XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - MỞ HÀNG - XÔNG NHÀ TUỔI QUÝ SỬU NĂM 2019

 

 

XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - XÔNG NHÀ TUỔI QUÝ SỬU 2019

Tuổi âm lịch: 47 Tuổi (Sinh từ 3-2-1973 đến 22-1-1974)

Ngũ hành bản mệnh: Tang đố Mộc (Cây dâu tằm)

Hạn năm: Nam - Ngũ Mộ, Nữ - Diêm Vương

Sao chiếu mệnh: Nam -  Thổ Tú, Nữ - Vân Hớn

Năm xông nhà 2019: Kỷ Hợi

Ngũ Hành: Bình Địa Mộc

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

I - Tại sao phải xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu?

Tuổi Quý Sửu năm 2019 chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành cho thấy

  • Thiên can Quý (Thủy) gặp năm Kỷ (Thổ) là can Tương Xung: Chủ về mọi việc khó khăn đều không nên đầu tư vốn vào làm ăn, đi lại xe cộ nên chú ý
  • Địa chi tuổi Sửu gặp năm HợiBình Hòa chủ về một năm công việc làm ăn đều không có nhiều sự thay đổi, về tiền bạc thì cũng chỉ đủ để tiêu pha
  • Mạng Mộc gặp năm Mộc là Tương trợ: Tốt: Chủ về một năm có ít sự thay đổi về công

việc làm ăn và trong năm nay có quý nhân giúp đỡ trong công việc, kinh doanh

Vì vậy: cần chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu để hóa giải, hạn chế những điều không tốt trên cũng như gia tăng cát khí cho tuổi Quý Sửu trong năm 2019.

Gia chủ tuổi Quý Sửu cũng cần lưu ý: khi chọn tuổi mở hàng cho tuổi Quý Sửu năm 2019, thì cũng chính là các tuổi tốt để xông nhà cho bạn. Thế nên, khi chọn người mở hàng đầu năm cho tuổi Quý Sửu, thì bạn có thể nhờ những người có tuổi mà chúng tôi sẽ liệt kê ở phần tiếp theo của bài viết này.

Xem thêm: xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-quy-suuXem bói năm 2019 của 12 con giáp

II - Các tuổi xông nhà cho tuổi Quý Sửu năm 2019 

1 - Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Quý Sửu là tuổi Đinh Sửu 1997 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương khắc với Quý của gia chủ: Không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 7/12 Tốt

Chủ nhà tuổi Quý Sửu chọn người xông đất thì có thể chọn tuổi này khi có 7/12 điểm.

2 - Tuổi Ất Dậu 2005 mệnh Tuyền Trung Thủy

Chọn người xông đất cho tuổi Quý Sửu là tuổi Ất Dậu 2005 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất tương khắc với Kỷ của năm xông nhà: Không tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu khi đạt 8/12 điểm.

3 - Tuổi Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy

Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1973 là tuổi Bính Tý 1996 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

TRA CỨU TỬ VI 2020
Bạn vui lòng nhập chính xác thông tin của mình!

4 - Tuổi Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa

Chủ nhà tuổi Quý Sửu chọn người xông đất là tuổi Bính Dần 1986 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm xông nhà Kỷ Hợi: Rất tốt.

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để gia chủ tuổi Quý Sửu chọn người xông đất khi có 9/12 điểm.

5 - Tuổi Giáp Thân 2004 mệnh Tuyền Trung Thủy

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Quý Sửu là tuổi Giáp Thân 2004 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp tương sinh với Kỷ của năm xông nhà: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để xông nhà tuổi Quý Sửu 2019 khi có số điểm là 9/12.

6 - Tuổi Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Quý Sửu là tuổi Mậu Tý 2008 có:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu tương sinh với Quý của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý lục hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

Khi xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu thì đây là một tuổi rất tốt để lựa chọn.

7 - Tuổi Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy

Chủ nhà tuổi Quý Sửu chọn người xông nhà tuổi Giáp Dần 1974 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm xông nhà: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm xông nhà Kỷ Hợi: Rất tốt.

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để Xông nhà tuổi Quý Sửu 2019 Kỷ Hợi khi đạt số điểm 10/12

8 - Tuổi Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa

Gia chủ tuổi Quý Sửu chọn người xông đất tuổi Mậu Tý 1948 sẽ có:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương sinh với Quý của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu thì đây là tuổi rất tốt khi có số điểm 10/12.

Xem tuổi xông đất năm 2019 cho các tuổi khác tại: xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-quy-suuXem tuổi xông nhà 2019 đón tài lộc đầu năm

III - Những tuổi tuyệt đối không được xông nhà tuổi Quý Sửu 2019

Sau đây là những tuổi không tốt để xông nhà tuổi Quý Sửu 2019 Kỷ Hợi. Bởi đây là những tuổi không hợp với gia chủ, nếu tới xông đất dễ sinh những điều không tốt trong năm 2019.

Năm Sinh

Tuổi

Niên Mệnh

Tổng Điểm

1971

Đinh Tỵ

Sa trung Thổ

4/12

1999

Kỷ Mão

Thành Đầu Thổ

5/12

1993

Quý Dậu

Kiếm Phong Kim

5/12

xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-quy-suuXem vợ chồng tuổi Quý Sửu hợp khắc năm 2019

IV - Hướng và giờ xuất hành đầu năm cho tuổi Quý Sửu 1973 

Sau khi đã xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu, thì các bạn cần chọn hướng xuất hành đầu năm, mở cửa hàng, khai trương. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa.

Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền. Có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi hoặc vào mùng Hai, mùng Ba Tết và công việc này cũng quan trọng không kém việc tìm người xông nhà tuổi Quý Sửu 2019 để đón tài lộc.

Sau đây là hướng và ngày giờ tốt để xuất hành đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho gia chủ tuổi Quý Sửu:

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ Ba ngày 5/2/2019): xuất hành hướng Tây Bắc vào giờ Nhâm Tý (23h- 1h), Giáp Dần( 3h - 5h), Ất Mão(5h - 7h), Mậu Ngọ (11h - 13h), Kỷ Mùi (13h - 15h), Tân Dậu (17h - 19h)
  • Ngày mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 6/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Bính Dần (3h - 5h) Ất Hợi (21h - 23h)
  • Ngày mùng 3 tết (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Đinh Sửu (1h - 3h), Nhâm Ngọ (11h - 13h), Quý Mùi (13h - 15h)

xong-dat-tuoi-at-suuXem ngày tốt xuất hành tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Quý Sửu

V -  Ngày giờ tốt khai trương mở hàng đầu năm 2019 cho tuổi Quý Sửu 1973

Ngoài việc gia chủ tuổi Quý Sửu chọn người xông đất xông đất để đón bình an, tài lộc đầu năm. Thì với những bạn làm ăn kinh doanh còn cần xem ngày mở hàng và chọn tuổi mở hàng đầu năm cho tuổi Quý Sửu 1973. Nhưng do tuổi mở hàng cũng chính là tuổi xông nhà cho tuổi Quý Sửu năm 2019. Thế nên chúng tôi sẽ không trình ở phần này, mà chỉ gửi đến các bạn ngày giờ tốt để mở hàng đầu năm mà thôi.

Sau đây là các ngày tốt giờ tốt để mở hàng đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho tuổi Quý Sửu:

  • Ngày mùng 3 tết Ất Hợi (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam- Tây Bắc vào giờ Đinh Sửu (1h - 3h), Nhâm Ngọ (11h - 13h), Quý Mùi (13h - 15h)
  • Ngày mùng 10 Nhâm Ngọ (Thứ Năm ngày 14/2/2019): xuất hành Chính Tây- Chính Nam vào lúc Bính Ngọ (11h - 13h)
  • Ngày mùng 11 tết Quý Mùi (Thứ Sáu ngày 15/2/2019): xuất hành Tây Bắc - Đông Nam vào lúc Giáp Dần (3h - 5h), Ất Mão (5h - 7h), Canh Thân (15h - 17h), Nhâm Tuất (19h - 21h), Quý Hợi (21h - 23h)

xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-quy-suuXem ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Quý Sửu

Trên đây là tất cả thông tin về xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu. Cùng với đó là ngày giờ tốt xuất hành và mở hàng đầu năm cho tuổi Quý Sửu. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn đón tài lộc và bình an về với gia đình.

Xemvanmenh.net kính chúc gia đình bạn năm mới an khang, thịnh vượng!

Bài viết liên quan

Chuyên mục xem nhiều nhất

Xem tử vi 2020 chi tiết theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2020

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
Khám phá phương pháp chấm điểm sim điện thoại chuẩn xác nhất Khám phá phương pháp chấm điểm sim điện thoại chuẩn xác nhất
Chấm điểm số điện thoại theo phong thủy xác định sự hợp khắc giữa số sim và chủ nhân
Các phương pháp hóa giải biển số xe xấu theo phong thủy từ chuyên gia Các phương pháp hóa giải biển số xe xấu theo phong thủy từ chuyên gia
Cách hóa giải biển số xe xấu theo phong thủy giúp cho bạn đón may mắn, tài lộc
Xem ý nghĩa biển số xe của bạn và phương pháp chính xác nhất Xem ý nghĩa biển số xe của bạn và phương pháp chính xác nhất
Chọn ý nghĩa biển số xe máy, oto có hợp phong thủy với bản mệnh
Cách giải mã biển số xe nắm bắt ý nghĩa Hung - Cát, Khắc - Hợp Cách giải mã biển số xe nắm bắt ý nghĩa Hung - Cát, Khắc - Hợp
Dịch biển số xe máy ô tô 4 số, 5 số giúp bạn nắm bắt ý nghĩa hung cát
Vật phẩm may mắn trên xe ô tô mang lại những điều gì? Vật phẩm may mắn trên xe ô tô mang lại những điều gì?
Tất cả vật phẩm trên oto đều mang lại may mắn, bình an, tài lộc,... cho mọi hành trình
Cách chọn màu xe hợp tuổi, hợp mệnh theo phong thủy Cách chọn màu xe hợp tuổi, hợp mệnh theo phong thủy
Cách chọn màu xe hợp với tuổi giúp bạn chọn được màu hợp với tuổi và bản mệnh của mình
Xem bói tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 nữ mạng sinh năm 2003 Xem bói tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 nữ mạng sinh năm 2003
Xem tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 nữ mạng đoán biết vận hạn về tất cả các phương diện trong cuộc…
Xem bói tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2020 nữ mạng sinh năm 1999 Xem bói tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2020 nữ mạng sinh năm 1999
Qua phần luận tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2020 nữ mạng, bạn sẽ năm bắt thiên cơ, vận thịnh suy, hung…
Xem bói tử vi tuổi Mậu Dần năm 2020 nữ mạng sinh năm 1998 Xem bói tử vi tuổi Mậu Dần năm 2020 nữ mạng sinh năm 1998
Xem tử vi tuổi Mậu Dần năm 2020 nữ mạng để biết vận hung cát, khó khăn, thuận lợi của mình trong…