XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - MỞ HÀNG - XÔNG NHÀ TUỔI GIÁP DẦN NĂM 2019

 

 

XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - XÔNG NHÀ TUỔI GIÁP DẦN 2019

Tuổi âm lịch: 46 Tuổi ( 23-01-1974 đến 10-02-1975)

Ngũ hành bản mệnh: Đại khê Thủy (Nước suối lớn)

Hạn tuổi: Nam - Thiên Tinh, Nữ - Tam Kheo

Sao chiếu mệnh: Nam - La Hầu, Nữ - Kế Đô

Năm xông nhà 2019 Kỷ Hợi

Ngũ Hành: Bình Địa Mộc

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

I - Tại sao phải xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Dần?

Tuổi Giáp Dần năm 2019 chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành cho thấy

  • Thiên can Giáp (Mộc) gặp năm Kỷ (Thổ) là can Tương Sinh: Chủ về làm ăn sinh tài sinh lộc, công việc hanh thông, có quý nhân giúp đỡ về làm ăn và buôn bán.
  • Địa chi tuổi Dần gặp năm Hợi Nhị Hợp chủ về công việc hanh thông và có sự thay đổi nơi ăn chốn ở hay công việc, đi lại nhiều.
  • Mạng Thủy gặp năm Mộc là Sinh xuất: Xấu: Chủ về hao tài, tốn của sức khỏe kém

Vì vậy: cần chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Dần để hóa giải, hạn chế những điều không tốt trên cũng như gia tăng cát khí cho tuổi Giáp Dần trong năm 2019.

Gia chủ tuổi Giáp Dần cũng cần lưu ý: khi chọn tuổi mở hàng cho tuổi Giáp Dần năm 2019, thì cũng chính là các tuổi tốt để xông nhà cho bạn. Thế nên, khi chọn người mở hàng đầu năm cho tuổi Giáp Dần, thì bạn có thể nhờ những người có tuổi mà chúng tôi sẽ liệt kê ở phần tiếp theo của bài viết này.

Xem thêm: xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem tử vi năm 2019 của 12 con giáp

II - Các tuổi xông nhà cho tuổi Giáp Dần năm 2019 

1 - Tuổi Nhâm Dần 1962 mệnh Kim Bạch Kim

Chủ nhà tuổi Giáp Dần chọn người xông nhà là tuổi Nhâm Dần 1962 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi: Không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Dần của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

→ Tổng điểm : 7/12 Tốt

2 - Tuổi Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Giáp Dần là tuổi Canh Dần 1950 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Canh Tương khắc với Giáp của gia chủ: Không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Dần của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

→ Tổng điểm : 7/12 Tốt

Chủ nhà tuổi Giáp Dần chọn người xông đất thì có thể chọn tuổi này khi có 7/12 điểm.

3 - Tuổi Nhâm Ngọ 2002 mệnh Dương Liễu Mộc

Chọn người xông đất cho tuổi Giáp Dần là tuổi Nhâm Ngọ 2002 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Dần của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Hợi của năm: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Dần khi đạt 8/12 điểm.

TRA CỨU TỬ VI 2020
Bạn vui lòng nhập chính xác thông tin của mình!

4 - Tuổi Nhâm Tuất 1982 mệnh Đại Hải Thủy

Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1974 là tuổi Nhâm Tuất 1982 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ: Chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Nhâm không sinh, không khắc với Kỷ của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Dần của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Hợi của năm: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

5 - Tuổi Bính Ngọ 1966 mệnh Thiên Hà Thủy

Chủ nhà tuổi Giáp Dần chọn người xông đất là tuổi Bính Ngọ 1966 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ: Chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Kỷ của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Dần của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Hợi của năm: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để gia chủ tuổi Giáp Dần chọn người xông đất khi có 8/12 điểm.

6 - Tuổi Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Giáp Dần là tuổi Tân Mão 1951 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Dần của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để xông nhà tuổi Giáp Dần 2019 khi có số điểm là 8/12.

7 - Tuổi Giáp Ngọ 1954 mệnh Sa Trung Kim

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Kim tương khắc với Mộc của năm Kỷ Hợi: Không tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ Tam hợp với Dần của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 8/12 Tốt

8 - Tuổi Kỷ Hợi 1959 mệnh Bình Địa Mộc

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Giáp Dần là tuổi Kỷ Hợi 1959 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ: Rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ Tương sinh với Giáp của gia chủ: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm: Chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi Lục hợp với Dần của gia chủ: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Hợi không sinh, không khắc với Hợi của năm xông nhà: Chấp nhận được.

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Khi xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Dần thì đây là một tuổi rất tốt để lựa chọn.

9 - Tuổi Giáp Dần 1974 mệnh Đại Khê Thủy

Chủ nhà tuổi Giáp Dần chọn người xông nhà tuổi Giáp Dần 1974 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với Thủy của gia chủ: Chấp nhận được.

- Ngũ hành của người xông nhà là Thủy Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Giáp của gia chủ: Chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Dần của gia chủ: Chấp nhận được.

- Địa chi người xông nhà là Dần lục hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi: Rất tốt.

→ Tổng điểm : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để Xông nhà tuổi Giáp Dần 2019 Kỷ Hợi khi đạt số điểm 9/12.

*** Xem tuổi xông đất năm 2019 cho các tuổi khác tại: xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem tuổi xông nhà 2019 đón tài lộc đầu năm

III - Những tuổi tuyệt đối không được xông nhà tuổi Giáp Dần 2019

Sau đây là những tuổi không tốt để xông nhà tuổi Giáp Dần 2019 Kỷ Hợi. Bởi đây là những tuổi không hợp với gia chủ, nếu tới xông đất dễ sinh những điều không tốt trong năm 2019.

Năm Sinh

Tuổi

Niên Mệnh

Tổng Điểm

1968

Mậu Thân

Đại Trạch Thổ

4/12

1998

Mậu Dần

Thành Đầu Thổ

4/12

1978

Mậu Ngọ

Thiên Thượng Hỏa

5/12

 

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem vợ chồng tuổi Giáp Dần hợp khắc năm 2019

IV - Hướng và giờ xuất hành đầu năm cho tuổi Giáp Dần 1974

Sau khi đã xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Dần, thì các bạn cần chọn hướng xuất hành đầu năm, mở cửa hàng, khai trương. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa.

Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền. Có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi hoặc vào mùng Hai, mùng Ba Tết và công việc này cũng quan trọng không kém việc tìm người xông nhà tuổi Giáp Dần 2019 để đón tài lộc.

Sau đây là hướng và ngày giờ tốt để xuất hành đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho gia chủ tuổi Giáp Dần:

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ Ba ngày 5/2/2019): xuất hành hướng Tây Bắc vào lúc (23h- 1h), (3h - 5h), 5h - 7h) sáng
  • Ngày mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 6/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam xuất hành vào lúc  (7h - 9h), (9h- 11h),sáng (15h - 17h), (17h - 19h) chiều
  • Ngày mùng 3 tết (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam (7h -9h), sáng (11h - 13h), (13h - 15h) chiều.

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem ngày tốt xuất hành đầu năm 2019 hợp tuổi Giáp Dần

V -  Ngày giờ tốt khai trương mở hàng đầu năm 2019 cho tuổi Giáp Dần 1974

Ngoài việc gia chủ tuổi Giáp Dần chọn người xông đất xông đất để đón bình an, tài lộc đầu năm. Thì với những bạn làm ăn kinh doanh còn cần xem ngày mở hàng và chọn tuổi mở hàng đầu năm cho tuổi Giáp Dần 1974. Nhưng do tuổi mở hàng cũng chính là tuổi xông nhà cho tuổi Giáp Dần năm 2019. Thế nên chúng tôi sẽ không trình ở phần này, mà chỉ gửi đến các bạn ngày giờ tốt để mở hàng đầu năm mà thôi.

Sau đây là các ngày tốt giờ tốt để mở hàng đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho tuổi Giáp Dần:

  • Ngày mùng 8 Canh Thìn (Thứ Ba ngày 12/2/2019): xuất hành Tây Nam- Tây Bắc vào lúc  (7h - 9h) sáng và (15h - 17h), (17h - 19h) chiều
  • Ngày mùng 10 Nhâm Ngọ (Thứ Năm ngày 14/2/2019): xuất hành Chính Tây- Chính Nam vào lúc (5h - 7h) sáng và (11h - 13h) trưa
  • Ngày mùng 11 tết Quý Mùi (Thứ Sáu ngày 15/2/2019): xuất hành Tây Bắc - Đông Nam vào lúc (5h - 7h), (9h - 11h) sáng, hay (15h - 17h) chiều, (19h - 21h) tối

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem ngày tốt khai trương đầu năm 2019 hợp tuổi Giáp Dần

Trên đây là tất cả thông tin về xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Giáp Dần. Cùng với đó là ngày giờ tốt xuất hành và mở hàng đầu năm cho tuổi Giáp Dần. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn đón tài lộc và bình an về với gia đình.

Xemvanmenh.net kính chúc gia đình bạn năm mới an khang, thịnh vượng!

Bài viết liên quan

Chuyên mục xem nhiều nhất

Xem tử vi 2020 chi tiết theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2020

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
Khám phá phương pháp chấm điểm sim điện thoại chuẩn xác nhất Khám phá phương pháp chấm điểm sim điện thoại chuẩn xác nhất
Chấm điểm số điện thoại theo phong thủy xác định sự hợp khắc giữa số sim và chủ nhân
Các phương pháp hóa giải biển số xe xấu theo phong thủy từ chuyên gia Các phương pháp hóa giải biển số xe xấu theo phong thủy từ chuyên gia
Cách hóa giải biển số xe xấu theo phong thủy giúp cho bạn đón may mắn, tài lộc
Xem ý nghĩa biển số xe của bạn và phương pháp chính xác nhất Xem ý nghĩa biển số xe của bạn và phương pháp chính xác nhất
Chọn ý nghĩa biển số xe máy, oto có hợp phong thủy với bản mệnh
Cách giải mã biển số xe nắm bắt ý nghĩa Hung - Cát, Khắc - Hợp Cách giải mã biển số xe nắm bắt ý nghĩa Hung - Cát, Khắc - Hợp
Dịch biển số xe máy ô tô 4 số, 5 số giúp bạn nắm bắt ý nghĩa hung cát
Vật phẩm may mắn trên xe ô tô mang lại những điều gì? Vật phẩm may mắn trên xe ô tô mang lại những điều gì?
Tất cả vật phẩm trên oto đều mang lại may mắn, bình an, tài lộc,... cho mọi hành trình
Cách chọn màu xe hợp tuổi, hợp mệnh theo phong thủy Cách chọn màu xe hợp tuổi, hợp mệnh theo phong thủy
Cách chọn màu xe hợp với tuổi giúp bạn chọn được màu hợp với tuổi và bản mệnh của mình
Xem bói tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 nữ mạng sinh năm 2003 Xem bói tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 nữ mạng sinh năm 2003
Xem tử vi tuổi Quý Mùi năm 2020 nữ mạng đoán biết vận hạn về tất cả các phương diện trong cuộc…
Xem bói tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2020 nữ mạng sinh năm 1999 Xem bói tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2020 nữ mạng sinh năm 1999
Qua phần luận tử vi tuổi Kỷ Mão năm 2020 nữ mạng, bạn sẽ năm bắt thiên cơ, vận thịnh suy, hung…
Xem bói tử vi tuổi Mậu Dần năm 2020 nữ mạng sinh năm 1998 Xem bói tử vi tuổi Mậu Dần năm 2020 nữ mạng sinh năm 1998
Xem tử vi tuổi Mậu Dần năm 2020 nữ mạng để biết vận hung cát, khó khăn, thuận lợi của mình trong…