XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - MỞ HÀNG - XÔNG NHÀ TUỔI TÂN SỬU NĂM 2019

 

 

XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - XÔNG NHÀ TUỔI TÂN SỬU 2019

Tuổi âm lịch: 59 Tuổi (Sinh từ 15-2-1961 đến 4-2-1962)

Ngũ hành bản mệnh: Bích thượng Thổ (Đất trên tường)

Hạn năm 2019: Nam - Thiên la , Nữ - Diêm Vương

Sao chiếu mệnh: Nam - Thái Dương , Nữ - Thổ Tú

Năm xông nhà 2019: Kỷ Hợi

Ngũ Hành: Bình Địa Mộc

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

I - Tại sao phải xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Sửu?

Tuổi Tân Sửu năm 2019 chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành cho thấy

  • Thiên can Tân (Kim) gặp năm Kỷ (Thổ) Bình Hòa: Chủ về một năm công việc làm ăn đều bình thường, tiền bạc làm ra thì cũng chỉ đủ chi tiêu trong gia đình
  • Địa chi tuổi Sửu gặp năm HợiBình Hòa chủ về một năm công việc làm ăn đều không có nhiều sự thay đổi, về tiền bạc thì cũng chỉ đủ để tiêu pha
  • Mạng Thổ  gặp năm Mộc là Tương khắc: Xấu: Chủ về ốm đau bệnh tật, công việc khó khăn, làm ăn buôn bán thì thua lỗ, gia đạo thì bất hòa anh em lục đục khó nuôi gia súc

Vì vậy: cần chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Sửu để hóa giải, hạn chế những điều không tốt trên cũng như gia tăng cát khí cho tuổi Tân Sửu trong năm 2019.

Gia chủ tuổi Tân Sửu cũng cần lưu ý: khi chọn tuổi mở hàng cho tuổi Tân Sửu năm 2019, thì cũng chính là các tuổi tốt để xông nhà cho bạn. Thế nên, khi chọn người mở hàng đầu năm cho tuổi Tân Sửu, thì bạn có thể nhờ những người có tuổi mà chúng tôi sẽ liệt kê ở phần tiếp theo của bài viết này.

Xem thêm: xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-tan-suuXem vận hạn năm 2019 của 12 con giáp

II - Các tuổi xông nhà cho tuổi Tân Sửu năm 2019

1 - Tuổi Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Tân Sửu là tuổi Kỷ Sửu 1949 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

→Tổng điểm : 8/12 Tốt

Chủ nhà tuổi Tân Sửu chọn người xông đất thì có thể chọn tuổi này khi có 8/12 điểm.

2 - Tuổi Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy

Chọn người xông đất cho tuổi Tân Sửu là tuổi Bính Tý 1996 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương khắc với Thổ của gia chủ: Không tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→Tổng điểm : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Sửu khi đạt 8/12 điểm.

3 - Tuổi Giáp Tý 1984 mệnh Hải Trung Kim

Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1961 là tuổi Giáp Tý 1984 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim Tương khắc với Mộc của năm xông nhà: Không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp tương sinh với Kỷ của năm xông nhà: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→Tổng điểm : 8/12 Tốt

TRA CỨU TỬ VI 2020
Bạn vui lòng nhập chính xác thông tin của mình!

4 - Tuổi Đinh Dậu 1957 mệnh Sơn Hạ Hỏa

Chủ nhà tuổi Tân Sửu chọn người xông đất là tuổi Đinh Dậu 1957 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh tương khắc với Tân của gia chủ: Không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→Tổng điểm : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để gia chủ tuổi Tân Sửu chọn người xông đất khi có 8/12 điểm.

5 - Tuổi Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Tân Sửu là tuổi Mậu Tý 2008 có:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý lục hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để xông nhà tuổi Tân Sửu 2019 khi có số điểm là 9/12.

6 - Tuổi Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Tân Sửu là tuổi Mậu Tý 1948 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Tân của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

→Tổng điểm : 9/12 Tốt

Khi xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Sửu thì đây là một tuổi rất tốt để lựa chọn.

7 - Tuổi Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa

Chủ nhà tuổi Tân Sửu chọn người xông nhà tuổi Bính Thân 1956 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→Tổng điểm : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để Xông nhà tuổi Tân Sửu 2019 Kỷ Hợi khi đạt số điểm 9/12

8 - Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa

Gia chủ tuổi Tân Sửu chọn người xông đất tuổi Bính Dần 1986 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính Tương sinh với Tân của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm xông nhà Kỷ Hợi: Rất tốt.

→Tổng điểm : 10/12 : Rất tốt

Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Sửu thì đây là tuổi rất tốt khi có số điểm 10/12.

Xem tuổi xông đất năm 2019 cho các tuổi khác tại: xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-tan-suuXem tuổi xông nhà 2019 đón tài lộc đầu năm

III - Những tuổi tuyệt đối không được xông nhà tuổi Tân Sửu 2019

Sau đây là những tuổi không tốt để xông nhà tuổi Tân Sửu 2019 Kỷ Hợi. Bởi đây là những tuổi không hợp với gia chủ, nếu tới xông đất dễ sinh những điều không tốt trong năm 2019.

Năm Sinh

Tuổi

Niên Mệnh

Tổng Điểm

1975

Ất Mão

Đại Khê Thủy

5/12

1959

Kỷ Hợi

Bình Địa Mộc

5/12

1983

Quý Hợi

Đại Hải Thủy

5/12

xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-tan-suuXem vợ chồng tuổi Tân Sửu hợp khắc năm 2019

IV - Hướng và giờ xuất hành đầu năm cho tuổi Tân Sửu 1961

Sau khi đã xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Sửu, thì các bạn cần chọn hướng xuất hành đầu năm, mở cửa hàng, khai trương. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa.

Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền. Có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi hoặc vào mùng Hai, mùng Ba Tết và công việc này cũng quan trọng không kém việc tìm người xông nhà tuổi Tân Sửu 2019 để đón tài lộc.

Sau đây là hướng và ngày giờ tốt để xuất hành đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho gia chủ tuổi Tân Sửu:

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ Ba ngày 5/2/2019): xuất hành hướng Tây Bắc vào giờ  Mậu Ngọ (11h - 13h), Kỷ Mùi (13h - 15h)
  • Ngày mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 6/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Bính Dần (3h - 5h), Nhâm Thân (15h - 17h), Quý Dậu (17h - 19h), Ất Hợi (21h - 23h)
  • Ngày mùng 3 tết (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Canh Thìn (7h -9h), Bính Tuất (19h - 21h), Đinh Hợi (21 - 23h)

xong-dat-tuoi-dinh-suuXem ngày tốt xuất hành tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Tân Sửu

V -  Ngày giờ tốt khai trương mở hàng đầu năm 2019 cho tuổi Tân Sửu 1961

Ngoài việc gia chủ tuổi Tân Sửu chọn người xông đất xông đất để đón bình an, tài lộc đầu năm. Thì với những bạn làm ăn kinh doanh còn cần xem ngày mở hàng và chọn tuổi mở hàng đầu năm cho tuổi Tân Sửu 1961. Nhưng do tuổi mở hàng cũng chính là tuổi xông nhà cho tuổi Tân Sửu năm 2019. Thế nên chúng tôi sẽ không trình ở phần này, mà chỉ gửi đến các bạn ngày giờ tốt để mở hàng đầu năm mà thôi.

Sau đây là các ngày tốt giờ tốt để mở hàng đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho tuổi Tân Sửu:

  • Ngày mùng 3 tết Ất Hợi (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam- Tây Bắc vào giờ Canh Thìn (7h -9h), Bính Tuất (19h - 21h), Đinh Hợi (21 - 23h)
  • Ngày mùng 8 tết ngày Canh Thìn (Thứ Ba ngày 12/2/2019): xuất hành hướng Tây Nam- Tây Bắc vào giờ Tân Sửu (3h - 5h), Canh Thìn (7h - 9h), Tân Tị (9h - 11h), Giáp Thân (15h - 17h), Ất Dậu (17h - 19h), Đinh Hợi (21h - 23h)

xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-tan-suuXem ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Tân Sửu

Trên đây là tất cả thông tin về xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Tân Sửu. Cùng với đó là ngày giờ tốt xuất hành và mở hàng đầu năm cho tuổi Tân Sửu. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn đón tài lộc và bình an về với gia đình.

Xemvanmenh.net kính chúc gia đình bạn năm mới an khang, thịnh vượng!

Bài viết liên quan

Chuyên mục xem nhiều nhất

Xem tử vi 2020 chi tiết theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2020

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
Khám phá phương pháp chấm điểm sim điện thoại chuẩn xác nhất Khám phá phương pháp chấm điểm sim điện thoại chuẩn xác nhất
Chấm điểm số điện thoại theo phong thủy xác định sự hợp khắc giữa số sim và chủ nhân
Các phương pháp hóa giải biển số xe xấu theo phong thủy từ chuyên gia Các phương pháp hóa giải biển số xe xấu theo phong thủy từ chuyên gia
Cách hóa giải biển số xe xấu theo phong thủy giúp cho bạn đón may mắn, tài lộc
Xem ý nghĩa biển số xe của bạn và phương pháp chính xác nhất Xem ý nghĩa biển số xe của bạn và phương pháp chính xác nhất
Chọn ý nghĩa biển số xe máy, oto có hợp phong thủy với bản mệnh
Cách giải mã biển số xe nắm bắt ý nghĩa Hung - Cát, Khắc - Hợp Cách giải mã biển số xe nắm bắt ý nghĩa Hung - Cát, Khắc - Hợp
Dịch biển số xe máy ô tô 4 số, 5 số giúp bạn nắm bắt ý nghĩa hung cát
Vật phẩm may mắn trên xe ô tô mang lại những điều gì? Vật phẩm may mắn trên xe ô tô mang lại những điều gì?
Tất cả vật phẩm trên oto đều mang lại may mắn, bình an, tài lộc,... cho mọi hành trình
Cách chọn màu xe hợp tuổi, hợp mệnh theo phong thủy Cách chọn màu xe hợp tuổi, hợp mệnh theo phong thủy
Cách chọn màu xe hợp với tuổi giúp bạn chọn được màu hợp với tuổi và bản mệnh của mình
Xem bói tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 nữ mạng sinh năm 2003 Xem bói tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 nữ mạng sinh năm 2003
Xem tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 nữ mạng đoán biết vận hạn về tất cả các phương diện trong cuộc…
Xem bói tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2020 nữ mạng sinh năm 1999 Xem bói tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2020 nữ mạng sinh năm 1999
Qua phần luận tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2020 nữ mạng, bạn sẽ năm bắt thiên cơ, vận thịnh suy, hung…
Xem bói tử vi tuổi Mậu Dần năm 2020 nữ mạng sinh năm 1998 Xem bói tử vi tuổi Mậu Dần năm 2020 nữ mạng sinh năm 1998
Xem tử vi tuổi Mậu Dần năm 2020 nữ mạng để biết vận hung cát, khó khăn, thuận lợi của mình trong…