XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - MỞ HÀNG - XÔNG NHÀ TUỔI QUÝ SỬU NĂM 2019

 

XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - XÔNG NHÀ TUỔI QUÝ SỬU 2019

Tuổi âm lịch: 47 Tuổi (Sinh từ 3-2-1973 đến 22-1-1974)

Ngũ hành bản mệnh: Tang đố Mộc (Cây dâu tằm)

Hạn năm: Nam - Ngũ Mộ, Nữ - Diêm Vương

Sao chiếu mệnh: Nam -  Thổ Tú, Nữ - Vân Hớn

Năm xông nhà 2019: Kỷ Hợi

Ngũ Hành: Bình Địa Mộc

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

 

I - Tại sao phải xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu?

Tuổi Quý Sửu năm 2019 chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành cho thấy

  • Thiên can Quý (Thủy) gặp năm Kỷ (Thổ) là can Tương Xung: Chủ về mọi việc khó khăn đều không nên đầu tư vốn vào làm ăn, đi lại xe cộ nên chú ý
  • Địa chi tuổi Sửu gặp năm HợiBình Hòa chủ về một năm công việc làm ăn đều không có nhiều sự thay đổi, về tiền bạc thì cũng chỉ đủ để tiêu pha
  • Mạng Mộc gặp năm Mộc là Tương trợ: Tốt: Chủ về một năm có ít sự thay đổi về công

việc làm ăn và trong năm nay có quý nhân giúp đỡ trong công việc, kinh doanh

Vì vậy: cần chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu để hóa giải, hạn chế những điều không tốt trên cũng như gia tăng cát khí cho tuổi Quý Sửu trong năm 2019.

Gia chủ tuổi Quý Sửu cũng cần lưu ý: khi chọn tuổi mở hàng cho tuổi Quý Sửu năm 2019, thì cũng chính là các tuổi tốt để xông nhà cho bạn. Thế nên, khi chọn người mở hàng đầu năm cho tuổi Quý Sửu, thì bạn có thể nhờ những người có tuổi mà chúng tôi sẽ liệt kê ở phần tiếp theo của bài viết này.

Xem thêm: xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-quy-suuXem bói năm 2019 của 12 con giáp

II - Các tuổi xông nhà cho tuổi Quý Sửu năm 2019 

1 - Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Giang Hạ Thủy

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Quý Sửu là tuổi Đinh Sửu 1997 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh Tương khắc với Quý của gia chủ: Không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 7/12 Tốt

Chủ nhà tuổi Quý Sửu chọn người xông đất thì có thể chọn tuổi này khi có 7/12 điểm.

2 - Tuổi Ất Dậu 2005 mệnh Tuyền Trung Thủy

Chọn người xông đất cho tuổi Quý Sửu là tuổi Ất Dậu 2005 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Ất tương khắc với Kỷ của năm xông nhà: Không tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu khi đạt 8/12 điểm.

3 - Tuổi Bính Tý 1996 mệnh Giang Hạ Thủy

Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1973 là tuổi Bính Tý 1996 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

4 - Tuổi Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa

Chủ nhà tuổi Quý Sửu chọn người xông đất là tuổi Bính Dần 1986 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm xông nhà Kỷ Hợi: Rất tốt.

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để gia chủ tuổi Quý Sửu chọn người xông đất khi có 9/12 điểm.

5 - Tuổi Giáp Thân 2004 mệnh Tuyền Trung Thủy

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Quý Sửu là tuổi Giáp Thân 2004 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp tương sinh với Kỷ của năm xông nhà: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để xông nhà tuổi Quý Sửu 2019 khi có số điểm là 9/12.

6 - Tuổi Mậu Tý 2008 mệnh Tích Lịch Hỏa

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Quý Sửu là tuổi Mậu Tý 2008 có:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu tương sinh với Quý của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý lục hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

Khi xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu thì đây là một tuổi rất tốt để lựa chọn.

7 - Tuổi Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy

Chủ nhà tuổi Quý Sửu chọn người xông nhà tuổi Giáp Dần 1974 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Quý của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm xông nhà: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Sửu của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm xông nhà Kỷ Hợi: Rất tốt.

→ Tổng điểm : 10/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để Xông nhà tuổi Quý Sửu 2019 Kỷ Hợi khi đạt số điểm 10/12

8 - Tuổi Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa

Gia chủ tuổi Quý Sửu chọn người xông đất tuổi Mậu Tý 1948 sẽ có:

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm xông nhà: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu Tương sinh với Quý của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý Lục hợp với Sửu của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 10/12 Rất tốt

Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu thì đây là tuổi rất tốt khi có số điểm 10/12.

Xem tuổi xông đất năm 2019 cho các tuổi khác tại: xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-quy-suuXem tuổi xông nhà 2019 đón tài lộc đầu năm

III - Những tuổi tuyệt đối không được xông nhà tuổi Quý Sửu 2019

Sau đây là những tuổi không tốt để xông nhà tuổi Quý Sửu 2019 Kỷ Hợi. Bởi đây là những tuổi không hợp với gia chủ, nếu tới xông đất dễ sinh những điều không tốt trong năm 2019.

Năm Sinh

Tuổi

Niên Mệnh

Tổng Điểm

1971

Đinh Tỵ

Sa trung Thổ

4/12

1999

Kỷ Mão

Thành Đầu Thổ

5/12

1993

Quý Dậu

Kiếm Phong Kim

5/12

xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-quy-suuXem vợ chồng tuổi Quý Sửu hợp khắc năm 2019

IV - Hướng và giờ xuất hành đầu năm cho tuổi Quý Sửu 1973 

Sau khi đã xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu, thì các bạn cần chọn hướng xuất hành đầu năm, mở cửa hàng, khai trương. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa.

Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền. Có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi hoặc vào mùng Hai, mùng Ba Tết và công việc này cũng quan trọng không kém việc tìm người xông nhà tuổi Quý Sửu 2019 để đón tài lộc.

Sau đây là hướng và ngày giờ tốt để xuất hành đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho gia chủ tuổi Quý Sửu:

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ Ba ngày 5/2/2019): xuất hành hướng Tây Bắc vào giờ Nhâm Tý (23h- 1h), Giáp Dần( 3h - 5h), Ất Mão(5h - 7h), Mậu Ngọ (11h - 13h), Kỷ Mùi (13h - 15h), Tân Dậu (17h - 19h)
  • Ngày mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 6/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Bính Dần (3h - 5h) Ất Hợi (21h - 23h)
  • Ngày mùng 3 tết (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Đinh Sửu (1h - 3h), Nhâm Ngọ (11h - 13h), Quý Mùi (13h - 15h)

xong-dat-tuoi-at-suuXem ngày tốt xuất hành tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Quý Sửu

V -  Ngày giờ tốt khai trương mở hàng đầu năm 2019 cho tuổi Quý Sửu 1973

Ngoài việc gia chủ tuổi Quý Sửu chọn người xông đất xông đất để đón bình an, tài lộc đầu năm. Thì với những bạn làm ăn kinh doanh còn cần xem ngày mở hàng và chọn tuổi mở hàng đầu năm cho tuổi Quý Sửu 1973. Nhưng do tuổi mở hàng cũng chính là tuổi xông nhà cho tuổi Quý Sửu năm 2019. Thế nên chúng tôi sẽ không trình ở phần này, mà chỉ gửi đến các bạn ngày giờ tốt để mở hàng đầu năm mà thôi.

Sau đây là các ngày tốt giờ tốt để mở hàng đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho tuổi Quý Sửu:

  • Ngày mùng 3 tết Ất Hợi (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam- Tây Bắc vào giờ Đinh Sửu (1h - 3h), Nhâm Ngọ (11h - 13h), Quý Mùi (13h - 15h)
  • Ngày mùng 10 Nhâm Ngọ (Thứ Năm ngày 14/2/2019): xuất hành Chính Tây- Chính Nam vào lúc Bính Ngọ (11h - 13h)
  • Ngày mùng 11 tết Quý Mùi (Thứ Sáu ngày 15/2/2019): xuất hành Tây Bắc - Đông Nam vào lúc Giáp Dần (3h - 5h), Ất Mão (5h - 7h), Canh Thân (15h - 17h), Nhâm Tuất (19h - 21h), Quý Hợi (21h - 23h)

xem-tuoi-xong-nha-xong-dat-tuoi-quy-suuXem ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2019 hợp tuổi Quý Sửu

Trên đây là tất cả thông tin về xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Quý Sửu. Cùng với đó là ngày giờ tốt xuất hành và mở hàng đầu năm cho tuổi Quý Sửu. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn đón tài lộc và bình an về với gia đình.

Xemvanmenh.net kính chúc gia đình bạn năm mới an khang, thịnh vượng!

Xem tử vi 2019 chi tiết theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2019

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
5 tiêu chí xem sim phong thủy hợp tuổi 1990 Canh Ngọ từ chuyên gia 5 tiêu chí xem sim phong thủy hợp tuổi 1990 Canh Ngọ từ chuyên gia
Để biết sinh năm 1990 hợp với số điện thoại nào cần luận giải theo 5 yếu tố: luận ngũ hành, quẻ…
Chọn sim phong thủy hợp tuổi Kỷ Tỵ 1989 chính xác nhất như thế nào? Chọn sim phong thủy hợp tuổi Kỷ Tỵ 1989 chính xác nhất như thế nào?
ể biết người sinh năm 1989 hợp với số điện thoại nào bạn phải luận giải theo 5 tiêu chí về phong…
Phương pháp sở hữu cho mình chiếc sim phong thủy hợp tuổi 1988 Phương pháp sở hữu cho mình chiếc sim phong thủy hợp tuổi 1988
Xem sim hợp tuổi 1988 giúp bạn lựa chọn số điện thoại hợp tuổi Mậu Thìn của mình. Sim phong thủy hợp…
Xem ngay sim phong thủy hợp tuổi 1987 cho Đinh Mão kích công danh sự nghiệp Xem ngay sim phong thủy hợp tuổi 1987 cho Đinh Mão kích công danh sự nghiệp
Sim hợp tuổi Đinh Mão là gì? đây có phải là sim phong thủy hợp tuổi 1987 hay không? Cách chọn số…
Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi Bính Dần 1986 chính xác nhất hiện nay Cách chọn sim phong thủy hợp tuổi Bính Dần 1986 chính xác nhất hiện nay
Để sở hữu một chiếc sim phong thủy hợp tuổi 1986 bạn cần chọn số điện thoại hợp với tuổi Bính Dần…
Như thế nào là sim phong thủy hợp tuổi 1985 và phương pháp lựa chọn Như thế nào là sim phong thủy hợp tuổi 1985 và phương pháp lựa chọn
Như thế nào là sim phong thủy hợp tuổi 1985? Số điện thoại hợp với tuổi Ất Sửu có đặc điểm gì?
Phương pháp chọn sim phong thủy hợp tuổi 1984 từ chuyên gia Phương pháp chọn sim phong thủy hợp tuổi 1984 từ chuyên gia
Tuổi Giáp Tý hợp với số điện thoại? Sim phong thủy hợp tuổi 1984 sẽ bổ trợ, kích phong thủy và cải…
Cách chọn sim hợp tuổi Canh Thân 1980 theo phong thủy từ chuyên gia Cách chọn sim hợp tuổi Canh Thân 1980 theo phong thủy từ chuyên gia
Chọn sim hợp tuổi 1980 Canh Thân giúp bạn hiểu và sở hữu cho mình một số điện thoại hợp tuổi
Hướng dẫn cách tính ngũ hành số điện thoại theo phong thủy Hướng dẫn cách tính ngũ hành số điện thoại theo phong thủy
Cách tính ngũ hành của dãy số sim giúp bạn lựa chọn được số điện thoại hợp mệnh với mình
Cách tính số nút của sim phong thủy không phải ai cũng biết? Cách tính số nút của sim phong thủy không phải ai cũng biết?
Cách tính số nút của sim là sẽ giúp bạn biết được tổng số nút số điện thoại của mình là cao…