TỔNG HỢP CÁC CÔNG CỤ XEM TỬ VI

Danh mục tin tức Tử vi

LÁ SỐ TỬ VI NGƯỜI NỔI TIẾNG VÀ NHỮNG CÁCH CỤC ĐẶC TRƯNG

Những đặc điểm về lá số tử vi của những người nổi tiếng như: Cung Mệnh - Cung Thân cát lợi và hội tụ nhiều cát tinh chủ về quyền quý, danh vọng, đặc biệt là vào vận rất tốt, nhanh phát triển,...

Lá số tử vi của người giàu có và những đặc điểm nổi bật

Những đặc điểm về cách giàu có trong tử vi gồm có: ở các cung Mệnh - Thân - Tài - Điền có những sao chủ về tài sản, lá số có cung Điền Trạch cát lợi,...

Lá số làm quan và cách cục quan trọng của lá số này

Trong lá số làm quan sẽ hội họp những bộ sao tốt hoặc có những chính tinh chủ về tài lộc thủ tọa các cung Mệnh - Thân - Quan Lộc - Tài Bạch

sao tiểu hao

sao tiểu hao

sao đại hao

sao đại hao

Thư viện tin tức tổng hợp