XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - MỞ HÀNG - XÔNG NHÀ TUỔI ĐINH TỴ NĂM 2019

 

XEM TUỔI KHAI TRƯƠNG - XÔNG NHÀ TUỔI ĐINH TỴ 2019

Tuổi âm lịch: 43 Tuổi (Sinh từ 18-2-1977 đến 6-2-1978)

Ngũ hành bản mệnh: Sa trung Thổ (Đất pha cát)

Hạn tuổi: Nam - Địa Võng , Nữ - Địa Võng

Sao chiếu mệnh: Nam - Kế Đô , Nữ - Thái Dương

Năm xông nhà 2019: Kỷ Hợi

Ngũ Hành: Bình Địa Mộc

Cung Mệnh: Nam: Đoài - Nữ: Cấn

 

I - Tại sao phải xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Đinh Tỵ?

Tuổi Đinh Tỵ năm 2019 chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành cho thấy

  • Về thiên can thì chủ sự bình hòa cho nên đây là một năm không có nhiều sự may mắn và không được hưởng thiên thời
  • Về địa chi thì chi năm, chi tuổi xung nhau biểu hiện trong nhà thiếu hòa khí và có chuyện buồn đưa tới trong năm nay
  • Về ngũ hành thì ngũ hành của năm khắc ngũ hành của tuổi “Mộc Khắc Thổ” cho nên tình cảm gia đạo không được tốt, tiền bạc có sự hao tán tiêu pha nhiều

Vì vậy: cần chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Đinh Tỵ để hóa giải, hạn chế những điều không tốt trên cũng như gia tăng cát khí cho tuổi Đinh Tỵ trong năm 2019.

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ cũng cần lưu ý: khi chọn tuổi mở hàng cho tuổi Đinh Tỵ năm 2019, thì cũng chính là các tuổi tốt để xông nhà cho bạn. Thế nên, khi chọn người mở hàng đầu năm cho tuổi Đinh Tỵ, thì bạn có thể nhờ những người có tuổi mà chúng tôi sẽ liệt kê ở phần tiếp theo của bài viết này.

Xem thêm: xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem tử vi năm 2019 của 12 con giáp

II - Các tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Tỵ năm 2019

1 - Tuổi Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa

Xem tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Tỵ là tuổi Mậu Tý 1948 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Tổng điểm : 8/12 Tốt

Chủ nhà tuổi Đinh Tỵ chọn người xông đất thì có thể chọn tuổi này khi có 8/12 điểm.

2 - Tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiên Thượng Hỏa

Chọn người xông đất cho tuổi Đinh Tỵ là tuổi Mậu Ngọ 1978 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Kỷ của năm xông nhà Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Tổng điểm : 8/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để chọn tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Đinh Tỵ khi đạt 8/12 điểm.

3 - Tuổi Giáp Thìn 1964 mệnh Phú Đăng Hỏa

Tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1977 là tuổi Giáp Thìn 1964 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Thìn không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Tổng điểm : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để gia chủ tuổi Đinh Tỵ chọn người xông đất khi có 9/12 điểm.

4 - Tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh Thiên Thượng Hỏa

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ là tuổi Kỷ Mùi 1979 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mùi không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mùi tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

Tổng điểm : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để xông nhà tuổi Đinh Tỵ 2019 khi có số điểm là 9/12.

5 - Tuổi Giáp Tuất 1994 mệnh Sơn Đầu Hỏa

Chọn tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Tỵ là tuổi Giáp Tuất 1994 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Giáp Tương sinh với Kỷ của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Tuất không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Tổng điểm : 9/12 Tốt

Khi xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Đinh Tỵ thì đây là một tuổi rất tốt để lựa chọn.

6 - Tuổi Đinh Mão 1987 mệnh Lộ Trung Hỏa

Chủ nhà tuổi Đinh Tỵ chọn người xông nhà tuổi Đinh Mão 1987 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà Lộ Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão không sinh, không khắc với Tỵ của gia chủ, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Mão tam hợp với Hợi của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

Tổng điểm : 9/12 Tốt

Đây là tuổi rất tốt để Xông nhà tuổi Đinh Tỵ 2019 Kỷ Hợi khi đạt số điểm 9/12

7 - Tuổi Đinh Dậu 1957 mệnh Sơn Hạ Hỏa

Gia chủ tuổi Đinh Tỵ chọn người xông đất tuổi Đinh Dậu 1957 sẽ có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu Tam hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Dậu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Tổng điểm : 9/12 Tốt

Xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Đinh Tỵ thì đây là tuổi rất tốt khi có số điểm 9/12.

8 - Tuổi Kỷ Sửu 1949 mệnh Tích Lịch Hỏa

Chủ nhà tuổi Đinh Tỵ chọn người xông nhà là tuổi Kỷ Sửu 1949 có:

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.

- Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Kỷ Hợi, rất tốt.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Đinh của gia chủ, chấp nhận được.

- Thiên can của người xông nhà là Kỷ không sinh, không khắc với Kỷ của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu Tam hợp với Tỵ của gia chủ, rất tốt.

- Địa chi của người xông nhà là Sửu không sinh, không khắc với Hợi của năm Kỷ Hợi, chấp nhận được.

Tổng điểm : 9/12 Tốt

*** Xem tuổi xông đất năm 2019 cho các tuổi khác tại: xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem tuổi xông nhà 2019 đón tài lộc đầu năm

III - Những tuổi tuyệt đối không được xông nhà tuổi Đinh Tỵ 2019

Sau đây là những tuổi không tốt để xông nhà tuổi Đinh Tỵ 2019 Kỷ Hợi. Bởi đây là những tuổi không hợp với gia chủ, nếu tới xông đất dễ sinh những điều không tốt trong năm 2019.

Năm Sinh

Tuổi

Niên Mệnh

Tổng Điểm

1983

Quý Hợi

Đại Hải Thủy

4/12

1951

Tân Mão

Tùng Bách Mộc

5/12

1991

Tân Mùi

Lộ Bàng Thổ

5/12

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem vợ chồng tuổi Đinh Tỵ hợp khắc năm 2019

IV - Hướng và giờ xuất hành đầu năm cho tuổi Đinh Tỵ 1977 

Sau khi đã xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Đinh Tỵ, thì các bạn cần chọn hướng xuất hành đầu năm, mở cửa hàng, khai trương. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa.

Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền. Có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi hoặc vào mùng Hai, mùng Ba Tết và công việc này cũng quan trọng không kém việc tìm người xông nhà tuổi Đinh Tỵ 2019 để đón tài lộc.

Sau đây là hướng và ngày giờ tốt để xuất hành đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho gia chủ tuổi Đinh Tỵ:

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ Ba ngày 5/2/2019): xuất hành hướng Tây Bắc vào giờ Mậu Ngọ (11h - 13h), Kỷ Mùi (13h - 15h)
  • Ngày mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 6/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Bính Dần (3h - 5h), Ất Hợi (21h - 23h)
  • Ngày mùng 3 tết (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam vào giờ Bính Tuất (19h - 21h), Đinh Hợi (21 - 23h)

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem ngày tốt xuất hành đầu năm 2019 hợp tuổi Đinh Tỵ

V -  Ngày giờ tốt khai trương mở hàng đầu năm 2019 cho tuổi Đinh Tỵ 1977

Ngoài việc gia chủ tuổi Đinh Tỵ chọn người xông đất xông đất để đón bình an, tài lộc đầu năm. Thì với những bạn làm ăn kinh doanh còn cần xem ngày mở hàng và chọn tuổi mở hàng đầu năm cho tuổi Đinh Tỵ 1977. Nhưng do tuổi mở hàng cũng chính là tuổi xông nhà cho tuổi Đinh Tỵ năm 2019. Thế nên chúng tôi sẽ không trình ở phần này, mà chỉ gửi đến các bạn ngày giờ tốt để mở hàng đầu năm mà thôi.

Sau đây là các ngày tốt giờ tốt để mở hàng đầu năm 2019 Kỷ Hợi cho tuổi Đinh Tỵ:

  • Ngày mùng 3 tết Ất Hợi (Thứ Năm ngày 7/2/2019): xuất hành hướng Đông Nam- Tây Bắc vào giờ (19h - 21h), (21 - 23h)
  • Ngày mùng 11 tết Quý Mùi (Thứ Sáu ngày 15/2/2019): xuất hành Tây Bắc - Đông Nam vào lúc (9h - 11h) sáng

xem-tuoi-xong-nha-xong-datXem ngày tốt khai trương đầu năm 2019 hợp tuổi Đinh Tỵ

Trên đây là tất cả thông tin về xem tuổi xông nhà năm 2019 cho tuổi Đinh Tỵ. Cùng với đó là ngày giờ tốt xuất hành và mở hàng đầu năm cho tuổi Đinh Tỵ. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp bạn đón tài lộc và bình an về với gia đình.

Xemvanmenh.net kính chúc gia đình bạn năm mới an khang, thịnh vượng!

Xem tử vi 2019 chi tiết theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2018

Năm sinh

Giới tính

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
Luận ý nghĩa của các lá bài tây trong quẻ bói thời vận theo ngày Luận ý nghĩa của các lá bài tây trong quẻ bói thời vận theo ngày
Ý nghĩa bài tây 32 lá với đầy đủ tính chất của từng lá bài, cùng với đó là ý nghĩa của…
Ý nghĩa các lá bài Tarot tiếng việt đầy đủ và chi tiết nhất Ý nghĩa các lá bài Tarot tiếng việt đầy đủ và chi tiết nhất
Ý nghĩa của các lá bài tarot đã được chúng tôi luận giải rõ ràng, dể hiểu, giúp cho mọi người đều…
Học cách bói bài tarot chi tiết và chuẩn xác nhất Học cách bói bài tarot chi tiết và chuẩn xác nhất
Cách bói bài Tarot sẽ cho bạn biết về cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp của mình trong suốt đời hoặc theo…
NỐT RUỒI Ở LÒNG BÀN CHÂN VƯỢNG KHÍ DỒI DÀO TIỀN VÀO NHƯ NƯỚC NỐT RUỒI Ở LÒNG BÀN CHÂN VƯỢNG KHÍ DỒI DÀO TIỀN VÀO NHƯ NƯỚC
Những người sở hữu đôi bàn chân nhỏ đầy đặn sắc hồng hào và có nốt ruồi ở lòng bàn chân là…
XEM NỐT RUỒI Ở LÒNG BÀN TAY ĐOÁN NGAY VẬN MỆNH XEM NỐT RUỒI Ở LÒNG BÀN TAY ĐOÁN NGAY VẬN MỆNH
Người ta thường nói rằng vận mệnh nằm chính trong đôi tay mình do chính mình nắm giữ. Đúng là như vậy,…
Nốt ruồi ở ngón tay tiết lộ điều gì về cuộc sống của bạn Nốt ruồi ở ngón tay tiết lộ điều gì về cuộc sống của bạn
Cũng giống như các bộ phận khác trên cơ thể thì nốt ruồi trên ngón tay cũng cho ta biết phần nào…
Khám phá bí ẩn nốt ở môi và những điều bạn chưa biết Khám phá bí ẩn nốt ở môi và những điều bạn chưa biết
Trong nhân tướng học những người có nốt ruồi trên môi thường là những điềm báo tốt, tuy nhiên vẫn có một…
Giải mã hiện tượng Hắt xì hơi (Nhảy mũi) báo điềm tốt xấu, cát hung Giải mã hiện tượng Hắt xì hơi (Nhảy mũi) báo điềm tốt xấu, cát hung
nếu bạn bị hắt xì hơi nhiều lần, liên tục, nhưng không phải là dấu hiệu của bệnh cảm cúm thì có…
Nháy mắt trái hay mắt trái giật là điềm báo hên hay xui như thế nào? Nháy mắt trái hay mắt trái giật là điềm báo hên hay xui như thế nào?
Hiện tượng nháy mắt trái vẫn thường xảy ra ở mắt của chúng ta. Thế nhưng, đôi khi mắt bị giật liên…