai hoạ.

XEM THÊM: Ngày và giờ Đại An có tốt hay không?

ngay-khong-vong

2. Cách tính ngày không vong năm 2022 như thế nào

  • Tính ngày Vãng Vong theo Lục thập hoa giáp

Cách tính ngày không vong theo Lục thập hoa giáp là cách tính lịch có từ thời nhà Thương (Trung Quốc). Theo đó, mỗi một ngày sẽ có một cặp can chi khác nhau. Về năm thì có năm can dương, có năm can âm. Có sáu chi dương và sáu chi âm. 

Khi can âm phối hợp với chi âm, can dương phối hợp với chi dương sẽ tạo nên 60 hoa giáp. Có tất cả sáu chu kỳ được gọi là sáu tuần giáp, bắt đầu từ can Giáp. Kết thúc mỗi tuần giáp sẽ có hai cung, hai địa chi hoặc hai ngày là ngày Không Vong. Cách tính cụ thể ngày không vong là ngày gì theo phương pháp này như sau:

Giáp Tý vào hai ngày có địa chi là TuấtHợi là ngày Không vong

Giáp Dần vào hai ngày có địa chi là Sửu là ngày Không vong

Giáp Thìn vào hai ngày có địa chi là DầnMão là Không vong

Giáp Ngọ vào hai ngày có địa chi là ThìnTỵ là ngày Không vong

Giáp Thân vào hai ngày có địa chi là NgọMùi là ngày Không vong

Giáp Tuất vào hai ngày có địa chi là Thân Dậu là ngày Không vong 

Luận giải chi tiết NGÀY NHẬP TRẠCH VỀ NHÀ MỚI cho nam nữ các tuổi!

  • Cách tính ngày Không Vong năm 2022 theo Khổng Minh Lục Diệu

* Tính tháng Không Vong:

Theo phương pháp này thì có sáu trạng thái được vận hành và phát triển theo quy luật, đó là: Đại An, Lưu Niên, Tốc Hỷ, Xích Khẩu, Tiểu Cát và Không Vong. Theo đó:

+  Tháng 1 là tháng Đại An

+ Tháng 2 là tháng Lưu Niên.

⇒ Cứ như vậy lần lượt cho đến hết sáu trạng thái rồi lại lặp lại từ đầu. Như vậy, tháng Không Vong sẽ rơi vào tháng 6 và tháng 12.

* Cách tính ngày không vong:

Để tính ngày Vãng Vong cũng tương tự với tháng 2 là tháng Lưu Niên:

+ Ngày 1 tháng 2 là ngày Lưu Niên

+ Ngày 2 là ngày Tốc Hỷ.

⇒ Vậy trong tháng 2 sẽ có các ngày Vãng Vong là: 5, 11, 17, 23 và 29.

Đây là phương pháp tính ngày được Khổng Minh nghiên cứu nên, được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong quân sự, thao lược. 

Nếu quý bạn đang cần xem ngày gấp, không có nhiều tài liệu tham khảo...thì có thể xem theo phương pháp Khổng Minh Lục Diệu, kết quả rất nhanh chóng và độ chính xác cao.

  • Danh sách năm 2022 ngày không vong là ngày gì?

Tháng

Ngày Không Vong theo Âm lịch năm 2022

Ngày Không Vong theo Dương lịch năm 2022

Tháng 1

- Ngày 6 tháng 1 năm Nhâm Dần

- Ngày 12 tháng 1 năm Nhâm Dần

- Ngày 18 tháng 1 năm Nhâm Dần

- Ngày 24 tháng 1 năm Nhâm Dần

- Ngày 30 tháng 1 năm Nhâm Dần

-  Ngày 6 tháng 2 năm 2022

-  Ngày 12 tháng 2 năm 2022

-  Ngày 18 tháng 2 năm 2022

-  Ngày 24 tháng 2 năm 2022

-  Ngày 2 tháng 3 năm 2022

Tháng 2

- Ngày 5 tháng 2 năm Nhâm Dần

- Ngày 11 tháng 2 năm Nhâm Dần

- Ngày 17 tháng 2 năm Nhâm Dần

- Ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Dần

- Ngày 29 tháng 2 năm Nhâm Dần

-  Ngày 7 tháng 3 năm 2022

-  Ngày 13 tháng 3 năm 2022

-  Ngày 19 tháng 3 năm 2022

-  Ngày 25 tháng 3 năm 2022

-  Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Tháng 3

- Ngày 4 tháng 3 năm Nhâm Dần

- Ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Dần

- Ngày 16 tháng 3 năm Nhâm Dần

- Ngày 22 tháng 3 năm Nhâm Dần

- Ngày 28 tháng 3 năm Nhâm Dần

-  Ngày 4 tháng 4 năm 2022

-  Ngày 10 tháng 4 năm 2022

-  Ngày 16 tháng 4 năm 2022

-  Ngày 22 tháng 4 năm 2022

-  Ngày 28 tháng 4 năm 2022

Tháng 4

- Ngày 3 tháng 4 năm Nhâm Dần

- Ngày 9 tháng 4 năm Nhâm Dần

- Ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần

- Ngày 21 tháng 4 năm Nhâm Dần

- Ngày 27 tháng 4 năm Nhâm Dần

-  Ngày 3 tháng 5 năm 2022

-  Ngày 9 tháng 5 năm 2022

-  Ngày 15 tháng 5 năm 2022

-  Ngày 21 tháng 5 năm 2022

-  Ngày 27 tháng 5 năm 2022

Tháng 5

- Ngày 2 tháng 5 năm Nhâm Dần

- Ngày 8 tháng 5 năm Nhâm Dần

- Ngày 14 tháng 5 năm Nhâm Dần

- Ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Dần

- Ngày 26 tháng 5 năm Nhâm Dần

-  Ngày 31 tháng 5 năm 2022

-  Ngày 6 tháng 6 năm 2022

-  Ngày 12 tháng 6 năm 2022

-  Ngày 18 tháng 6 năm 2022

-  Ngày 24 tháng 6 năm 2022

Tháng 6

- Ngày 1 tháng 6 năm Nhâm Dần

- Ngày 7 tháng 6 năm Nhâm Dần

- Ngày 13 tháng 6 năm Nhâm Dần

- Ngày 19 tháng 6 năm Nhâm Dần

- Ngày 25 tháng 6 năm Nhâm Dần

-  Ngày 29 tháng 6 năm 2022

-  Ngày 5 tháng 7 năm 2022

-  Ngày 11 tháng 7 năm 2022

-  Ngày 17 tháng 7 năm 2022

-  Ngày 23 tháng 7 năm 2022

Tháng 7

- Ngày 6 tháng 7 năm Nhâm Dần

- Ngày 12 tháng 7 năm Nhâm Dần

- Ngày 18 tháng 7 năm Nhâm Dần

- Ngày 24 tháng 7 năm Nhâm Dần

-  Ngày 3 tháng 8 năm 2022

-  Ngày 9 tháng 8 năm 2022

-  Ngày 15 tháng 8 năm 2022

-  Ngày 21 tháng 8 năm 2022

Tháng 8

- Ngày 5 tháng 8 năm Nhâm Dần

- Ngày 11 tháng 8 năm Nhâm Dần

- Ngày 17 tháng 8 năm Nhâm Dần

- Ngày 23 tháng 8 năm Nhâm Dần

- Ngày 29 tháng 8 năm Nhâm Dần

-  Ngày 31 tháng 8 năm 2022

-  Ngày 6 tháng 9 năm 2022

-  Ngày 12 tháng 9 năm 2022

-  Ngày 18 tháng 9 năm 2022

-  Ngày 24 tháng 9 năm 2022

Tháng 9

- Ngày 4 tháng 9 năm Nhâm Dần

- Ngày 10 tháng 9 năm Nhâm Dần

- Ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Dần

- Ngày 22 tháng 9 năm Nhâm Dần

- Ngày 28 tháng 9 năm Nhâm Dần

-  Ngày 29 tháng 9 năm 2022

-  Ngày 5 tháng 10 năm 2022

-  Ngày 11 tháng 10 năm 2022

-  Ngày 17 tháng 10 năm 2022

-  Ngày 23 tháng 10 năm 2022

Tháng 10

- Ngày 3 tháng 10 năm Nhâm Dần

- Ngày 9 tháng 10 năm Nhâm Dần

- Ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Dần

- Ngày 21 tháng 10 năm Nhâm Dần

- Ngày 27 tháng 10 năm Nhâm Dần

-  Ngày 27 tháng 10 năm 2022

-  Ngày 2 tháng 11 năm 2022

-  Ngày 7 tháng 11 năm 2022

-  Ngày 13 tháng 11 năm 2022

-  Ngày 20 tháng 11 năm 2022

Tháng 11

- Ngày 2 tháng 11 năm Nhâm Dần

- Ngày 8 tháng 11 năm Nhâm Dần

- Ngày 14 tháng 11 năm Nhâm Dần

- Ngày 20 tháng 11 năm Nhâm Dần

- Ngày 26 tháng 11 năm Nhâm Dần

-  Ngày 25 tháng 11 năm 2022

-  Ngày 1 tháng 12 năm 2022

-  Ngày 7 tháng 12 năm 2022

-  Ngày 13 tháng 12 năm 2022

-  Ngày 19 tháng 12 năm 2022

Tháng 12

- Ngày 1 tháng 12 năm Nhâm Dần

- Ngày 7 tháng 12 năm Nhâm Dần

- Ngày 13 tháng 12 năm Nhâm Dần

- Ngày 19 tháng 12 năm Nhâm Dần

- Ngày 25 tháng 12 năm Nhâm Dần

-  Ngày 23 tháng 12 năm 2022

-  Ngày 29 tháng 12 năm 2022

-  Ngày 4 tháng 1 năm 2023

-  Ngày 10 tháng 1 năm 2023

-  Ngày 16 tháng 1 năm 2023

3. Hướng dẫn cách tính giờ không vong là gì?

Bên cạnh xem ngày không vong là ngày gì thì cũng có cả giờ giấc Không Vong mang ý nghĩa không tốt đẹp. Người tiến hành làm việc trọng đại vào các giờ là Không Vong thì dễ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, bất an.

Cũng giống như cách tính ngày và tháng Không Vong, để biết cách tính giờ không vong trước hết ta phải xác định giờ đó là ngày nào trong 6 ngày bao gồm: Đại An - Lưu Niên - Tốc Hỷ - Xích Khẩu - Tiểu Cát - Không Vong. Ứng với ngày nào thì bắt đầu tại giờ tý là chính giờ đó, lần lượt hết 6 cung thì quay lại từ đầu.

Ví dụ: Tháng 11 là tháng Tiểu Cát, ngày 01/11 là ngày Tiểu Cát. Như vậy bắt đầu ở giờ Tý sẽ là giờ Tiểu Cát - giờ Sửu là giờ Không Vong - giờ Dần là giờ Đại An - giờ Mão là giờ Lưu Niên - giờ Thìn là giờ Tốc Hỷ - giờ Tỵ là giờ Xích Khẩu,... cứ như vậy vòng lại từ giờ Ngọ cho đến giờ Hợi, lần lượt từ Tiểu cát cho đến Xích Khẩu như đã nêu ở trên. 

Luận giải các  TUỔI HỢP LÀM ĂN  để hợp tác trong công việc làm ăn kinh doanh!

4. Giải đáp ngày không vong kiêng gì?

Dù tính theo phương pháp Lục thập hoa giáp hay Lục diệu thì đây cũng được xác định là ngày xấu, mang lại sự mất mát, tốn kém, hao thiệt của cải, xác suất thành công thấp, hy vọng mong manh. 

Vậy ngày Không Vong kiêng gì? Trong ngày này, gia chủ nên tránh làm những việc đại sự như: khai trương, cầu tài, kết hôn, xây dựng nhà cửa, ký kết hợp đồng làm ăn, nhậm chức, nhập học…

Nếu tiến hành vào ngày này thì có thể sẽ tan tành mây khói, gia chủ sẽ rất vất vả,  không đắc sở nguyện, không có công lao, gia đình chia rẽ…

Thay vào đó, gia chủ nên thực hiện các việc như tiêu hủy đồ cũ, cởi bỏ hiềm khích, lấp hang hầm cống rãnh...thì sẽ cát lợi hơn.

 

Sau khi biết ý nghĩa của ngày không vong là ngày gì thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết mình nên và không nên làm gì rồi đúng không nào? Việc tính toán ngày Vãng Vong cũng không quá khó khăn nên bạn hoàn toàn có thể tự mình tính toán được. Chúc quý độc giả sẽ lựa chọn được ngày lành tháng tốt cũng như tránh được những ngày kém may mắn để mọi sự đều hanh thông tốt đẹp. 

 

Tôi là Duy Tâm Phúc, hiện đang là Chuyên gia phong thủy, tử vi tại xemvanmenh.net,luôn say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy hơn 10 năm qua. Để mang tới những nội dung mới mẻ và chất lượng nhất đến với đọc giả trong và ngoài nước

Xem lá số tử vi theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2024

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
Mortgage Pre Approval: Start Your Home Hunt Mortgage Pre Approval: Start Your Home Hunt
At HUNT Mortgage, we understand that the process can feel overwhelming, especially for first-time buyers. That's why we're here to guide you…
Marcus Loans: Your Friendly Finance Partner Marcus Loans: Your Friendly Finance Partner
As a trusted financial institution, Marcus Loans, offered by Marcus by Goldman Sachs, is here to help you achieve your financial goals.
Machine Learning Bookcamp: Sharpen Your Skills Machine Learning Bookcamp: Sharpen Your Skills
Welcome to the Machine Learning Bookcamp - your ultimate destination to sharpen your skills in the exciting world of machine learning.
Loan Debt Relief Options: Cut Your Payments Now Loan Debt Relief Options: Cut Your Payments Now
This article will provide an in-depth understanding of loan debt relief, including various options such as debt consolidation, loan forgiveness, debt settlement,…
Indulge in Comfort with Luxury Serviced Apartments Indulge in Comfort with Luxury Serviced Apartments
Whether you're planning a romantic retreat, family vacation, or solo adventure, luxury serviced apartments offer a level of sophistication and opulence that…
Get Your Home and Auto Insurance Quote Now Get Your Home and Auto Insurance Quote Now
Bundling your home and auto insurance can save you money. Choose an insurer with strong customer service and coverage options. Compare insurance…
Embracing Luxury Lifestyles: Opulent Living Tips Embracing Luxury Lifestyles: Opulent Living Tips
Welcome to the world of luxury living! If you aspire to indulge in high-end experiences, extravagant adventures, and a lifestyle of opulence,…
Canidae All Life Stages Dog Food Review | In-Depth Look Canidae All Life Stages Dog Food Review | In-Depth Look
Welcome to our in-depth review of Canidae All Life Stages Dog Food. In this article, we will provide you with a detailed…
Affordable Auto Insurance New Mexico - Save Big! Affordable Auto Insurance New Mexico - Save Big!
State Farm, Geico, and USAA are the top choices for cheap car insurance in New Mexico. These companies offer competitive rates and…
Achieve Coding Certification Online | Boost Skills Achieve Coding Certification Online | Boost Skills
Online coding courses provide a convenient and flexible way to learn programming skills, whether you are a beginner starting from scratch or…