Thứ 2, 12/2/2024 - 16:27

Tìm hiểu về ý nghĩa của ngày lễ Phật Đản năm 2024 chi tiết nhất!

 

Phật giáo là một tôn giáo lớn trên thế giới. Tôn giáo này được hình thành do Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Cũng như những tôn giáo lớn khác Phật giáo có nhiều những ngày lễ kỷ niệm. Trong những đại lễ của Phật giáo thì ngày lễ Phật Đản là một ngày lễ quan trọng đối với tất cả các tăng ni, phật tử.

Tìm hiểu chung về ý nghĩa ngày lễ Phật Đản

Ngày lễ Phật Đản là ngày gì?

Hằng năm, vào ngày rằm tháng tư (15/04) âm lịch, là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni, tiếng Pali gọi là Vesak, tiếng Phạn là Vaisakha (vào ngày 15 tháng tư âm lịch, vào năm 624 Trước Công Nguyên). Đây là một ngày rất quan trọng trong truyền thống Phật giáo và là 1 trong 3 ngày lễ lớn của đạo Phật. 

=> Xem thêm các bài viết khác: 

Ngày lễ Phật Đản là ngày nào?

le-phat-dan

Phật đản có nghĩa là ngày Đức Phật được sinh ra trong cõi đời. Theo từ điển Hán văn thì từ “đản” là động từ nghĩa là sinh ra đời. Ngày sinh nhật của đức Phật Thích Ca là ngày 08. 04 âm lịch. Theo nhiều tài liệu ghi chép về đức Phật thì đây là ngày sinh nhật của ngài. Đặc biệt đáng tin cậy hơn nữa, theo cuốn Tử Vi Nghiệm Lý của cụ Thiên Lương thì đức Phật Thích Ca sinh giờ Ngọ ngày 08. 04. Năm Mậu Tuất âm lịch mệnh lập tại Hợi có Thiên Phủ, Thiên Không, Thiên Quan, Thiên Phúc, Tả Phù, Hữu Bật, Hóa Khoa... Đây là những ghi chép rất đáng tin cậy về người sáng lập ra một trong ba đại tôn giáo trên thế giới này.

=> Xem ngay: Tra cứu ngày hoàng đạo tháng 7/2024

Ý nghĩa ngày Phật Đản

y-nghia-le-phat-dan

Về cơ bản ý nghĩa là kỷ niệm, chào mừng, tưởng nhớ tổ sư sáng lập ra tôn giáo nhưng về ý nghĩa sâu sắc thì ngày này là dịp để Phật tử có dịp tụ họp nêu cao tinh thần từ bi, hỷ xả, cứu vớt, phổ độ chúng sinh, đoàn kết, thân ái với nhau và cùng ước nguyện về một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển, bền vững, thịnh vượng, hạnh phúc.

=> Xem thêm ngay tử vi năm 2024 của 12 con giáp chi tiết tại: Tử vi 2024

Các hoạt động tổ chức ngày lễ Phật Đản được chuẩn bị công phu từ trước đó, có sự tham gia của các vị thượng tọa, cùng đệ tử, tăng ni, tín đồ và nhân dân rất đông đảo. Nơi diễn ra các hoạt động này thường là những ngôi chùa, trụ sở của Phật giáo. Các hoạt động tổ chức lễ Phật đản rất phong phú, người ta trang hoàng chùa chiền, chăng đèn, kết hoa, vào đêm 15. 04 có tổ chức thả hoa đăng. Nhiều người khác cầu nguyện cho bản thân và gia đình, họ diễu hành với xe hoa, cờ, biểu ngữ qua một vài đoạn phố, có tổ chức giao lưu văn nghệ. Nhiều người khác đến chùa làm công đức, bố thí, quyên góp vào công quỹ nhằm giúp đỡ những người khó khăn. Họ còn tổ chức thả cá, thả chim phóng sinh với những ước nguyện về cuộc sống tốt đẹp hơn

Vào ngày lễ Phật Đản năm 2024 những người theo Phật giáo thường ăn chay, các quán xá gần những ngôi chùa cũng chỉ bán đồ ăn chay. Việc tổ chức lễ này được diễn ra trang nghiêm, trọng thể nhưng được quán triệt một nguyên lý đó là tiết kiệm, chú trọng thực chất, thành tâm, không xa hoa, lãng phí, phô trương, màu mè quá mức, đúng với nguyên lý nhà Phật.

=> Xem thêm ngay ý nghĩa và nguồn gốc ngày rằm tháng 7 tại: Ngày rằm tháng 7 là ngày gì và những điều cần biết

Bài kinh được tụng trong ngày lễ Phật Đản 2024

Trong lễ Phật đản người ta thường tụng những bài kinh ca ngợi công đức của Đức Phật, kể những câu chuyện về đức Phật và niềm tin đối với những giáo lý của nhà Phật. Dưới đây tôi xin chia sẻ một bài kinh sưu tầm được từ những nguồn thông tin đáng tin cậy.

CÚNG HƯƠNG(chủ lễ xướng):

Nguyện đem lòng thành kính,

Gởi theo đám mây hương,

Phưởng phất khắp mười phương,

Cúng dường ngôi Tam Bảo.

Thề trọn đời giữ đạo,

Theo tự tánh làm lành,

Cùng pháp giới chúng sanh,

Cầu Phật từ gia hộ:

Tâm Bồ đề kiên cố,

Chí tu học vững bền,

Xa biển khổ mông mênh,

Chóng quay về bờ giác.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần)

TÁN PHẬT  (Tán dương công đức Phật):

Đấng Pháp vương vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp trời người,

Cha lành chung bốn loại.

Qui y tròn một niệm,

Dứt sạch nghiệp ba kỳ,

Xưng dương cùng tán thán,

Ức kiếp không cùng tận!

LỄ PHẬT:

Thân Phật thanh tịnh tợ lưu ly,

Trí Phật như trăng rằm ngời sáng,

Phật ở thế gian thường cứu khổ;

Tâm Phật không đâu không Từ bi.

Phật chúng sinh thể tính đồng,

Đạo cảm thông không nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng,

Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời,

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện;

Cuối đầu xin thệ nguyện quy y.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận Hư Không, Biến Pháp Giới, Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; Đương Lai Hạ Sanh Di lặc Tôn Phật; Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát; Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát; Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát; Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật; Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát; Đại Thế Chí Bồ Tát; Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát; Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lễ)

- TÁN HƯƠNG (nhạc cúng hương):

Lư vàng vừa bén,

Pháp giới hương bay,

Mười phương chư Phật thảy đều hay,

Theo gió cuốn mây bay,

Xin gởi lòng này,

Chư Phật nguyện về đây.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. (3 lần)

(Tụng chú Đại Bi, nếu có thời gian)

- TÁN PHẬT:

Trên trời dưới đất không bằng Phật,

Thế giới mười phương cũng khó bằng,

Thế gian có gì con đã thấy,

Tất cả không ai bằng Phật vậy!

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)

- CHỦ LỄ VÀ TẤT CẢ ĐỒNG NGỒI XUỐNG TỤNG BÀI Ý NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN.

(Tụng đậu câu, tụng chậm thay vì bạch và sớ).

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Chúng con cung kính nghe rằng:

Nhớ lại thuở xa xưa,

Đấng đại bi cứu thế,

Đức Bồ Tát Thiện Huệ,

Bổ xứ tại Ta Bà.

Từ cõi trời Suất Đà,

Quán nhơn duyên thời tiết,

Tịnh Phạn Vương cung khuyết,

Ứng mộng bà Ma Gia.

Cõi voi trắng sáu ngà,

Mang Thánh thai Bồ Tát,

Trong vườn hoa thơm ngát,

Một buổi sáng tinh sương.

Hoàng hậu đi dạo vườn,

Bỗng hạ sanh Thái tử,

Tin vui truyền khắp xứ,

Rằng Hoàng hậu sanh con.

Mừng vui cả nước non.

Hân hoan cùng vũ trụ,

Hàng chư thiên ca vũ,

Các tầng trời rải bông.

Tắm thân có nước chín rồng,

Đỡ gót có sen bảy đóa,

Ứng thân mở đường giáo hóa,

Linh tích báo việc độ sanh.

Ít có mộng đẹp điềm lành,

Chẳng không tình thương đạo đức,

"Trong ngoài thế gian đệ nhất,

Trên dưới trời đất độc tôn!"

Từ đó ...

Cỏ cây chờ Thánh gọi hồn,

Người vật đợi Thầy truyền đạo,

Nhơn gian có thêm tôn giáo

Thiên hạ không thiếu Thánh Hiền.

Kiếp sống giảm bớt não phiền,

Cuộc đời tăng thêm lợi lạc,

Phật Đản hôm nay khai mạc,

Trăng tròn mùa hạ tháng Tư. (15-4)

Hương thơm phụng hiến một lư,

Hoa quí cúng dường mấy phẩm,

Trước điện cúi đầu suy gẫm,

Công ơn giáo hóa cao dày.

Dưới tọa ngửa mặt tỏ bày,

Hạnh nguyện tín tâm kiên cố,

Chớ tạo ác duyên đau khổ,

Nên xây thiện nghiệp an vui.

Gập ghềnh đường Thánh không lui,

Tăm tối ngõ phàm chớ tới.

Việc làm: tự, tha lưỡng lợi,

Ý nghĩ: mê, ngộ phân minh.

Thương người giúp vật như mình,

Trọng mạng quí thân của chúng,

Thực hiện từ bi diệu dụng,

Trau dồi trí tuệ thần thông.

Đạo nghiệp mong thuở thành công,

Phước duyên đợi ngày mỹ mãn.

Hôm nay đón mừng Phật Đản,

Thành tâm tán tụng hồng danh,

Giờ này rước lễ giáng sanh,

Cung kính quan chiêm bảo tượng.

Vị thánh muôn đời vô thượng,

Bậc thầy ba cõi tối cao,

Giáng thần vằng vặc trăng sao, (1)

Hạ sanh huy hoàng mặt nhật. (2)

Chúng con cùng tất cả chúng sanh,

Sống kiếp hậu sanh thiếu đức,

Sanh đời mạt pháp ít duyên,

Rất may gặp được Từ thuyền.

Tốt phước đón nhằm Pháp giá, (3)

Mong ơn đạo sư giáo hóa,

Thấm nhuần lẽ đạo nhiệm mầu,

Thỏa lòng bao thuở nguyện cầu.

Vui sống một đời giải thoát,

Cúi mong Thế Tôn Đại giác,

Từ bi tác đại chứng minh!

Phục nguyện:

Từ thệ không dời,

Pháp luân không chuyển,

Truyền cho chúng con,

Lời vàng Lộc Uyển.

Ban cho Phật tử,

Xe báu ngưu xa,

Nhà lửa mau ra,

Đường mê sớm thoát.

Pháp hội Linh Sơn man mác,

Đạo tràng Xá Vệ nghiễm nhiên.

Rạng rỡ nhà thiền,

Vẻ vang họ Thích,

Nhơn thiên lợi ích,

Thế giới an vui.

(Tất cả đứng dậy).

- TÁN(hoặc tụng):

Tán lễ Thích Tôn,

Giáo chủ Ta Bà,

Tu nhơn nhiều kiếp lâu xa,

Thần giáng Hoàng gia,

Giã từ ngôi báu mẹ cha.

Dưới cây an tọa,

Hàng phục quân ma,

Thấy ánh sao Mai đạo thành,

Chuyển pháp luân,

Ba thừa Thánh chúng tu hành,

Vô sanh đã chứng,

Hiện tiền chứng đẳng tu hành,

Vô sanh sẽ chứng.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lễ)

=> Xem ngay: Văn Khấn Rằm tháng 7 - Cách cúng cô hồn, thần linh và lễ cúng rằm tháng 7

Những việc nên làm vào ngày lễ Phật Đản

Ăn chay niệm Phật

Vào ngày này, các phật tử phải ăn chay không được sát sinh để tích tức cho cháu sau này. Nếu sát sinh nhiều về sau sẽ gặp quả báo, gặp nhiều điều không may mắn. 

Lau dọn nhà cửa và vị trí ban thờ

Hành động này tuy đơn giản nhưng lại mang nhiều ý nghĩa cao đẹp. Đây cũng là hành động thể hiện lòng tôn kính, biết ơn, tưởng nhớ đến sự ra đi của Đức Phật. Sau khi lau dọn xong, bạn nên trang trí thêm để thể hiện sự thành tâm của mình. 

Nghe giảng đạo

Vào ngày lễ Phật Đản việt nam, các Phật tử có thể đến chùa làm công quả và nghe những bài giảng về triết lý, đạo đức sống. Nhờ đó giúp cho tâm của chúng ta được thanh thản hơn, và đây cũng là cách giúp con người ta tự chiêm nghiệm về những hành động đúng sai của bản thân, khiến tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh tịnh hơn.

Vệ sinh làng xóm

Để chúc mừng ngày lễ Phật Đản, hằng năm vào ngày 8/4 âm lịch ngoài việc vệ sinh nhà cửa của mình các Phật tử nên làm các hoạt động công tác xã hội như: bảo vệ môi trường, dọn dẹp đường làng, ngõ xóm hay khu phố nơi mình sinh sống. Đây là việc làm ý nghĩa giúp môi trường sống thêm phần sạch sẽ, tươi đẹp hơn.

=> Xem ngay: Tra cứu ngày hoàng đạo tháng 7/2024

Làm nhiều việc thiện

Trong những ngày lễ Phật Đản 2024 các Phật tử thường dành thời gian để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm thể hiện sự từ bi, cũng như sự tương thân tương ái của con người với những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Những hành động này tuy đơn giản nhưng chính là thể hiện tình yêu thương, nhân hậu mà Đức Phật vẫn luôn muốn lan tỏa rộng rãi đến mọi người. Chính vì thế, không chỉ vào ngày Phật đản mà trong cuộc sống hàng ngày bạn cũng nên duy trì đức tính tốt đẹp này để bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. 

=> Tra cứu ngay ngày đẹp hợp tuổi để khai trương giúp phát tài, phát lộc tại: Xem ngày tốt khai trương tháng 7

Ngày lễ Phật Đản là một trong những ngày lễ lớn và vô cùng quan trọng đối với Phật Giáo. Đây không chỉ là ngày lễ để thể hiện sự thành kính của các phật tử với sự ra đi của Đức Phật mà còn là cơ hội để cho chúng ta nhìn nhận lại bản thân và sử đổi những đức tính xấu theo những lời răn dạy của Đức Phật.

Tôi là Duy Tâm Phúc, hiện đang là Chuyên gia phong thủy, tử vi tại xemvanmenh.net,luôn say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy hơn 10 năm qua. Để mang tới những nội dung mới mẻ và chất lượng nhất đến với đọc giả trong và ngoài nước

Xem lá số tử vi theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2024

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection
Endpoint protection, commonly known as EPP, goes beyond traditional antivirus solutions by providing enhanced security features and functionalities.
Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle
Welcome to the world of luxury living, where elegance and sophistication reign supreme. A luxury lige lifestyle is all about indulging in…
Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life
From high-end fashion and exquisite travel destinations to fine dining and upscale living spaces, we will unlock the secrets to living a…
Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed
These exclusive addiction treatment facilities provide a premier experience for individuals seeking high-end drug and alcohol treatment programs.
Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates
Welcome to the world of luxury companionship, where refined gentlemen can experience the warmth and meaningful connections they truly deserve.
Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive
Our luxury companion agency specializes in providing discrete and exclusive companionship, with a focus on warm, authentic connections that go beyond the…
Elevate Your Style with Bally Luxury Brand Elevate Your Style with Bally Luxury Brand
Experience the epitome of sophistication and style with Bally, the premium luxury brand that has been synonymous with elegance for decades.
Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials
Welcome to Elevate 114 Apartments, where luxury living meets sophistication. Experience the epitome of opulent lifestyle in our high-end residential community located…
Earn Your Bachelor of Psychology Online Today Earn Your Bachelor of Psychology Online Today
Online psychology degree programs offer flexibility and convenience, allowing you to study at your own pace. Accredited online psychology programs ensure that…
Discover Luxury Rehabs in Malibu Today Discover Luxury Rehabs in Malibu Today
Located in the beautiful coastal setting of Malibu, these luxury rehabs provide a peaceful sanctuary where individuals can heal and rejuvenate. The…