XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - MỞ HÀNG - XÔNG NHÀ TUỔI KỶ MÙI NĂM 2019

 

XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - XÔNG NHÀ TUỔI KỶ MÙI 2019

Tuổi âm lịch: 53 Tuổi (Sinh từ  28-1-1979 đến 15-2-1980)

Ngũ hành bản mệnh: Thiên thượng Hỏa (Lửa trên Trời)

Hạn tuổi: Nam - Toán Tận, Nữ - Huỳnh Tuyền

Sao chiếu mện: Nam - Thái Dương , Nữ - Thổ Tú

Năm xông nhà 2019: Kỷ Hợi

Ngũ Hành: Bình Địa Mộc

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

 

I - Tại sao phải xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Kỷ Mùi?

Tuổi Kỷ Mùi năm 2019 chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành cho thấy

  • Về thiên can thì can Kỷ gặp Kỷ là bình hòa chủ về một năm công việc làm ăn không có sự thay đổi mấy tất cả mọi công việc làm ăn đều tự thân vận động
  • Về địa chi thì chi năm là Hợi tam hợp chi tuổi là Mùi biểu hiện một năm trong nhà có tin vui đưa đến tuy nhiên cũng có chuyện đưa tới không được tốt
  • Về ngũ hành thì ngũ hành của năm sinh cho ngũ hành bản mệnh của gia chủ “Mộc sinh Hỏa” cho nên năm nay trong nhà có tin vui đưa tới tiền bạc hết lại có người giúp đỡ, tuy nhiên cận thận có chuyện buồn đưa tới

Vì vậy: cần chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Kỷ Mùi để hóa giải, hạn chế những điều không tốt trên cũng như gia tăng cát khí cho tuổi Kỷ Mùi trong năm 2019.

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi cũng cần lưu ý: khi chọn tuổi mở hàng cho tuổi Kỷ Mùi năm 2019, thì cũng chính là các tuổi tốt để xông nhà cho bạn. Thế nên, khi chọn người mở hàng đầu năm cho tuổi Kỷ Mùi, thì bạn có thể nhờ những người có tuổi mà chúng tôi sẽ liệt kê ở phần tiếp theo của bài viết này.

Xem thêm: xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem tử vi năm 2019 của 12 con giáp

II - Các tuổi xông nhà cho tuổi Kỷ Mùi năm 2019 

1 - Tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh Thiên Thượng Hỏa

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Kỷ Mùi là tuổi Kỷ Mùi 1979 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ: Chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mùi không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mùi tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

→Tổng điểm : 8/12 Rất tốt

Chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông đất thì có thể chọn tuổi này khi có 8/12 điểm.

2 - Tuổi Nhâm Ngọ 2002 mệnh Dương Liễu Mộc

Chọn người xông đất cho tuổi Kỷ Mùi là tuổi Nhâm Ngọ 2002 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ lục hợp với Mùi của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

→Tổng điểm : 8/12 Rất tốt

Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Kỷ Mùi khi đạt 8/12 điểm.

3 - Tuổi Kỷ Mão 1999 mệnh Thành Đầu Thổ

Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1979 là tuổi Kỷ Mão 1999 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thổ tương khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi: Không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Mùi của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

→Tổng điểm : 8/12 Rất tốt

4 - Tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiên Thượng Hỏa

Chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông đất là tuổi Mậu Ngọ 1978 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ: Chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ lục hợp với Mùi của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

→Tổng điểm : 8/12 Rất tốt

Đây là tuổi rất tốt để gia chủ tuổi Kỷ Mùi chọn người xông đất khi có 8/12 điểm.

5 - Tuổi Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi là tuổi Canh Dần 1950 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

→Tổng điểm : 8/12 Rất tốt

Đây là tuổi rất tốt để xông nhà tuổi Kỷ Mùi 2019 khi có số điểm là 8/12.

6 - Tuổi Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Kỷ Mùi là tuổi Đinh Mão 1987 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ: Chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Mùi của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Khi xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Kỷ Mùi thì đây là một tuổi rất tốt để lựa chọn.

7 - Tuổi Giáp Thìn 1964 mệnh Phú Đăng Hỏa

Chủ nhà tuổi Kỷ Mùi chọn người xông nhà tuổi Giáp Thìn 1964 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với Hỏa của gia chủ: Chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp tương sinh với Kỷ của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Mùi của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Đây là tuổi rất tốt để Xông nhà tuổi Kỷ Mùi 2019 Kỷ Hợi khi đạt số điểm 9/12

8 - Tuổi Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc

Gia chủ tuổi Kỷ Mùi chọn người xông đất tuổi Tân Mão 1951 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Hỏa của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Mùi của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi,: Rất tốt.

→Tổng điểm : 9/12 Rất tốt

Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Kỷ Mùi thì đây là tuổi rất tốt khi có số điểm 9/12.

*** Xem tuổi xông đất năm 2019 cho các tuổi khác tại: xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem tuổi xông nhà 2019 đón tài lộc đầu năm

III - Những tuổi tuyệt đối không được xông nhà tuổi Kỷ Mùi 2019

Sau đây là những tuổi không tốt để xông nhà tuổi Kỷ Mùi 2019 Kỷ Hợi. Bởi đây là những tuổi không hợp với gia chủ, nếu tới xông đất dễ sinh những điều không tốt trong năm 2019.

Năm Sinh

Tuổi

Niên Mệnh

Tổng Điểm

1985

Ất Sửu

Hải Trung Kim

4/12

1965

Ất Tỵ

Phú Đăng Hỏa

5/12

1995

Ất Hợi

Sơn Đầu Hỏa

5/12

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem vợ chồng tuổi Kỷ Mùi hợp khắc năm 2019

IV - Hướng và giờ xuất hành đầu năm cho tuổi Kỷ Mùi 1979 

Sau khi đã xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Kỷ Mùi, thì các bạn cần chọn hướng xuất hành đầu năm, mở cửa hàng, khai trương. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa.

Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền. Có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi hoặc vào mùng Hai, mùng Ba Tết và công việc này cũng quan trọng không kém việc tìm người xông nhà tuổi Kỷ Mùi 2019 để đón tài lộc.

Sau đây là hướng và ngày giờ tốt để xuất hành đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho gia chủ tuổi Kỷ Mùi:

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ Ba ngày 5/2/2019): xuất hành hướng Tây Bắc vào giờ Nhâm Tý (23h- 1h), Mậu Ngọ (11h - 13h), Kỷ Mùi (13h - 15h), Tân Dậu (17h - 19h)
  • Ngày mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 6/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Bính Dần (3h - 5h), Mậu Thìn (7h - 9h), Kỷ Tỵ (9h- 11h) Ất Hợi (21h - 23h)
  • Ngày mùng 3 tết (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Nhâm Ngọ (11h - 13h), Quý Mùi (13h - 15h), Bính Tuất (19h - 21h), Đinh Hợi (21 - 23h)

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem ngày tốt xuất hành năm 2019 hợp tuổi Kỷ Mùi

V -  Ngày giờ tốt khai trương mở hàng đầu năm 2019 cho tuổi Kỷ Mùi 1979

Ngoài việc gia chủ tuổi Kỷ Mùi chọn người xông đất xông đất để đón bình an, tài lộc đầu năm. Thì với những bạn làm ăn kinh doanh còn cần xem ngày mở hàng và chọn tuổi mở hàng đầu năm cho tuổi Kỷ Mùi 1979. Nhưng do tuổi mở hàng cũng chính là tuổi xông nhà cho tuổi Kỷ Mùi năm 2019. Thế nên chúng tôi sẽ không trình ở phần này, mà chỉ gửi đến các bạn ngày giờ tốt để mở hàng đầu năm mà thôi.

Sau đây là các ngày tốt giờ tốt để mở hàng đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho tuổi Kỷ Mùi:

  • Ngày mùng 3 tết Ất Hợi (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam- Tây Bắc vào giờ Nhâm Ngọ (11h - 13h), Quý Mùi (13h - 15h), Bính Tuất (19h - 21h), Đinh Hợi (21 - 23h)
  • Ngày mùng 10 Nhâm Ngọ (Thứ Năm ngày 14/2/2019): xuất hành Chính Tây- Chính Nam vào giờ Canh Tý (23h - 1h), Mậu Thân (15h - 17h), Kỷ Dậu (17h - 19h)
  • Ngày mùng 11 tết Quý Mùi (Thứ Sáu ngày 15/2/2019): xuất hành Tây Bắc - Đông Nam vào giờ   Đinh Tỵ (9h - 11h), Canh Thân (15h - 17h)

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem ngày tốt khai trương năm 2019 hợp tuổi Kỷ Mùi

Trên đây là tất cả thông tin về xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Kỷ Mùi. Cùng với đó là ngày giờ tốt xuất hành và mở hàng đầu năm cho tuổi Kỷ Mùi. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn đón tài lộc và bình an về với gia đình.

Xemvanmenh.net kính chúc gia đình bạn năm mới an khang, thịnh vượng!

Xem tử vi 2019 chi tiết theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2018

Năm sinh

Giới tính

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
Luận ý nghĩa của các lá bài tây trong quẻ bói thời vận theo ngày Luận ý nghĩa của các lá bài tây trong quẻ bói thời vận theo ngày
Ý nghĩa bài tây 32 lá với đầy đủ tính chất của từng lá bài, cùng với đó là ý nghĩa của…
Ý nghĩa các lá bài Tarot tiếng việt đầy đủ và chi tiết nhất Ý nghĩa các lá bài Tarot tiếng việt đầy đủ và chi tiết nhất
Ý nghĩa của các lá bài tarot đã được chúng tôi luận giải rõ ràng, dể hiểu, giúp cho mọi người đều…
Học cách bói bài tarot chi tiết và chuẩn xác nhất Học cách bói bài tarot chi tiết và chuẩn xác nhất
Cách bói bài Tarot sẽ cho bạn biết về cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp của mình trong suốt đời hoặc theo…
NỐT RUỒI Ở LÒNG BÀN CHÂN VƯỢNG KHÍ DỒI DÀO TIỀN VÀO NHƯ NƯỚC NỐT RUỒI Ở LÒNG BÀN CHÂN VƯỢNG KHÍ DỒI DÀO TIỀN VÀO NHƯ NƯỚC
Những người sở hữu đôi bàn chân nhỏ đầy đặn sắc hồng hào và có nốt ruồi ở lòng bàn chân là…
XEM NỐT RUỒI Ở LÒNG BÀN TAY ĐOÁN NGAY VẬN MỆNH XEM NỐT RUỒI Ở LÒNG BÀN TAY ĐOÁN NGAY VẬN MỆNH
Người ta thường nói rằng vận mệnh nằm chính trong đôi tay mình do chính mình nắm giữ. Đúng là như vậy,…
Nốt ruồi ở ngón tay tiết lộ điều gì về cuộc sống của bạn Nốt ruồi ở ngón tay tiết lộ điều gì về cuộc sống của bạn
Cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể thì nốt ruồi trên ngón tay cũng cho ta biết phần nào…
Khám phá bí ẩn nốt ở môi và những điều bạn chưa biết Khám phá bí ẩn nốt ở môi và những điều bạn chưa biết
Trong nhân tướng học những người có nốt ruồi trên môi thường là những điềm báo tốt, tuy nhiên vẫn có một…
Giải mã hiện tượng Hắt xì hơi (Nhảy mũi) báo điềm tốt xấu, cát hung Giải mã hiện tượng Hắt xì hơi (Nhảy mũi) báo điềm tốt xấu, cát hung
nếu bạn bị hắt xì hơi nhiều lần, liên tục, nhưng không phải là dấu hiệu của bệnh cảm cúm thì có…
Nháy mắt trái hay mắt trái giật là điềm báo hên hay xui như thế nào? Nháy mắt trái hay mắt trái giật là điềm báo hên hay xui như thế nào?
Hiện tượng nháy mắt trái vẫn thường xảy ra ở mắt của chúng ta. Thế nhưng, đôi khi mắt bị giật liên…