Đường Trí Tuệ

Đường Trí Đạo – Đường Trí Tuệ (Head Line)

 

Những đặc điểm cơ bản của đường Trí Tuệ:

-   Đường trí đạo có hình như sợ dây chão: người bạn gái hay thoái chí, hay bị quyến rũ bởi lời hay ý đẹp nhưng không thật của kẻ khác.

-   Đường trí đạo uốn éo cong quẹo: hay lưỡng lự, phân vân.-

Đường trí đạo quá dài: nhiều tưởng tượng, mộng ước.

-   Đường trí đạo chẻ đôi: hay lý luận, hay tự kiêu.

-   Đường trí đạo quá ngắn: không biết lo xa, thiển can, không sáng trí.

-   Đường trí đạo có phần cong lên ở gò Thái dương: yêu thích và có năng khiếu nghệ thuật.

-   Đường trí đạo xuất phát từ trên cao ở gò Mộc tinh: tự kiêu.

-   Trí đạo tách rời đường sinh đạo: hay tự ý mình, tự tin, tự quyết.

-   Trí đạo đậm, sâu và nét dày: người có trí nhớ tốt và rất khôn ngoan.

-   Đường trí đạo bị nhiều đường nhỏ cắt ngang dọc và có ngôi sao: thần kinh xáo trộn.

-   Trí đạo dính với Tâm đạo ở ngón áp út: chết bất ngờ.

-   Cuối trí đạo có ngôi sao: thần kinh bị tổn thương, dễ bị bệnh tâm thần, hay nhức đầu.

-   Trên trí đạo có cù lao: bệnh thuộc về tai mũi họng và thần kinh hệ.

-   Trên trí đạo có hình vuông: Lưu ý về mắt, dễ bị bệnh mắt.

-   Trí đạo có cù lao: Thần kinh suy yếu, hay nhức đầu suy tư nghĩ ngợi, lo lắng, phân vân. Đã có lần trong đời gặp chuyện không may đến phải đau khổ lo rầu ảnh hưởng đến thần kinh.

 

TRA CỨU TỬ VI 2023

Bạn vui lòng nhập chính xác thông tin của mình!

Quý bạn vui lòng chọn đường chỉ tay muốn xem:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection
Endpoint protection, commonly known as EPP, goes beyond traditional antivirus solutions by providing enhanced security features and functionalities.
Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle
Welcome to the world of luxury living, where elegance and sophistication reign supreme. A luxury lige lifestyle is all about indulging in…
Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life
From high-end fashion and exquisite travel destinations to fine dining and upscale living spaces, we will unlock the secrets to living a…
Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed
These exclusive addiction treatment facilities provide a premier experience for individuals seeking high-end drug and alcohol treatment programs.
Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates
Welcome to the world of luxury companionship, where refined gentlemen can experience the warmth and meaningful connections they truly deserve.
Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive
Our luxury companion agency specializes in providing discrete and exclusive companionship, with a focus on warm, authentic connections that go beyond the…
Elevate Your Style with Bally Luxury Brand Elevate Your Style with Bally Luxury Brand
Experience the epitome of sophistication and style with Bally, the premium luxury brand that has been synonymous with elegance for decades.
Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials
Welcome to Elevate 114 Apartments, where luxury living meets sophistication. Experience the epitome of opulent lifestyle in our high-end residential community located…
Earn Your Bachelor of Psychology Online Today Earn Your Bachelor of Psychology Online Today
Online psychology degree programs offer flexibility and convenience, allowing you to study at your own pace. Accredited online psychology programs ensure that…
Discover Luxury Rehabs in Malibu Today Discover Luxury Rehabs in Malibu Today
Located in the beautiful coastal setting of Malibu, these luxury rehabs provide a peaceful sanctuary where individuals can heal and rejuvenate. The…