Thứ 4, 6/10/2021 - 9:31

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Sơn Thiên Đại Súc

 

Quẻ Sơn Thiên Đại Súc tên tiếng trung là 山 天 大 畜 mang ý nghĩa tích chữ. Đây là tên của quẻ số 26 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch. Ở bài viết này chúng tôi sẽ phân tích chi tiết ý nghĩa quẻ số 26 này để giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Sơn Thiên Đại Súc mang lại. Từ đó ứng dụng vào thực tế một cách hợp lý. Cùng tìm hiểu ngay thôi nào.

Quẻ Sơn Thiên Đại Súc là gì?

Quẻ Sơn Thiên Đại Súc được xây dựng nhờ sự nghiên cứu của những Tổ Sư trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch. Và để có kết quả như ngày nay, thì quẻ số 26 đã trải qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường kéo dài hàng ngàn năm.

Quẻ Sơn Thiên Đại Súc vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 26 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 26 Sơn Thiên Đại Súc cũng như 64 quẻ kinh dịch.

Giải quẻ số 26 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 26 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Sơn Thiên Đại Súc, thì các chuyên gia phải xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được kết hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Sơn Thiên Đại Súc, giúp quý bạn khám phá tất cả mọi điều về quẻ 26 một cách chính xác nhất.

Sau đây là phần luận giải chi tiết ý nghĩa quẻ Sơn Thiên Đại Súc ứng với quý bạn:

 

SƠN THIÊN ĐẠI SÚC. Tích trữ

山 天 大 畜

Thuộc loại: Quẻ Cát

 

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Sơn Thiên Đại Súc

Thoán từ

大 畜 . 利 貞 . 不 家 食 . 吉 . 利 涉 大 川 .

Đại súc. Lợi trinh. Bất gia thực. Cát. Lợi thiệp đại xuyên.

Dịch. Thoán Từ.

Đại Súc: Hàm súc rồi rào,

Lại còn chính đáng, thanh cao mới là.

Nếu đem thân giúp quốc gia,

Dẫu qua sông lớn, vẫn là điều hay.

Thoán Từ đại khái nói: Người quân tử muốn ra giúp đời, phải hàm tàng, uẩn súc đạo đức, học thức, tài trí, cho nhiều, cho hay mới là Đại Súc. Nói là uẩn súc, nhưng phải uẩn súc chính lý, chính đạo mới hay (Lợi trinh), chứ không phải uẩn súc dị đoan, tà thuyết.

Nhưng người đã súc tích, hàm tàng kinh luân, sử sách, có tài, có đức cao siêu, thời nên được dùng vào đại công, đại sự, giúp ích cho nước, cho dân, hưởng lộc thiên hạ mới hay. Vì thế mới nói: Bất gia thực cát. Những người đó sẽ là những người cứu nguy, cứu nạn cho thiên hạ mỗi khi cần đến (Lợi thiệp đại xuyên).

Thoán Truyện.  

彖曰: 大 畜 . 剛 健 . 篤 實 輝 光 .日 新 其 德. 剛上 而 尚 賢 . 能 止 健 . 大 正 也. 不家 食 吉 . 養 賢 也. 利 涉 大 川 . 應 乎 天 也.

Thoán viết:

Đại Súc. Cương kiện. Đốc thực huy quang. Nhật tân kỳ đức. Cương thượng nhi thượng hiền. Năng chỉ kiện. Đại chính dã. Bất gia thực cát. Dưỡng hiền dã. Lợi thiệp đại xuyên. Ứng hồ Thiên dã.

Dịch. Thoán Truyện.

Thoán rằng: Dũng mãnh, cương kiên,

Trong thời hàm súc, ngoài thêm huy hoàng.

Đức hành, ngày một sửa sang,

Hiền lương một dạ nể nang, tôn vì.

Dừng nơi hoàn thiện, siêu vi,

Sắt son ngay chính, muôn bề thanh cao.

Tài đem giúp nước, mới hào,

Ơn vua, lộc nước, rồi rào lo chi.

Thành công, cứu nạn, phò nguy,

Như băng sông lớn, đúng y Mệnh Trời.

Thoán Truyện bình thêm rằng: những người hàm súc tài đức tới mức cao độ, như vậy ắt có một tâm thần cương kiên, thiết thạch, ắt có thực tài, thực đức, dến nỗi quang huy phát lộ cả ra ngoài (Cương kiện. Đốc thực huy quang), mỗi ngày lại thấy hiển lộ thêm đường nhân, nẻo đức (Nhật tân kỳ đức). Thoán còn dạy, phải tôn hiền, thượng hiền, cấp dưỡng cho những bậc hiền tài, vì họ là những bậc chính nhân, quân tử, đại minh, đại chính, hành động ứng hợp với Trời, sẽ ngăn chặn được những kẻ cường mãnh, sẽ giải nguy, cứu khốn được cho đất nước sau này (Cương thượng nhi thượng hiền. Năng chỉ kiện. Đại chính dã. Lợi thiệp đại xuyên. Ứng hồ Thiên dã).

Sau tình thế ổn định tiếp tục sẽ tới sự súc tụ nên tiếp sau quẻ Vô Vọng là quẻ Sơn Thiên Đại Súc. Tượng hình của quẻ có Cấn ở trên, Càn ở dưới là sự tích tụ của trời vào trong núi. Đây là sự tích tụ lớn nên gọi là Đại Súc. Trong Càn có đức cương cường, đốc thực, chỉ sự cứng rắn, đại chính nên rất tốt.

Quẻ Đại Súc được ví với hình tượng người có uẩn súc, có đạo đức, có tài trí, làm việc gì cũng đạt được kết quả tốt, nhưng cần đắc chính. Hào Lục Ngũ đứng ở vị trí ngôi tôn, ứng với hào Cửu ở dưới chính là ứng Trời. Hào Nhị có tài đức, thuận ứng với trời, trong thiên hạ dù có nhiều điều uẩn khúc cũng có thể thoát.

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Sơn Thiên Đại Súc

  • Sơ Cửu: Trùng dương, nên không rõ nghĩa trên, cứ tiến liều, không chịu để cho Tứ súc, sẽ nguy. (Ví dụ các đảng cách mạng phát triển bừa bãi, thu nạp đảng viên không kiểm soát chặt chẽ).
  • Cửu Nhị: Dương hào cư âm vị, đắc trung, hiểu rõ nghĩa trên, nên tuy có tài mà không tiến vội, vì còn bị ngũ súc, được vô cựu. (Ví dụ Câu Tiễn chịu nhục, nuôi chí phục thù trong 10 năm).
  • Cửu Tam: Đã uẩn Súc được đầy đủ, trên lại được Thượng Cửu đồng chí hướng nên miễn là phòng bị cẩn thận, có kế hoạch chu đáo, thì hành động sẽ thắng lợi. (Ví dụ Câu Tiễn chờ đợi mãi, khi thấy thời cơ đã đến, bèn tấn công Ngô).
  • Lục Tứ: Ở thời Đại Súc, Tứ có thể kìm hãm được Sơ Cửu, vì Sơ ở đầu quẻ còn yếu. Nghĩa là phòng bị ngay từ buổi đầu thì dễ. (Ví dụ Hán Cao Tổ chế ngự được Anh Bố, Bành Việt khi họ mới manh động).
  • Lục Ngũ : Muốn kìm hãm Cửu Nhị, không nên dùng sức mà phải dùng trí, công phu ít mà hiệu quả lớn. (Ví dụ Hán Cao Tổ giả du Vân Mộng, bắt Hàn Tín).
  • Thượng Cửu: Thời Súc đã hết, không cần kìm hãm nữa, đạo trời lưu thông tự do. (ví dụ nhà Trần, sau khi dẹp yên các cuộc khởi nghĩa của di thần triều Lý, theo chính sách khoan hồng để nhân dân được an cư lạc nghiệp).

Ý nghĩa của quẻ Sơn Thiên Đại Súc

Quẻ Sơn Thiên Đại Súc là quẻ điềm tốt, tượng trưng cho sự bành trướng của đạo cương cường (Càn) bị sự đốc thực của Cấn điều khiển và kiểm soát. Quẻ này là người có uẩn súc, có tài trí rộng lớn bằng tính cách điềm tĩnh, tài trí của bản thân sẽ lập nên được nghiệp lớn đầy hiển hách.

Nếu so sánh quẻ Đại Súc với quẻ Tiểu Súc thì cả hai quẻ có chung nội quái là Càn, nhưng ngoại quái khác nhau. Quẻ Tiểu Súc có ngoại quái Tốn. Tốn Âm thể hiện sự khiêm nhường. Ngoại quái của quẻ Đại Súc là Cấn có hào Dương thể hiện sự mạnh mẽ hơn. Vì thế Tiểu Súc quân tử bị tiểu nhân kìm hãm còn quẻ Đại Súc thì quân tử tự kìm hãm chính bản thân mình.

Đại Súc được hiểu là sự để dành, góp nhặt, tượng quẻ Thiên Tại Sơn Trung tức là Trời ở trong núi chỉ ý hãy nằm im, không nên chuyển động. Nội quái Càn ở dưới mang lực mạnh đang bốc lên cao. Quẻ này báo hiệu thời vận đang đến, mọi sự bắt đầu hanh thông.

Đại Súc có nghĩa là gom nhặt, để dành, tích trữ. Tượng quẻ là “Thiên tại sơn trung” Nghĩa là trời ở trong núi quái trên là  Cấn nằm trên ý bảo rằng hãy nằm im không chuyển động. Càn nằm dưới biểu hiện cho lực mạnh đang bốc lên. Vậy quẻ có nghĩa là thời vận đang đến, bắt đầu hanh thông, được sự bảo hộ của cấp trên, nâng chức hoặc thăng tiến trong học vấn
 

Quẻ Sơn Thiên Đại Súc tốt cho việc gì?

Quẻ Sơn Thiên Đại Súc được sự bảo hộ của cấp trên, thành công trong công danh sự nghiệp, không ngừng được thăng tiến, nâng chức. Nếu kinh doanh dụng quẻ Đại Súc cũng có nhiều lộc.

Cấn vốn chỉ đức dành, Càn Dương cương nên quẻ Đại Súc tức là tự súc mới tốt. Ba hào ở dưới biểu tượng cho đối thủ cần được súc. Hào Sơ không chịu nên dẫn tới nguy. Hào Nhị biết tự súc nên giữ được bản mệnh tốt. Hào Tam đồng chí hướng với hào Thượng giúp cả hai cùng tiến lên đến với thắng lợi.

Ba hào trên cùng của quẻ Đại súc làm nhiệm vụ kìm hãm đối thủ, loại bỏ những thế lực ngăn trở sự phát triển địa vị, công danh. Nên dựa vào hào Tam tự do để sinh sống theo thế quân bình, công việc dễ thành công hơn.

Tôi là Duy Tâm Phúc, hiện đang là Chuyên gia phong thủy, tử vi tại xemvanmenh.net,luôn say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy hơn 10 năm qua. Để mang tới những nội dung mới mẻ và chất lượng nhất đến với đọc giả trong và ngoài nước

Xem lá số tử vi theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2024

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection
Endpoint protection, commonly known as EPP, goes beyond traditional antivirus solutions by providing enhanced security features and functionalities.
Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle
Welcome to the world of luxury living, where elegance and sophistication reign supreme. A luxury lige lifestyle is all about indulging in…
Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life
From high-end fashion and exquisite travel destinations to fine dining and upscale living spaces, we will unlock the secrets to living a…
Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed
These exclusive addiction treatment facilities provide a premier experience for individuals seeking high-end drug and alcohol treatment programs.
Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates
Welcome to the world of luxury companionship, where refined gentlemen can experience the warmth and meaningful connections they truly deserve.
Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive
Our luxury companion agency specializes in providing discrete and exclusive companionship, with a focus on warm, authentic connections that go beyond the…
Elevate Your Style with Bally Luxury Brand Elevate Your Style with Bally Luxury Brand
Experience the epitome of sophistication and style with Bally, the premium luxury brand that has been synonymous with elegance for decades.
Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials
Welcome to Elevate 114 Apartments, where luxury living meets sophistication. Experience the epitome of opulent lifestyle in our high-end residential community located…
Earn Your Bachelor of Psychology Online Today Earn Your Bachelor of Psychology Online Today
Online psychology degree programs offer flexibility and convenience, allowing you to study at your own pace. Accredited online psychology programs ensure that…
Discover Luxury Rehabs in Malibu Today Discover Luxury Rehabs in Malibu Today
Located in the beautiful coastal setting of Malibu, these luxury rehabs provide a peaceful sanctuary where individuals can heal and rejuvenate. The…