XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - MỞ HÀNG - XÔNG NHÀ TUỔI GIÁP TÝ NĂM 2019

 

XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - XÔNG NHÀ TUỔI GIÁP TÝ 2019

Tuổi âm lịch: 36 Tuổi ( 2-2-1984 đến 19-1-1985)

Ngũ hành bản mệnh: Hải trung Kim (Vàng giữa biển)

Hạn tuổi: Nam -  Huỳnh Tuyền, Nữ - Toán Tận

Sao chiếu mệnh: Nam - Mộc Đức, Nữ - Thủy Diệu

Năm xông nhà 2019: Kỷ Hợi

Ngũ Hành: Bình Địa Mộc

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

 

I - Tại sao phải xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Tý?

Tuổi Giáp Tý năm 2019 chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành cho thấy

  • Thiên can Giáp (Mộc) gặp năm Kỷ (Thổ) là can Tương Sinh:Chủ về làm ăn sinh tài sinh lộc, công việc hanh thông, có quý nhân giúp đỡ về làm ăn và buôn bán
  • Địa chi tuổi gặp năm HợiBình Hòa chủ về một năm công việc làm ăn đều không có nhiều sự thay đổi, về tiền bạc thì cũng chỉ đủ để tiêu pha
  • Mạng Kim gặp năm Mộc là Khắc xuất: Trung bình: Chủ về công danh sự nghiệp đều tự thân vận động, chứ không được sự giúp đỡ từ người thân và bạn bè, chú ý mất trộm

Vì vậy: cần chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Tý để hóa giải, hạn chế những điều không tốt trên cũng như gia tăng cát khí cho tuổi Giáp Tý trong năm 2019.

Gia chủ tuổi Giáp Tý cũng cần lưu ý: khi chọn tuổi mở hàng cho tuổi Giáp Tý năm 2019, thì cũng chính là các tuổi tốt để xông nhà cho bạn. Thế nên, khi chọn người mở hàng đầu năm cho tuổi Giáp Tý, thì bạn có thể nhờ những người có tuổi mà chúng tôi sẽ liệt kê ở phần tiếp theo của bài viết này.

Xem thêm: xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem tử vi năm 2019 của 12 con giáp

II - Các tuổi xông nhà cho tuổi Giáp Tý năm 2019 

1 - Tuổi Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Giáp Tý là tuổi Bính Tý 1996 có:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy tương sinh với mệnh kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà Tý Không sinh, không khắc với Tý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→Kết Quả : 8/12 Tốt

Chủ nhà tuổi Giáp Tý chọn người xông đất thì có thể chọn tuổi này khi có 8/12 điểm.

2 - Tuổi Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy

Chọn người xông đất cho tuổi Giáp Tý là tuổi Nhâm Tuất 1982 sẽ có:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà Đại Hải Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Tý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà Tuất không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Kết Quả : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Tý khi đạt 8/12 điểm.

3 - Tuổi Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa

Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1984 là tuổi Kỷ Sửu 1949 sẽ có:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương khắc với mệnh Kim của gia chủ; Không tốt.

- Ngũ hành người xông nhà Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà Kỷ Tương sinh với Giáp của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà Sửu Lục hợp với Tý của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Kết Quả : 8/12 Tốt

4 - Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy

Chủ nhà tuổi Giáp Tý chọn người xông đất là tuổi Đinh Sửu 1997 sẽ có:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà:  Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà Sửu Lục hợp với Tý của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà:  Chấp nhận được.

→ Kết Quả : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để gia chủ tuổi Giáp Tý chọn người xông đất khi có 9/12 điểm.

5 - Tuổi Nhâm Thìn 1952 mệnh Trường Lưu Thủy

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Giáp Tý là tuổi Nhâm Thìn 1952 có:

- Ngũ hành người xông nhà mệnh Thủy Tương sinh với mệnh Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà mệnh Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà:  Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà Thìn tam hợp với Tý của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi người xông nhà Thìn không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→Kết Quả : 9/12 Tốt.

Đây là tuổi rất tốt để xông nhà tuổi Giáp Tý 2019 khi có số điểm là 9/12.

6 - Tuổi Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Giáp Tý là tuổi Giáp Dần 1974 có:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà Giáp Tương Sinh với Kỷ của năm xông nhà: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà Dần không sinh, không khắc với Tý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà Dần lục hợp với Hợi của năm xông nhà: Rất tốt.

→ Kết Quả : 10/12 Tốt

Khi xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Tý thì đây là một tuổi rất tốt để lựa chọn.

7 - Tuổi Giáp Thân 2004 mệnh Tuyền Trung Thủy

Chủ nhà tuổi Giáp Tý chọn người xông nhà tuổi Giáp Thân 2004 sẽ có:

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Kim của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp tương sinh với Kỷ của năm xông nhà: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà Thân Tam hợp với tuổi Tý của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với năm Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Kết Quả : 10/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để Xông nhà tuổi Giáp Tý 2019 Kỷ Hợi khi đạt số điểm 10/12.

Xem tuổi xông đất năm 2019 cho các tuổi khác tại: xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem tuổi xông nhà 2019 đón tài lộc đầu năm

III - Những tuổi tuyệt đối không được xông nhà tuổi Giáp Tý 2019

Sau đây là những tuổi không tốt để xông nhà tuổi Giáp Tý 2019 Kỷ Hợi. Bởi đây là những tuổi không hợp với gia chủ, nếu tới xông đất dễ sinh những điều không tốt trong năm 2019.

Năm Sinh

Tuổi

Niên Mệnh

Tổng Điểm

1978

Mậu Ngọ

Thiên Thượng Hỏa

4/12

1950

Canh Dần

Tùng Bách Mộc

5/12

2008

Mậu Tý

Tịch Lịch Hỏa

5/12

 

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem vợ chồng tuổi Giáp Tý hợp khắc năm 2019

 IV - Hướng và giờ xuất hành đầu năm cho tuổi Giáp Tý 1984 

Sau khi đã xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Tý, thì các bạn cần chọn hướng xuất hành đầu năm, mở cửa hàng, khai trương. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa.

Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền. Có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi hoặc vào mùng Hai, mùng Ba Tết và công việc này cũng quan trọng không kém việc tìm người xông nhà tuổi Giáp Tý 2019 để đón tài lộc.

Sau đây là hướng và ngày giờ tốt để xuất hành đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho gia chủ tuổi Giáp Tý:

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ Ba ngày 5/2/2019): xuất hành hướng Tây Bắc vào giờ Giáp Dần( 3h - 5h), Ất Mão (5h - 7h)
  • Ngày mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 6/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Nhâm Thân (15h - 17h), Quý Dậu (17h - 19h)
  • Ngày mùng 3 tết (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Canh Thìn (7h -9h), Bính Tuất (19h - 21h), Đinh Hợi (21 - 23h)

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem ngày tốt xuất hành tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Giáp Tý

V -  Ngày giờ tốt khai trương mở hàng đầu năm 2019 cho tuổi Giáp Tý 1984

Ngoài việc gia chủ tuổi Giáp Tý chọn người xông đất xông đất để đón bình an, tài lộc đầu năm. Thì với những bạn làm ăn kinh doanh còn cần xem ngày mở hàng và chọn tuổi mở hàng đầu năm cho tuổi Giáp Tý 1984. Nhưng do tuổi mở hàng cũng chính là tuổi xông nhà cho tuổi Giáp Tý năm 2019. Thế nên chúng tôi sẽ không trình ở phần này, mà chỉ gửi đến các bạn ngày giờ tốt để mở hàng đầu năm mà thôi.

Sau đây là các ngày tốt giờ tốt để mở hàng đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho tuổi Giáp Tý:

  • Ngày mùng 8 tết ngày Canh Thìn (Thứ Ba ngày 12/2/2019): xuất hành hướng Tây Nam- Tây Bắc vào giờ Giáp Tý (3h - 5h), Canh Thìn (7h - 9h), Tân Tị (9h - 11h), Giáp Thân (15h - 17h), Ất Dậu (17h - 19h), Đinh Hợi (21h - 23h)
  • Ngày mùng 10 Nhâm Ngọ (Thứ Năm ngày 14/2/2019): xuất hành Chính Tây- Chính Nam vào giờ Canh Tý (23h - 1h), Tân Sửu (1h - 3h), Quý Mão (5h - 7h), Bính Ngọ (11h - 13h), Mậu Thân (15h - 17h), Kỷ Dậu (17h - 19h)
  • Ngày mùng 11 tết Quý Mùi (Thứ Sáu ngày 15/2/2019): xuất hành Tây Bắc - Đông Nam vào giờ  Giáp Dần (3h - 5h), Ất Mão (5h - 7h), Đinh Tỵ (9h - 11h),  Nhâm Tuất (19h - 21h), Quý Hợi (21h - 23h)

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Giáp Tý

Trên đây là tất cả thông tin về xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Tý. Cùng với đó là ngày giờ tốt xuất hành và mở hàng đầu năm cho tuổi Giáp Tý. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn đón tài lộc và bình an về với gia đình.

Xemvanmenh.net kính chúc gia đình bạn năm mới an khang, thịnh vượng!

Xem tử vi 2019 chi tiết theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2019

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
5 tiêu chí xem sim phong thủy hợp tuổi 1990 Canh Ngọ từ chuyên gia 5 tiêu chí xem sim phong thủy hợp tuổi 1990 Canh Ngọ từ chuyên gia
Để biết sinh năm 1990 hợp với số điện thoại nào cần luận giải theo 5 yếu tố: luận ngũ hành, quẻ…
Chọn sim phong thủy hợp tuổi Kỷ Tỵ 1989 chính xác nhất như thế nào? Chọn sim phong thủy hợp tuổi Kỷ Tỵ 1989 chính xác nhất như thế nào?
ể biết người sinh năm 1989 hợp với số điện thoại nào bạn phải luận giải theo 5 tiêu chí về phong…
Phương pháp sở hữu cho mình chiếc sim phong thủy hợp tuổi 1988 Phương pháp sở hữu cho mình chiếc sim phong thủy hợp tuổi 1988
Xem sim hợp tuổi 1988 giúp bạn lựa chọn số điện thoại hợp tuổi Mậu Thìn của mình. Sim phong thủy hợp…
Xem ngay sim phong thủy hợp tuổi 1987 cho Đinh Mão kích công danh sự nghiệp Xem ngay sim phong thủy hợp tuổi 1987 cho Đinh Mão kích công danh sự nghiệp
Sim hợp tuổi Đinh Mão là gì? đây có phải là sim phong thủy hợp tuổi 1987 hay không? Cách chọn số…
Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi Bính Dần 1986 chính xác nhất hiện nay Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi Bính Dần 1986 chính xác nhất hiện nay
Để sở hữu một chiếc sim phong thủy hợp tuổi 1986 bạn cần chọn số điện thoại hợp với tuổi Bính Dần…
Như thế nào là sim phong thủy hợp tuổi 1985 và phương pháp lựa chọn Như thế nào là sim phong thủy hợp tuổi 1985 và phương pháp lựa chọn
Như thế nào là sim phong thủy hợp tuổi 1985? Số điện thoại hợp với tuổi Ất Sửu có đặc điểm gì?
Phương pháp chọn sim phong thủy hợp tuổi 1984 từ chuyên gia Phương pháp chọn sim phong thủy hợp tuổi 1984 từ chuyên gia
Tuổi Giáp Tý hợp với số điện thoại? Sim phong thủy hợp tuổi 1984 sẽ bổ trợ, kích phong thủy và cải…
Cách chọn sim hợp tuổi Canh Thân 1980 theo phong thủy từ chuyên gia Cách chọn sim hợp tuổi Canh Thân 1980 theo phong thủy từ chuyên gia
Chọn sim hợp tuổi 1980 Canh Thân giúp bạn hiểu và sở hữu cho mình một số điện thoại hợp tuổi
Hướng dẫn cách tính ngũ hành số điện thoại theo phong thủy Hướng dẫn cách tính ngũ hành số điện thoại theo phong thủy
Cách tính ngũ hành của dãy số sim giúp bạn lựa chọn được số điện thoại hợp mệnh với mình
Cách tính số nút của sim phong thủy không phải ai cũng biết? Cách tính số nút của sim phong thủy không phải ai cũng biết?
Cách tính số nút của sim là sẽ giúp bạn biết được tổng số nút số điện thoại của mình là cao…