Nội dung

Thứ 4, 6/10/2021 - 9:31

Giải mã ý nghĩa quẻ Trạch Lôi Tùy - Dự đoán vận Hung Cát

Mục lục
 
Mục lục

Quẻ Trạch Lôi Tùy còn có tên tiếng trung là 澤 雷 隨 được hiểu theo ý nghĩa: tuân phục, tùy cơ ứng biến. Đây là tên của quẻ số 17 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch.  Cùng các chuyên gia của xemvanmenh.net khám phá ý nghĩa quẻ số 17 sẽ giúp quý bạn biết được vận Hung - Cát mà quẻ Trạch Lôi Tùy mang lại.

Quẻ Trạch Lôi Tùy là gì?

Quẻ Trạch Lôi Tùy được xây dựng nhờ sự nghiên cứu của những Tổ Sư trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch. Và để có kết quả như ngày nay, thì quẻ số 17 đã trải qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường kéo dài hàng ngàn năm.

Quẻ Trạch Lôi Tùy vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 17 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 17 Trạch Lôi Tùy cũng như 64 quẻ kinh dịch.
Giải quẻ số 17 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 17 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Trạch Lôi Tùy, thì các chuyên gia phải xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được kết hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Trạch Lôi Tùy, giúp quý bạn khám phá tất cả mọi điều về quẻ 17 một cách chính xác nhất.

Sau đây là phần luận giải chi tiết ý nghĩa quẻ Trạch Lôi Tùy ứng với quý bạn:

 

TRẠCH LÔI TÙY. Tuân phục, tùy cơ ứng biến.

澤 雷 隨

Thuộc loại: Quẻ Bình Hòa

 

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Trạch Lôi Tùy

Thoán từ

隨:元 亨 利 貞,無 咎。

Tùy. Nguyên hanh. Lợi trinh. Vô cữu.

Dịch.

Tùy kia cao trọng biết bao,

Hanh thông, lợi ích, bề nào cũng hay.

Nếu mà theo trọn đường ngay,

Thời Tùy mới khỏi mỉa mai miệng đời.

Phương châm thứ nhất: Phải lấy Chân, Thiện, Mỹ, làm mục tiêu để vươn lên, phải lấy sự công chính làm cùng đích để đạt tới, rồi ra cuộc đời của mọi người cũng được hanh thông, cũng được lợi ích thật sự.

Thoán Truyện.

隨,剛 來 而 下 柔,動 而 說,隨。大 亨 貞,無 咎,而 天 下 隨 時,隨 之 時 義 大 矣 哉!

Thoán viết:

Tùy. Cương lai nhi há Nhu. Động nhi duyệt tùy. Đại hanh trinh vô cữu. Nhi thiên hạ tùy thời. Tùy thời chi nghĩa đại hỹ tai.

Dịch. Thoán rằng:

Cứng xuống dưới mềm,

Đây vừa tác động, kia liền vui theo,

Dưới trên, hòa xướng, thương chiều.

Thời hay mãi mãi, khỏi điều chê bai,

Nếu mà thiên hạ tùy thời,

Tùy thời mà hiểu, lớn thôi không chừng.

Tùy thời dẫu sao cũng vô cùng quan trọng, vì nhờ thời gian và hoàn cảnh, với tất cả sự thách đố cam go của chúng, mà cốt cách của mỗi người, theo đà thời gian, dần dà sẽ được minh định bằng tầm hiểu biết, bằng cái yêu, cái ghét, cái thích thú đặc biệt của mỗi người; niềm tin tưởng, chí hướng, và sự quyết tâm thực hiện chí hướng ấy của mỗi người (Tùy thời chi nghĩa đại hỹ tai).

Tạo ra được nhiều điều an vui sẽ có người ta theo. Sau quẻ Lôi Địa Dự là Trạch Lôi Tùy. Tượng quẻ Tùy có thượng quái Đoài, hạ quái Chấn được hiểu là sấm động trong nước đầm cũng phải tuân theo. Quẻ này hào Dương ở dưới cùng để nhường cho hào quái âm ở ngoại quái Đoài lên trên hết. Động có hòa duyệt, tượng quẻ tùy thời, tùy đường mà động tĩnh.

 ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Trạch Lôi Tùy

  • Sơ Cửu: Dương cương đắc chính, chỉ bậc quân tử ở vị thấp, vào thời Tùy phải mềm mỏng với hai âm ở trên, nhưng vẫn giữ trinh chính, sẽ thành công. (Ví dụ Lưu Bị phải tạm ẩn nhẫn ở nhờ Tào Tháo, nhưng dám ký tên vào tờ huyết thệ diệt Tào cứu Hán)
  • Lục Nhị: Trùng âm, ở thời Tùy thân cận ngay với Sơ Cửu, bỏ rơi Cửu Ngũ, nên mất chính nghĩa. Nói một cách khác, thấy lợi gần bỏ nghĩa xa. (Ví dụ người Quốc Gia mà đi theo Cộng Sản)
  • Lục Tam: Cũng âm hào nhưng cư dương vị, ở thời Tùy biết theo Cửu Tứ, bỏ Thượng Lục, tức là bỏ tà theo chính, trái với Lục Nhị bỏ chính theo tà, nên được lợi cư trinh. (Ví dụ: Châu Xương ,trước theo giặc Khăn Vàng, may gặp được Quan Công, liền theo ngay).
  • Cửu Tứ: Có tài, nhưng vì kẻ theo phần nhiều là tiểu nhân (Nhị,Tam), nếu không biết xử sự đúng đạo lý, buông thả che chở chúng, thì sẽ bị họa. (Ví dụ Hồng Tú Toàn tụ họp quân ô hợp phá nhà Thanh, nhưng vì thiếu kỷ luật nên Thái Bình Thiên Quốc sớm bị tan rã)
  • Cửu Ngũ: Ở vị chí tôn, hết lòng tin theo hiền thần Lục Nhị, nên được Cát (ví dụ Tề Hoàn Công cương quyết tín nhiệm Quản Trọng, nên nước Tề được cường thịnh)
  • Thượng Lục: Đạo Tùy đã đạt tới cực điểm, vì người lãnh tụ xứng đáng, biết khoan dung đại lượng. (Ví dụ Thái Vương, tổ nhà Chu, bỏ ấp Mân chạy sang Kỳ Sơn, dân chúng đều theo đi). Chú ý : Theo thường lệ, đến hào Thượng thì vận hội đang diễn tiến biến sang một vận hội mới. Duy quẻ Tùy chỉ nói đến tâm lý, nên hào thượng vẫn còn Tùy mà được Hanh.          

Ý nghĩa của quẻ Trạch Lôi Tùy

Hạ quái Chấn có hào dương sẽ thắng, hào âm phải tùy theo. Đoài thượng quẻ ở vị trí trên, Chấn hạ quẻ ở vị trí dưới. Ứng quẻ là bất kỳ địa vị nào, nên tin theo ai. Tùy ở đây không có ý nghĩa là tùy theo người nào đó mà tùy theo thời thế, Chấn thì cương, Đoài thì hòa duyệt.

Tượng quẻ Tùy “Trạch Trung Hữu Lôi” là đầm có tiếng sấm nổ. Nếu muốn thành công thì phải tùy viên, tùy tòng, tùy phái tuân theo thì mới thuận. Bên cạnh đó cần biết tôn trọng ý kiến của người khác, nghe theo sự giúp đỡ của người đáng kính thì mọi việc dễ dàng được giải quyết và đem đến nhiều lợi lộc.

Quẻ Trạch Lôi Tùy tốt cho việc gì?

Quẻ này trung bình, mọi sự đều ở mức độ bình bình, không tốt, cũng không xấu. Nếu biết lựa thời thì biến mọi sự tốt hơn. Toàn quẻ có 2 điều cần lưu ý cho công việc:

- Nếu bản thân kém cỏi, thì dù đứng ở vị trí cao trong bất kỳ công việc gì cũng nên nghe theo lời khuyên của người tài trí dù ở ở địa vị thấp hơn.

- Nếu bản thân là người tài cao, tuy nhiên địa vị thấp kém, theo quẻ Tùy thì phải phò tá, hỗ trợ sẽ được người trên quý trọng, dù người đó có ít tài nhưng vô cùng đôn hậu.

Trong cuộc sống tùy vào hoàn cảnh của mình mà người sở hữu quẻ Tùy nên để tâm. Hào Sơ Cửu thể hiện địa vị thấp, biết vậy phải mềm mỏng với mọi người, mặt khác vẫn giữ vững được trinh chính, không nên xu phụ. Hào Lục Nhị gặp thời không nên ham những lợi nhỏ ở gần mà bỏ qua đi nghĩa lớn ở xa. Nếu là hào Lục Tam thì phải biết bỏ tà theo chính. Hào Cửu Tứ thì bản thân có tài, được thiên hạ tin theo nhưng lại bị hung nên không nên quá tự cao tự đại. Hào Cửu Ngũ, hào Thượng Lục đãi Lục Nhị tốt, càng khoan dung độ lượng, mọi người càng theo đến cùng và thuận lợi cho công việc.

Tôi là Duy Tâm Phúc, hiện đang là Chuyên gia phong thủy, tử vi tại xemvanmenh.net,luôn say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy hơn 10 năm qua. Để mang tới những nội dung mới mẻ và chất lượng nhất đến với đọc giả trong và ngoài nước

Xem lá số tử vi theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2024

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection EPP Cybersecurity Essentials for Robust Protection
Endpoint protection, commonly known as EPP, goes beyond traditional antivirus solutions by providing enhanced security features and functionalities.
Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle Embrace Elegance with a Luxury Lige Lifestyle
Welcome to the world of luxury living, where elegance and sophistication reign supreme. A luxury lige lifestyle is all about indulging in…
Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life Embrace Elegance: Key Aspects of a Luxury Life
From high-end fashion and exquisite travel destinations to fine dining and upscale living spaces, we will unlock the secrets to living a…
Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed Elite Retreats: Top Luxury Drug Rehabs Revealed
These exclusive addiction treatment facilities provide a premier experience for individuals seeking high-end drug and alcohol treatment programs.
Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates Elite Luxury Companionship Services | Upscale Mates
Welcome to the world of luxury companionship, where refined gentlemen can experience the warmth and meaningful connections they truly deserve.
Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive Elite Luxury Companion Services | Discrete & Exclusive
Our luxury companion agency specializes in providing discrete and exclusive companionship, with a focus on warm, authentic connections that go beyond the…
Elevate Your Style with Bally Luxury Brand Elevate Your Style with Bally Luxury Brand
Experience the epitome of sophistication and style with Bally, the premium luxury brand that has been synonymous with elegance for decades.
Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials Elevate Your Lifestyle with Luxury Lif Essentials
Welcome to Elevate 114 Apartments, where luxury living meets sophistication. Experience the epitome of opulent lifestyle in our high-end residential community located…
Earn Your Bachelor of Psychology Online Today Earn Your Bachelor of Psychology Online Today
Online psychology degree programs offer flexibility and convenience, allowing you to study at your own pace. Accredited online psychology programs ensure that…
Discover Luxury Rehabs in Malibu Today Discover Luxury Rehabs in Malibu Today
Located in the beautiful coastal setting of Malibu, these luxury rehabs provide a peaceful sanctuary where individuals can heal and rejuvenate. The…