Nội dung

Thứ 2, 27/12/2021 - 16:21

Giải mã ý nghĩa - Đoán vận Hung Cát của quẻ Sơn Lôi Di

Mục lục
 
Mục lục

Quẻ Sơn Lôi Di ( 山 雷 頤 )mang ý nghĩa nuôi dưỡng là quẻ số 27 trong hệ thống 64 quẻ Kinh Dịch. Ở bài này các chuyên gia sex phân tích chi tiết ý nghĩa quẻ số 27 để biết được vận Hung - Cát mà quẻ Sơn Lôi Di mang lại. Từ đó quý bạn có thể ứng dụng vào thực tế một cách hợp lý và hiệu quả nhất.

Quẻ Sơn Lôi Di là gì?

Quẻ Sơn Lôi Di được xây dựng nhờ sự nghiên cứu của những Tổ Sư trong lĩnh vực tử vi, kinh dịch. Và để có kết quả như ngày nay, thì quẻ số 27 đã trải qua sự vun bồi, giải mã ý nghĩa luận đúng sai trong suốt cả một chặng đường kéo dài hàng ngàn năm.

Quẻ này vốn vô cùng phức tạp, theo lời dẫn của cổ nhân, thì mỗi quẻ sinh ra vốn vô cùng phức tạp, và để khám phá ý nghĩa quẻ bói số 27 cũng vô cùng phức tạp. Cho đến ngày nay, rất hiếm người có thể hiểu được quẻ số 27 Sơn Lôi Di cũng như 64 quẻ kinh dịch.

Giải quẻ số 27 như thế nào?

Việc giải mã quẻ số 27 của chúng tôi được xây dựng dựa trên cơ sở của Kinh Dịch cổ xưa được lưu truyền lại.

Muốn biết ý nghĩa của quẻ Sơn Lôi Di, thì các chuyên gia phải xây dựng đồ hình, sau đó đồ hình sẽ được kết hợp với Nội Quải, Ngoại Quải để đưa ra kết quả của quẻ bói. Đây là điều mà đại đa số trong chúng ta không thể tiến hành được.

Thế nên chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng nên ý nghĩa tường minh nhất của quẻ Sơn Lôi Di, giúp quý bạn khám phá tất cả mọi điều về quẻ 27 một cách chính xác nhất.

Sau đây là phần luận giải chi tiết ý nghĩa quẻ Sơn Lôi Di ứng với quý bạn:

 

SƠN LÔI DI. Nuôi dưỡng

山 雷 頤

Thuộc loại: Quẻ Cát

 

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Phân tích toàn quẻ Sơn Lôi Di

Thoán từ

頤 : 貞 吉 . 觀 頤 . 自 求 口 實 .

Di: Trinh cát. Quan Di. Tự cầu khẩu thật.

Dịch.

Hay thay công cuộc dưỡng nuôi.

Hãy xem lề lối người đời kiếm ăn.

Di là dưỡng: dưỡng kỷ, dưỡng nhân, nhưng phải cho hợp lý, hợp nghĩa mới hay. Vì thế mới nói Di. Trinh cát. Di có 2 phương diện. Trình tử cho đó là: Dưỡng kỷ và Dưỡng thân. Chu Hi cho là Dưỡng đức và Dưỡng thân.

Chu Hi giải 2 chữ: Quan Di là xem mình chú ý di dưỡng cái gì nơi con người, Tự cầu khẩu thực = Cách thế sinh nhai.

Thoán Truyện.

彖 曰 : 頤. 貞 吉 . 養 正 則 吉 也 . 觀 頤 . 觀 其 所 養 也 . 自 求 口 實 . 觀 其 自 鄱 也 . 天 地 養 萬 物 . 聖 人 養 賢 . 以 及 萬 民 . 頤 之 時 義 大矣 哉 .

Thoán viết:

Di. Trinh cát. Dưỡng chính tắc cát dã. Quan Di. Quan kỳ sở dưỡng dã. Tự cầu khẩu thực. Quan kỳ tự dưỡng dã. Thiên địa dưỡng vạn vật. Thánh nhân dưỡng hiền. Dĩ cập vạn dân. Di chi thời đại hỹ tai.

Dịch.

Dưỡng sinh, mà tốt, mà hay.

Tốt, vì hợp lẽ chính ngay đất Trời,

Xem nuôi, xem dưỡng những ai.

Lại xem cung cách sinh nhai mỗi người.

Đất trời nuôi dưỡng muôn loài

Thánh nhân dưỡng dục hiền tài, vì dân.

Dưỡng sinh, nghĩa rất cao thâm,

Tùy thời dưỡng dục, mười phân vẹn mười.

Trời đất sinh vạn vật, tức phải lo nuôi dưỡng vạn vật. Thảo mộc, cỏ hoa, ngũ cốc, nước nôi, không khí tràn đầy mặt đất, chẳng phải để dưỡng nuôi vạn vật là gì?

Thánh nhân cai trị thiên hạ, cũng phải lo nuôi dưỡng thiên hạ. Trị dân mà để dân đói, dân khổ, thời trị dân làm gì? Tuy nhiên, thiên hạ thời bao la, sức một người không sao gánh vác xuể, vì vậy Thánh nhân có bổn phận chiêu hiền, đãi sĩ, tìm những người hay, người giỏi về cộng tác với mình, cho họ bổng lộc, để họ cùng mình thi ân trạch xuống bá tánh, nuôi dưỡng bá tánh, như vậy mới là biết trị dân (Thiên địa dưỡng vạn vật. Thánh nhân dưỡng hiền dĩ cập vạn dân). Hiểu nghĩa chữ Di, biết tùy thời dưỡng kỷ, dưỡng nhân, thật là cao đẹp vậy. (Di chi thời đại hĩ tai).

Vạn vật được tích tụ sẽ phải nuôi dưỡng, cho nên sau quẻ Sơn Thiên Đại Súc là quẻ Sơn Lôi Di - tức là sự nuôi dưỡng. Quẻ Di có tượng hình quẻ trên là Cấn, dưới là Chấn có sấm ở dưới núi khiến cho các sinh vật được nhờ khí Dương lớn mạnh để nứt mầm, nảy chồi.

Hào trên cùng và hào dưới cùng đều là hào Dương, 4 hào ở giữa là hào Âm giống với hình cái miệng đang được ăn uống. Thánh nhân xưa cho rằng quẻ này là cách nuôi dưỡng ở hai dạng là dưỡng đức và dưỡng thể. Dưỡng đức là cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, còn dưỡng thế là phải ăn uống theo chế độ.

ảnh chú thíchCác bạn có thể xem thêm ý nghĩa quẻ dịch khác tại đây:

Sơ lược từng hào của quẻ Sơn Lôi Di

  • Sơ Cửu: Thể dương cương, đáng lẽ tự nuôi mình được. Nhưng lại theo Lục Tứ âm nhu, bỏ chính đạo, nên hung. (Ví dụ: con nhà khá giả, nếu chăm chỉ học hành thì làm gì chẳng phú quí? Nhưng theo bạn bè hư hỏng, bê tha cờ bạc, hát xướng, nên đi vào mạt lộ) .
  • Lục Nhị: Âm nhu, không chính ứng với Lục Ngũ, cầu dưỡng với Sơ Cửu là trái đạo vì Sơ là kẻ dưới, cầu với Thượng Cửu là mang nhục vì Thượng quá cao. (Ví dụ người nước Tề có 2 vợ, không nuôi nổi vợ, lại khoe khoang giao du với người giầu sang, nhưng thật ra là đi ăn xin).
  • Lục Tam: Bất trung bất chính, không chịu tự nuôi bằng những nghề lương thiện, sinh ra trộm cắp. Hung.
  • Lục Tứ: Đắc chính, là bậc quân tử. Được gần gũi với Lục Ngũ là một bậc đại hiền. Lại chịu hạ mình chiếu cố đến Sơ Cửu, tìm hiền tài cho quốc gia ( Ví dụ Tiêu Hà biết tài Hàn Tín hàn vi, liền cố gắng tiến cử lên Hán Vương).
  • Lục Ngũ: Ở vị chí tôn nhưng âm nhu tài hèn, không trị nước được. Nếu biết thành tín đối với bề tôi hiền, sẽ được Cát. Nhưng không thể là được việc gì quá to tát, sẽ thất bại. (Ví dụ Tống Tương Công tài hèn, cứ yên phận thì giữ được nước thái bình. Đòi tranh làm bá chủ, nên phải nhục với Sở).
  • Thượng Cửu: Có đức Dương cương mà ở trên hết quẻ Di, tượng cho bậc thầy đế vương, cả thiên hạ được Thượng mà được ấm no. Nhưng vì ở địa vị cao tột nên phải lo lắng sợ hãi; nếu có họa loạn xẩy ra, tự mình phải đem thân ra chống đỡ. (ví dụ Khổng Minh chịu sự thác cô của Tiên Chúa, chăm lo mọi việc quân quốc, từ việc nhỏ tới việc lớn).

Ý nghĩa của quẻ Sơn Lôi Di

Quẻ Sơn Lôi Di tượng quẻ là sấm động ở dưới núi, gợi là sự náo động thông qua Chấn đòi giới cầm quyền phải bất động (Cấn) mang đến cuộc sống thoải mái và no ấm hơn cho dân chúng. Hai đầu quẻ đều là hào Dương, chỉ sức mạnh thực sự, tuy nhiên ở giữa quẻ lại trống rỗng nên di dưỡng có phần kém, cần thiết phải được bồi bổ. Vì thế, quẻ Di tuy có sự nuôi dưỡng khỏe khoắn nhưng cần lưu ý không để bị kiệt sức.

Tượng quẻ Sơn Lôi Di là Sơn hạ hữu lôi khuyên người dụng quẻ cần thận trọng trong lời nói, ứng xử và chế độ ăn uống cần điều độ. Bên cạnh đó không quên trau dồi nhân cách, lối ứng xử với mọi người, cũng như cách điều tiết công việc. Phải biết vừa đủ, đúng đắn thì mọi việc mới phát triển đi lên.

Quẻ Sơn Lôi Di tốt cho việc gì?

Quẻ Sơn Lôi Di là quẻ điềm tốt, chứa đụng bài học tâm lý. Quẻ này xem cách nuôi người cùng với cách tự nuôi mình nên đoán trước điều tốt xấu. Quẻ này trong mọi công việc cần biết đan xen giữa cương quyết của Chấn và tự kiềm chế của Cấn. Áp dụng trong công danh sự nghiệp, đây là quẻ quan lộc hanh thông. Tất thảy những mong muốn phát triển sự nghiệp, địa vị đều thuận lợi. Có chứa nhiều tài lộc, quẻ Di cũng rất phù hợp với những người có nhu cầu phát triển kinh doanh buôn bán. Tuy vậy làm bất kỳ việc gì cũng cần biết đầy đủ và tiết độ sao cho phù hợp, biết ngừng đúng lúc, không nên đi quá xa mới tránh được lỗi lầm.

Tôi là Duy Tâm Phúc, hiện đang là Chuyên gia phong thủy, tử vi tại xemvanmenh.net,luôn say mê, gắn bó và tìm tòi, nghiên cứu về phong thủy hơn 10 năm qua. Để mang tới những nội dung mới mẻ và chất lượng nhất đến với đọc giả trong và ngoài nước

Xem lá số tử vi theo ngày tháng năm sinh

Hãy nhập đầy đủ thông tin của bạn vào để có kết quả tốt nhất

Xem tử vi 2024

Xem tử vi hàng ngày

Ngày sinh
Ngày xem
:

Thư viện tin tức tổng hợp

quesdt Sim điện thoại có phải là vật phẩm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều mang những năng lượng riêng, tùy theo trật tự của dãy số mà Sim điện thoại có thể ảnh hưởng tới bạn theo hướng tốt (Cát) hay xấu (hung)
quesdt Dùng kinh dịch chọn sim phong thủy tốt cho 4 đại nghiệp đời người!
Bằng những gợi ý quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, bạn có thể chọn dãy sim phong thủy hợp tuổi thỏa mong muốn hỗ trợ công danh, tài vận, tình duyên gia đạo hay hóa giải vận hạn
Mortgage Pre Approval: Start Your Home Hunt Mortgage Pre Approval: Start Your Home Hunt
At HUNT Mortgage, we understand that the process can feel overwhelming, especially for first-time buyers. That's why we're here to guide you…
Marcus Loans: Your Friendly Finance Partner Marcus Loans: Your Friendly Finance Partner
As a trusted financial institution, Marcus Loans, offered by Marcus by Goldman Sachs, is here to help you achieve your financial goals.
Machine Learning Bookcamp: Sharpen Your Skills Machine Learning Bookcamp: Sharpen Your Skills
Welcome to the Machine Learning Bookcamp - your ultimate destination to sharpen your skills in the exciting world of machine learning.
Loan Debt Relief Options: Cut Your Payments Now Loan Debt Relief Options: Cut Your Payments Now
This article will provide an in-depth understanding of loan debt relief, including various options such as debt consolidation, loan forgiveness, debt settlement,…
Indulge in Comfort with Luxury Serviced Apartments Indulge in Comfort with Luxury Serviced Apartments
Whether you're planning a romantic retreat, family vacation, or solo adventure, luxury serviced apartments offer a level of sophistication and opulence that…
Get Your Home and Auto Insurance Quote Now Get Your Home and Auto Insurance Quote Now
Bundling your home and auto insurance can save you money. Choose an insurer with strong customer service and coverage options. Compare insurance…
Embracing Luxury Lifestyles: Opulent Living Tips Embracing Luxury Lifestyles: Opulent Living Tips
Welcome to the world of luxury living! If you aspire to indulge in high-end experiences, extravagant adventures, and a lifestyle of opulence,…
Canidae All Life Stages Dog Food Review | In-Depth Look Canidae All Life Stages Dog Food Review | In-Depth Look
Welcome to our in-depth review of Canidae All Life Stages Dog Food. In this article, we will provide you with a detailed…
Affordable Auto Insurance New Mexico - Save Big! Affordable Auto Insurance New Mexico - Save Big!
State Farm, Geico, and USAA are the top choices for cheap car insurance in New Mexico. These companies offer competitive rates and…
Achieve Coding Certification Online | Boost Skills Achieve Coding Certification Online | Boost Skills
Online coding courses provide a convenient and flexible way to learn programming skills, whether you are a beginner starting from scratch or…